Holding Company Depository Receipt (HOLDR) là gì?

17

Biên lai lưu ký của Công ty mẹ (HOLDR) là gì?

Biên lai lưu ký của công ty mẹ (HOLDR) là một chứng khoán cho phép các nhà đầu tư mua và bán một rổ cổ phiếu trong một giao dịch duy nhất. Giống như các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), HOLDR cho phép các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu trong một ngành, lĩnh vực hoặc nhóm cụ thể. ETF, tuy nhiên, cung cấp một cấu trúc linh hoạt và hiệu quả hơn cho các nhà đầu tư và tổ chức phát hành.

Do đó, chứng khoán HOLDR đã bị ngừng cung cấp và một số chứng khoán được chuyển đổi thành ETF vào cuối năm 2011.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Biên lai lưu ký của công ty mẹ (HOLDR) là một sản phẩm đầu tư đa dạng do Merrill Lynch cung cấp cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với một số cổ phiếu trong một ngành hoặc lĩnh vực nhất định thông qua một lần nắm giữ.
  • Không giống như ETF, mỗi HOLDR đại diện cho quyền sở hữu cá nhân đối với các cổ phiếu nằm dưới HOLDR, với giá trị của HOLDR dao động cùng với những thay đổi về giá trị của các cổ phiếu cơ bản.
  • HOLDRs không còn được giao dịch và số cuối cùng trong số chúng đã được thanh lý hoặc chuyển đổi thành ETF vào năm 2011.

Tìm hiểu Biên lai lưu ký của Công ty Mẹ (HOLDRs)

Biên lai lưu ký của công ty mẹ (HOLDR) đề cập đến một tập hợp cố định các cổ phiếu được giao dịch công khai được đóng gói cùng nhau như một chứng khoán. HOLDR được tạo ra bởi Merrill Lynch và chỉ được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). HOLDRs cho phép nhà đầu tư tiếp cận với lĩnh vực thị trường với chi phí tương đối thấp và đa dạng hóa trong lĩnh vực đó. Để đạt được mức độ đa dạng hóa tương tự theo cách thủ công, nhà đầu tư sẽ cần phải mua từng công ty riêng lẻ, do đó tăng số tiền hoa hồng được trả.

HOLDR bao gồm nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp như công nghệ sinh học, dược phẩm và bán lẻ, nhưng Merrill Lynch đã xác định thành phần của mỗi HOLDR và HOLDR có thể rất khác nhau. Điểm khác biệt chính giữa HOLDRs và ETF là các nhà đầu tư trong HOLDRs có quyền sở hữu trực tiếp đối với các cổ phiếu cơ bản, điều này không xảy ra đối với các ETF và kết quả là các nhà đầu tư trong HOLDRs có quyền biểu quyết và cổ tức.

ETF và sự sụt giảm của HOLDRs

HOLDR thường được gộp chung với các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và trong khi cả hai sản phẩm đều có chung đặc điểm chi phí thấp, doanh thu thấp và hiệu quả về thuế, chúng là những phương tiện đầu tư khác nhau. ETF thường được các nhà đầu tư ưu tiên hơn và đáp ứng mục đích tương tự như HOLDRs.

ETFs đầu tư vào các chỉ số chứa nhiều thành phần và thường xuyên thay đổi. Ngược lại, HOLDR là một nhóm cổ phiếu tĩnh được chọn từ một ngành cụ thể và các thành phần của chúng hiếm khi thay đổi. ETF cũng theo dõi một số dạng của chỉ số cơ bản, trong khi HOLDR thì không. Ngoài ra, nắm giữ ETF còn được quản lý và điều chỉnh định kỳ để mang lại lợi nhuận tốt nhất có thể trong chỉ số đó. Nếu một công ty được mua lại và loại bỏ khỏi HOLDR, thì cổ phiếu của công ty đó sẽ không được thay thế, điều này có thể dẫn đến việc tập trung nhiều hơn và tăng thêm rủi ro.

HOLDRs thường được mua theo lô 100 vòng và có thể khá thâm dụng vốn đối với các nhà đầu tư nhỏ hơn, do đó loại trừ một số người tham gia vào chúng. Tuy nhiên, HOLDR đã giúp làm tăng sự phổ biến của các ETF, mà sự thống trị của chúng cuối cùng đã tiêu thụ một số HOLDR và khiến những quỹ khác bị đóng cửa và thanh lý. Vào tháng 12 năm 2011, sáu trong số 17 HOLDRs còn lại đã được chuyển đổi thành cơ cấu ETF và 11 cổ phiếu còn lại đã được thanh lý.

Nguồn tham khảo: investmentopedia