Home Affordable Modification Program (HAMP) là gì?

  • Chương trình sửa đổi nhà giá cả phải chăng (HAMP) là một chương trình liên bang được giới thiệu vào năm 2009 để giúp các chủ nhà đang gặp khó khăn tránh bị tịch thu nhà.
  • HAMP cho phép chủ nhà giảm tiền gốc và / hoặc lãi suất thế chấp, tạm thời hoãn thanh toán hoặc được gia hạn khoản vay.
  • Chương trình đã hết hạn vào cuối năm 2016 và không được gia hạn.

Source link

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here