Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Highest In, First Out (HIFO) là gì?

Cao nhất Trong, Đầu ra (HIFO) là gì?

Cao nhất nhập trước xuất trước (HIFO) là phương pháp phân bổ và hạch toán hàng tồn kho trong đó hàng tồn kho có chi phí mua cao nhất được sử dụng đầu tiên hoặc được đưa ra khỏi kho. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sổ sách của công ty sao cho trong một khoảng thời gian nhất định, chi phí hàng tồn kho sẽ cao nhất có thể đối với giá vốn hàng bán (COGS) và hàng tồn kho cuối kỳ sẽ thấp nhất có thể.

Việc sử dụng HIFO hiếm khi không tồn tại và không được GAAP công nhận.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cao nhất nhập trước xuất trước (HIFO) là một phương pháp kế toán hàng tồn kho của một công ty trong đó các khoản mục có giá cao nhất được đưa ra khỏi kho đầu tiên.
  • Hàng tồn kho HIFO giúp một công ty giảm thu nhập chịu thuế vì nó sẽ nhận ra giá vốn hàng bán cao nhất.
  • Việc sử dụng HIFO là khá hiếm và không được công nhận bởi các hướng dẫn và thực hành kế toán chung như GAAP hoặc IFRS.

Hiểu cao nhất, đầu tiên

Kế toán hàng tồn kho là một quyết định quan trọng mà doanh nghiệp phải thực hiện, và cách hạch toán hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng đến các báo cáo và số liệu tài chính.

Các công ty có thể sẽ chọn sử dụng phương pháp kiểm kê nhập trước xuất trước (HIFO) cao nhất nếu họ muốn giảm thu nhập chịu thuế của mình trong một khoảng thời gian. Vì hàng tồn kho được ghi nhận là đã sử dụng hết luôn là hàng tồn kho đắt nhất mà công ty có (bất kể hàng tồn kho được mua vào thời điểm nào), nên công ty sẽ luôn ghi nhận giá vốn hàng bán tối đa.

Các công ty đôi khi có thể thay đổi phương pháp kiểm kê của họ để cải thiện hoạt động tài chính của họ.

Ngược lại điều này với các phương pháp ghi nhận khoảng không quảng cáo khác như nhập trước, xuất trước (LIFO), trong đó khoảng không quảng cáo mua gần đây nhất được ghi nhận là đã sử dụng trước hoặc nhập trước, xuất trước (FIFO), trong đó khoảng không quảng cáo cũ nhất được ghi nhận là đã sử dụng Đầu tiên. LIFO và FIFO là các phương pháp kế toán hàng tồn kho phổ biến và tiêu chuẩn, nhưng LIFO mới là một phần của các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Trong khi đó, HIFO không thường được sử dụng và hơn nữa không được GAAP công nhận là thực hành tiêu chuẩn.

Một số hàm ý cao nhất, đầu tiên

Một công ty có thể quyết định sử dụng phương pháp HIFO để giảm thu nhập chịu thuế, nhưng có một số tác động cần lưu ý, bao gồm:

  1. Thứ nhất, bởi vì nó không được GAAP công nhận, sách của công ty có thể bị kiểm toán viên giám sát chặt chẽ hơn và dẫn đến một ý kiến khác với một ý kiến không đủ tiêu chuẩn.
  2. Thứ hai, trong môi trường lạm phát, hàng tồn kho được sử dụng trước có thể bị lỗi thời.
  3. Thứ ba, vốn lưu động ròng sẽ giảm khi hàng tồn kho có giá trị thấp hơn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu công ty dựa vào các khoản vay dựa trên tài sản, giá trị hàng tồn kho thấp hơn sẽ làm giảm số tiền mà công ty đủ điều kiện vay.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.