Historical Returns là gì?

42

Lợi nhuận lịch sử là gì?

Lợi nhuận lịch sử thường được kết hợp với hiệu suất trong quá khứ của một chứng khoán hoặc chỉ số, chẳng hạn như S&P 500. Các nhà phân tích xem xét dữ liệu lợi nhuận lịch sử khi cố gắng dự đoán lợi nhuận trong tương lai hoặc để ước tính cách một chứng khoán có thể phản ứng với một tình huống cụ thể, chẳng hạn như giảm chi tiêu của người tiêu dùng. Lợi nhuận lịch sử cũng có thể hữu ích khi ước tính vị trí các điểm dữ liệu trong tương lai có thể giảm về độ lệch chuẩn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lợi nhuận lịch sử thường được liên kết với hiệu suất trong quá khứ của một chứng khoán hoặc chỉ số, chẳng hạn như S&P 500.
  • Các nhà đầu tư nghiên cứu dữ liệu lợi nhuận lịch sử khi cố gắng dự báo lợi nhuận trong tương lai hoặc để ước tính cách một chứng khoán có thể phản ứng trong một tình huống.
  • Tính lợi nhuận lịch sử được thực hiện bằng cách lấy giá cũ nhất trừ đi giá gần đây nhất và chia kết quả cho giá cũ nhất.

Hiểu lợi nhuận lịch sử

Phân tích dữ liệu lịch sử có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách một chứng khoán hoặc thị trường đã phản ứng với nhiều biến số khác nhau, từ các chu kỳ kinh tế thông thường đến các sự kiện thế giới ngoại sinh, đột ngột. Các nhà đầu tư muốn giải thích lợi nhuận lịch sử nên nhớ rằng kết quả trong quá khứ không nhất thiết phải dự đoán lợi nhuận trong tương lai. Dữ liệu trả về lịch sử càng cũ thì khả năng dự báo lợi nhuận trong tương lai càng ít.

Lợi tức lịch sử của một chỉ số chứng khoán như S&P 500 thường được đo lường từ khi mở cửa vào ngày 1 tháng 1 đến khi thị trường đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 để cung cấp lợi nhuận hàng năm. Tờ khai hàng năm của mỗi năm được tổng hợp để thể hiện sự trở lại lịch sử trong vài năm. Các nhà đầu tư cũng có thể tính toán lợi nhuận lịch sử trung bình, tức là một cổ phiếu đã trở lại trung bình 10% mỗi năm trong năm năm qua. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lợi nhuận lịch sử trung bình không có nghĩa là giá cổ phiếu không điều chỉnh thấp hơn trong bất kỳ năm nào. Cổ phiếu có thể đã bị giảm giá, nhưng trong những năm khác khi giá cổ phiếu tăng, lợi nhuận thu được nhiều hơn bù đắp cho sự sụt giảm, do đó lợi nhuận lịch sử trung bình là dương.

Các nhà đầu tư có thể tính toán lợi tức lịch sử cho bất kỳ khoản đầu tư nào, bao gồm giá trị của một ngôi nhà, bất động sản, quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch hối đoái (ETF), là những quỹ chứa nhiều loại chứng khoán khác nhau. Các nhà đầu tư cũng sử dụng lợi nhuận lịch sử để đo lường hiệu suất giá của các hàng hóa như ngô, lúa mì, vàng và bạc.

Cách tính lợi nhuận lịch sử

Tính toán hoặc đo lường lợi tức lịch sử của một tài sản hoặc khoản đầu tư tương đối đơn giản.

Trừ giá gần đây nhất với giá cũ nhất trong tập dữ liệu và chia kết quả cho giá cũ nhất. Chúng ta có thể di chuyển hai chữ số thập phân sang bên phải để chuyển kết quả thành phần trăm.

Ví dụ: giả sử chúng tôi muốn tính toán lợi nhuận của S&P 500 cho năm 2019. Chúng tôi bắt đầu với dữ liệu sau:

  • 2,506 = giá đóng cửa của S&P 500 vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
  • 3.230 = giá đóng cửa của S&P 500 vào ngày 31 tháng 12 năm 2019
  • 3,230 – 2,506 = 724
  • 724 / 2.506 = .288 hoặc 29% *

* Lợi nhuận được làm tròn đến số gần nhất .

