Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Holdings là gì?

Holdings là gì?

Holdings là nội dung của danh mục đầu tư được nắm giữ bởi một cá nhân hoặc một tổ chức, chẳng hạn như quỹ tương hỗ hoặc quỹ hưu trí. Việc nắm giữ danh mục đầu tư có thể bao gồm nhiều loại sản phẩm đầu tư, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, quyền chọn, hợp đồng tương lai và quỹ giao dịch hối đoái (ETF).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Holdings là nội dung của danh mục đầu tư được nắm giữ bởi một cá nhân hoặc một tổ chức, chẳng hạn như quỹ tương hỗ hoặc quỹ hưu trí.
  • Việc nắm giữ danh mục đầu tư có thể bao gồm nhiều loại sản phẩm đầu tư, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, quyền chọn, hợp đồng tương lai và quỹ giao dịch trao đổi (ETF).
  • Số lượng và các loại nắm giữ trong danh mục đầu tư góp phần vào mức độ đa dạng hóa của danh mục đầu tư.
  • Đa dạng hóa là một chiến lược quản lý rủi ro kết hợp nhiều loại đầu tư trong một danh mục đầu tư; Trung bình một danh mục đầu tư được xây dựng từ các loại tài sản khác nhau sẽ mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn và giảm rủi ro của bất kỳ cá nhân nào nắm giữ hoặc bảo đảm.
1:38

5 Khoản đầu tư bạn không thể nắm giữ trong IRA

Hiểu Holdings

Số lượng và các loại nắm giữ trong danh mục đầu tư góp phần vào mức độ đa dạng hóa của danh mục đầu tư. Đa dạng hóa là một chiến lược quản lý rủi ro kết hợp nhiều loại đầu tư trong một danh mục đầu tư. Trung bình, một danh mục đầu tư được xây dựng từ các loại tài sản khác nhau sẽ mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn và giảm rủi ro do bất kỳ cá nhân nào nắm giữ hoặc bảo đảm.

Một danh mục đầu tư đa dạng có sự kết hợp của nhiều loại tài sản và phương tiện đầu tư khác nhau; ví dụ, sự kết hợp của các cổ phiếu trong các lĩnh vực khác nhau, trái phiếu có kỳ hạn khác nhau và các khoản đầu tư khác. Một danh mục đầu tư có sự nắm giữ tập trung vào một số ít cổ phiếu trong một lĩnh vực duy nhất cho thấy rằng có rất ít sự đa dạng hóa. Tỷ trọng nắm giữ trong danh mục đầu tư có tác động đáng kể đến lợi nhuận tổng thể của danh mục đầu tư. Hiệu suất của các khoản nắm giữ lớn nhất trong danh mục có ảnh hưởng lớn hơn đến lợi tức tổng thể của danh mục đầu tư hơn bất kỳ khoản nắm giữ quy mô vừa hoặc nhỏ nào trong danh mục đầu tư.

Các nhà đầu tư bán lẻ thường xuyên tìm kiếm danh sách nắm giữ của các nhà quản lý tiền tệ hàng đầu để xác định lại các giao dịch của họ (và hy vọng thành công của họ). Các nhà đầu tư có thể tìm cách tái tạo hoạt động giao dịch của những người quản lý danh mục đầu tư thành công nhất bằng cách mua cổ phiếu mà người quản lý đã bắt đầu vị thế mua hoặc thêm đáng kể vào vị trí hiện có và vị thế bán khi người quản lý đã thoát khỏi cổ phần. Chiến lược này có thể không phải lúc nào cũng thành công đối với các nhà đầu tư bình thường, do khoảng thời gian chênh lệch đáng kể giữa thời điểm người quản lý hoàn thành các giao dịch và thời điểm quỹ nắm giữ được công bố rộng rãi.

Các khoản nắm giữ của các nhà quản lý quỹ nổi tiếng và nhỏ hơn được công bố hàng quý thông qua hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) được gọi là 13F. Các nhà đầu tư có 45 ngày cho đến khi kết thúc quý để báo cáo việc nắm giữ của họ cho quý trước. Tuy nhiên, yêu cầu này chỉ áp dụng cho các vị thế mua cổ phiếu dài, có nghĩa là các khoản nắm giữ khác như vị thế bán, quyền chọn và cổ phần nước ngoài không được tiết lộ.

Công ty cổ phần so với Công ty mẹ

Công ty mẹ là loại hình công ty nắm giữ số cổ phiếu đang lưu hành của các công ty khác. Một công ty mẹ thường không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác — chẳng hạn như sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ — hoặc tham gia vào hoạt động kinh doanh trực tiếp. Đúng hơn, công ty mẹ chỉ đóng vai trò là phương tiện sở hữu của các công ty hoặc khoản đầu tư khác. Đôi khi, một công ty được coi là một công ty mẹ thuần túy tự nhận dạng mình như vậy bằng cách thêm từ “Holding” hoặc “Holdings” vào cuối tên của nó.

Một ví dụ nổi tiếng về công ty mẹ là Berkshire Hathaway Inc., công ty có trụ sở tại Omaha, Nebraska, có Warren Buffett làm chủ tịch và giám đốc điều hành. Berkshire Hathaway khởi đầu là một công ty sản xuất hàng dệt may vào đầu thế kỷ XIX. Mặc dù công ty đã thành công trong những thập kỷ đầu tiên của nó, nhưng nó đã phải chịu đựng cùng với sự suy giảm của ngành dệt may sau Thế chiến thứ nhất.

Vào những năm 1960, Buffett bắt đầu mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Cuối cùng anh ta đã mua đủ cổ phiếu trong công ty mà anh ta có thể nắm quyền kiểm soát nó và lật đổ chủ sở hữu hiện tại của công ty. Lúc đầu, Buffett duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi của Berkshire Hathaway là dệt may, nhưng vào năm 1985, hoạt động dệt may cuối cùng đã bị ngừng hoạt động. Trong vài thập kỷ nay, Berkshire Hathaway chỉ là công ty mẹ mà Buffett sử dụng để mua lại, nắm giữ và bán các khoản đầu tư khác nhau vào các công ty khác. Một số cổ phần quan trọng của Berkshire Hathaway bao gồm Kraft Heinz Company, American Express, The Coca-Cola Company và Bank of America.

Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư có thể chọn thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) để sau đó có thể sở hữu tất cả các khoản đầu tư của họ. Họ có thể làm như vậy để giảm rủi ro cá nhân, giảm thiểu thuế hoặc gộp các khoản đầu tư của họ với những người khác, chẳng hạn như cộng sự kinh doanh hoặc thành viên gia đình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.