Holdco là gì?

23

Holdco là gì?

Holdco là viết tắt của “công ty mẹ”, là một công ty thực hiện quyền kiểm soát đối với một hoặc nhiều công ty bổ sung. Holdco hoàn thành điều này thông qua việc mua lại cổ phiếu đủ để kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến việc biểu quyết của các cổ đông. Công ty mẹ kiếm tiền bằng cách thu cổ tức từ cổ phiếu của các công ty mà nó sở hữu quyền kiểm soát.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Holdco là viết tắt của “công ty mẹ”, là một công ty thực hiện quyền kiểm soát đối với các khoản đầu tư khác, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, các công ty khác và bất kỳ thứ gì có giá trị.
  • Một holdco kiếm tiền bằng cách thu cổ tức từ cổ phiếu của các công ty mà nó sở hữu quyền kiểm soát.
  • Một holdco có thể vừa ít tốn kém hơn vừa phức tạp hơn về mặt pháp lý so với sáp nhập hoặc hợp nhất.

Hiểu về Holdco

Holdcos là doanh nghiệp sở hữu các thực thể có giá trị khác, thường được thực hiện thông qua việc mua lại cổ phiếu đủ để cổ đông kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng. Một holdco kiếm tiền bằng cách thu cổ tức từ cổ phiếu của các công ty mà nó sở hữu quyền kiểm soát.

Việc thành lập công ty mẹ có thể vừa ít tốn kém vừa phức tạp về mặt pháp lý hơn so với sáp nhập hoặc hợp nhất, khiến nó trở thành một phương tiện hấp dẫn để giành quyền kiểm soát công ty khác. Holdco còn được gọi là công ty mẹ. Mục đích chính của holdco là “nắm giữ” (tức là sở hữu) tài sản. Bản thân holdco có thể được nắm giữ bởi một người hoặc một công ty hoặc một nhóm cá nhân hoặc công ty. Mục đích chính của holdcos là giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Ví dụ về Holdcos

Holdcos có thể được sử dụng cho nhiều thứ khác nhau, nhưng chúng phổ biến hơn trong ngành bất động sản. Ví dụ: một nhà đầu tư muốn giới hạn trách nhiệm cá nhân trước hành động pháp lý có thể sử dụng một công ty cổ phần để sở hữu bất động sản và sau đó là một công ty điều hành cho các hoạt động. Công ty điều hành sẽ thuê tài sản, đất đai hoặc tài sản từ công ty cổ phần. Do đó, ngay cả khi có điều gì đó xảy ra với công ty điều hành và bị kiện, tài sản sẽ được cách ly tương đối thông qua holdco.

Ngoài bất động sản, các công ty khác ở Mỹ sử dụng cổ phiếu vì lý do này hay lý do khác. Ví dụ, các ngân hàng sử dụng các công ty cổ phần, chẳng hạn như JPMorgan Chase (JPM) và Citigroup (C), cả hai đều là công ty cổ phần. Các tiện ích trước đây sử dụng holdcos, mặc dù ngày nay nó hiếm khi được nhìn thấy.

Cân nhắc đặc biệt

Sở Thuế vụ (IRS) nói rằng một công ty là công ty sở hữu cá nhân nếu nó đáp ứng cả Kiểm tra thu nhập và Kiểm tra quyền sở hữu cổ phiếu. Kiểm tra Thu nhập yêu cầu ít nhất 60% tổng thu nhập bình thường đã điều chỉnh của công ty trong năm tính thuế là từ tiền thuê, tiền bản quyền, cổ tức, lãi và niên kim. Kiểm tra quyền sở hữu cổ phiếu yêu cầu bất kỳ lúc nào trong sáu tháng cuối năm tính thuế, từ năm cá nhân trở xuống phải trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu trên 50% giá trị cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Nguồn tham khảo: investmentopedia