Quá trình này có thể được lặp lại nếu nhà đầu tư muốn tính lợi nhuận cho mỗi tháng, năm hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào. Lợi nhuận hàng tháng hoặc hàng năm riêng lẻ có thể được tổng hợp để tạo tập dữ liệu trả lại lịch sử. Từ đó, các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể phân tích các con số để xác định xem có bất kỳ xu hướng hoặc điểm tương đồng nào giữa thời kỳ này hay thời kỳ khác hay không.

Các mẫu biểu đồ lịch sử

Trái ngược với phân tích cơ bản truyền thống, đo lường hoạt động tài chính của một công ty, phân tích kỹ thuật là một phương pháp luận dự báo hướng đi của giá cả thông qua việc nghiên cứu các mẫu biểu đồ. Phân tích kỹ thuật sử dụng dữ liệu thị trường trong quá khứ, chẳng hạn như biến động giá, khối lượng và động lượng.

Lợi tức lịch sử thường được phân tích để tìm ra các xu hướng hoặc mô hình có thể phù hợp với các điều kiện kinh tế và tài chính hiện tại. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng kết quả thị trường tiềm năng có thể theo các mô hình trong quá khứ. Do đó, có một giá trị tiềm ẩn có sẵn từ việc nghiên cứu các xu hướng trở lại lịch sử. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật thường được áp dụng cho các biến động giá ngắn hạn của những tài sản thường xuyên biến động về giá, chẳng hạn như hàng hóa.

Xu hướng giá dài hạn có xu hướng tuân theo các điều kiện kinh tế và triển vọng thị trường dài hạn đối với tài sản hoặc khoản đầu tư. Ví dụ: lợi nhuận lịch sử dài hạn của giá cổ phiếu trong vài năm có thể sẽ liên quan nhiều hơn đến triển vọng thị trường cho ngành đó và hoạt động tài chính của công ty hơn bất kỳ mẫu biểu đồ kỹ thuật nào.

Phân tích lợi nhuận lịch sử

Trên thực tế, phân tích lợi nhuận lịch sử thường mang lại kết quả khác nhau trong việc xác định xu hướng. Là một hệ thống năng động và không ngừng phát triển, thị trường và nền kinh tế đôi khi lặp lại, nhưng có thể khó lường trước được khi nào những lợi tức trong quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa trong tương lai.

Các sự kiện tương tự: Phiên họp

Tuy nhiên, có một số lợi ích khi phân tích lợi nhuận lịch sử vì chúng ta có thể có được cái nhìn sâu sắc về những gì chúng ta có thể đạt được trong tương lai gần. Ví dụ, cuộc suy thoái vào năm 2020 có thể khiến các nhà đầu tư so sánh lợi nhuận của S&P 500 vào năm 2020 với lần cuối cùng Hoa Kỳ trải qua một cuộc suy thoái; vào năm 2008 và 2009.

Trong bối cảnh suy thoái, các sự kiện ngoại sinh, điều kiện kinh tế, và kết quả là mô hình chi tiêu của doanh nghiệp và người tiêu dùng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán khác nhau trong mỗi cuộc suy thoái. Do đó, khi so sánh lợi nhuận lịch sử, các động lực của những lợi nhuận đó nên được xem xét trước khi kết luận rằng một xu hướng tồn tại. Nếu các chất xúc tác cơ bản cho lợi nhuận lịch sử hoàn toàn khác với tình hình hiện tại, có khả năng lợi nhuận trong tương lai sẽ không phản ánh phân tích lợi nhuận lịch sử.

Kết luận

Có lẽ các kết luận rút ra từ nghiên cứu lợi nhuận lịch sử không cung cấp cho các nhà đầu tư một quả cầu pha lê. Thay vào đó, phân tích cung cấp bối cảnh cho tình huống hiện tại. Bằng cách biết giá của một tài sản hoạt động như thế nào trong một số trường hợp nhất định trong quá khứ có thể cung cấp thông tin chi tiết về cách nó có thể phản ứng trong tương lai gần – với sự hiểu biết rằng lợi nhuận sẽ không giống nhau.

Từ đó, các nhà đầu tư có thể lập kế hoạch phân bổ tài sản của mình, nghĩa là loại tài sản nắm giữ nào để đầu tư và phát triển chiến lược quản lý rủi ro trong trường hợp giá thị trường hoặc tài sản biến động bất lợi. Tóm lại, phân tích lợi nhuận lịch sử có thể không dự đoán được các biến động giá trong tương lai, nhưng nó có thể giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn và chuẩn bị tốt hơn cho những gì tương lai nắm giữ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia