Hold là gì?

20

Nắm giữ là gì?

Nắm giữ là khuyến nghị của nhà phân tích không nên mua hoặc bán chứng khoán. Một công ty có khuyến nghị nắm giữ thường được kỳ vọng sẽ hoạt động với thị trường hoặc cùng tốc độ với các công ty tương đương. Đánh giá này tốt hơn bán nhưng tệ hơn mua, có nghĩa là các nhà đầu tư có vị thế mua hiện tại không nên bán nhưng các nhà đầu tư không có vị thế cũng không nên mua.

Hiểu các khuyến nghị về việc nắm giữ

Khuyến nghị nắm giữ có thể được coi là giữ những gì bạn có và không mua thêm cổ phiếu cụ thể đó. Nắm giữ là một trong ba khuyến nghị đầu tư cơ bản được đưa ra bởi các tổ chức tài chính và các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp. Tất cả các cổ phiếu đều có khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ. Thông thường, một cổ phiếu có thể có hai hoặc nhiều khuyến nghị mâu thuẫn nhau do các tổ chức tài chính khác nhau đưa ra. Trong những trường hợp này, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét lời khuyên được cung cấp và quyết định lời khuyên nào chính xác hơn cho các tình huống cụ thể của họ.

Nếu một nhà đầu tư quyết định rằng một cổ phiếu là cổ phiếu nắm giữ, họ có hai lựa chọn tiềm năng. Nếu nhà đầu tư đã sở hữu cổ phần của cổ phiếu, họ nên nắm giữ vốn chủ sở hữu và xem nó hoạt động như thế nào trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nếu một nhà đầu tư không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào trong vốn chủ sở hữu, họ nên đợi mua cho đến khi triển vọng tương lai trở nên rõ ràng hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Khuyến nghị nắm giữ có nghĩa là nhà phân tích đưa ra nó không thấy cổ phiếu đang được đề cập hoạt động tốt hơn hoặc kém hiệu quả hơn các cổ phiếu tương đương trong thời gian tới.
  • Việc nắm giữ đôi khi bị coi là đáng ghét với những lời khen ngợi mờ nhạt, nhưng những cổ phiếu đang nắm giữ vẫn có thể hoạt động lâu dài.
  • Một cổ phiếu có thể có những khuyến nghị trái ngược nhau, vì vậy nhà đầu tư cần tìm hiểu chi tiết trước khi đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác.

Nắm giữ so với chiến lược Mua và Giữ

Nắm giữ là một cuộc gọi của nhà phân tích đối với một cổ phiếu và khác biệt với chiến lược mua và giữ, trong đó chứng khoán vốn được mua với sự hiểu biết rằng nó sẽ được nắm giữ trong dài hạn. Định nghĩa về dài hạn tùy thuộc vào từng nhà đầu tư cụ thể, nhưng hầu hết những người tham gia chiến lược mua và nắm giữ sẽ sở hữu một cổ phiếu từ 5 năm trở lên. Loại chiến lược này buộc các nhà đầu tư phải gắn bó với các khoản đầu tư thông qua sự suy thoái và suy thoái của thị trường để họ không bán trong thời gian giảm giá; thay vào đó, họ loại bỏ sự biến động và bán ở mức cao nhất.

Lợi ích của việc nắm giữ cổ phiếu

Khi một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu, cô ấy đang bắt đầu một cách hiệu quả một vị thế dài trong vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư nắm giữ một cổ phiếu trong thời gian dài có thể được hưởng lợi từ cổ tức hàng quý và khả năng tăng giá theo thời gian. Ngay cả khi một cổ phiếu được đưa ra khuyến nghị nắm giữ và vẫn đứng giá, nếu nó trả cổ tức, nhà đầu tư vẫn có thể thu được lợi nhuận. Vị thế nắm giữ không phải là xấu, và ngay cả những cổ phiếu được dán nhãn là nắm giữ cũng có thể tăng giá theo thời gian. Chúng không được coi là có khả năng vượt trội so với các cổ phiếu tương đương khác.

Rủi ro nắm giữ

Tuy nhiên, cũng có những rủi ro khi nắm giữ một cổ phiếu. Tất cả các vị thế mua đều dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường và khả năng giảm giá. Đôi khi các nhà đầu tư dự đoán kinh tế vi mô hoặc kinh tế vĩ mô suy thoái nhưng vẫn giữ cổ phiếu vì nó được khuyến nghị bởi một tổ chức tài chính hàng đầu. Nếu giá của cổ phiếu sau đó giảm theo thị trường, nhà đầu tư sẽ mất tiền. Điều đó nói lên rằng, khoản lỗ trên giấy tờ trong một thị trường rộng lớn giảm chỉ có ý nghĩa nếu nhà đầu tư cần tiền trong thời gian ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu các yếu tố cơ bản của cổ phiếu bị suy thoái thì nhà đầu tư phải đánh giá lại xem có nên tiếp tục nắm giữ hay không.

Nguồn tham khảo: investmentopedia