High-Yield Bond là gì?

33

Trái phiếu có lợi suất cao là gì?

Trái phiếu có lợi suất cao (còn được gọi là trái phiếu rác) là trái phiếu trả lãi suất cao hơn vì chúng có xếp hạng tín dụng thấp hơn trái phiếu cấp đầu tư. Trái phiếu có lợi suất cao có nhiều khả năng vỡ nợ hơn, vì vậy họ phải trả một lợi suất cao hơn trái phiếu cấp đầu tư để bù đắp cho các nhà đầu tư.

Các nhà phát hành nợ có lợi suất cao có xu hướng là các công ty khởi nghiệp hoặc các công ty thâm dụng vốn với tỷ lệ nợ cao. Tuy nhiên, một số trái phiếu có lợi suất cao là thiên thần sa ngã đã bị mất xếp hạng tín dụng tốt.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trái phiếu lợi suất cao, hay trái phiếu “rác”, là chứng khoán nợ của công ty trả lãi suất cao hơn vì chúng có xếp hạng tín nhiệm thấp hơn trái phiếu cấp đầu tư.
  • Những trái phiếu này có xếp hạng tín dụng dưới BBB- từ S&P, hoặc dưới Baa3 từ Moody’s.
  • Trái phiếu lợi suất cao mang lại cho các nhà đầu tư lãi suất cao hơn và lợi nhuận dài hạn có khả năng cao hơn so với trái phiếu cấp đầu tư nhưng rủi ro cao hơn nhiều.
  • Đặc biệt, trái phiếu rác có nhiều khả năng vỡ nợ hơn và thể hiện sự biến động giá cao hơn nhiều.
1:10

Trái phiếu lợi suất cao

Hiểu trái phiếu có lợi suất cao

Từ quan điểm kỹ thuật, trái phiếu có lợi suất cao, hay trái phiếu “rác” khá giống với trái phiếu doanh nghiệp thông thường vì cả hai đều đại diện cho khoản nợ do một công ty phát hành với lời hứa trả lãi và trả gốc khi đáo hạn. Trái phiếu rác khác nhau do chất lượng tín dụng của nhà phát hành kém hơn.

Tất cả các trái phiếu đều được đặc trưng theo chất lượng tín dụng này và do đó thuộc một trong hai loại trái phiếu: loại có lợi suất cao và loại đầu tư. Trái phiếu lợi suất cao có xếp hạng tín nhiệm thấp hơn từ các cơ quan tín dụng hàng đầu. Trái phiếu được coi là đầu cơ và do đó sẽ có lợi suất cao hơn nếu nó có xếp hạng dưới “BBB-” từ S&P hoặc thấp hơn “Baa3” từ Moody’s. Trái phiếu có xếp hạng bằng hoặc cao hơn các mức này được coi là loại đầu tư. Xếp hạng tín dụng có thể thấp đến mức “D” (hiện đang bị vỡ nợ) và hầu hết các trái phiếu có xếp hạng “C” hoặc thấp hơn đều có rủi ro vỡ nợ cao.

Trái phiếu có lợi suất cao thường được chia thành hai loại nhỏ:

  • Fallen Angels : Đây là trái phiếu từng là loại đầu tư nhưng sau đó đã bị giảm xuống trạng thái trái phiếu rác do chất lượng tín dụng kém của công ty phát hành.
  • Ngôi sao đang lên : Ngược lại với thiên thần sa ngã, đây là trái phiếu có mức xếp hạng đã được tăng lên do công ty phát hành đang cải thiện chất lượng tín dụng. Một ngôi sao đang lên có thể vẫn là một trái phiếu vụn vặt, nhưng nó đang trên đường trở thành chất lượng đầu tư.

Ưu điểm của trái phiếu có lợi suất cao

Năng suất cao hơn

Nói chung, các nhà đầu tư vào trái phiếu lợi suất cao có thể mong đợi ít nhất 150 đến 300 điểm cơ bản trong lợi suất bổ sung so với trái phiếu cấp độ đầu tư tại bất kỳ thời điểm nào. Trong thực tế, lợi nhuận so với trái phiếu cấp đầu tư thấp hơn vì sẽ có nhiều lần vỡ nợ hơn. Các quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp các cách để khai thác những lợi suất cao hơn này mà không gặp rủi ro quá mức khi đầu tư vào chỉ một trái phiếu rác của một công ty phát hành.

Lợi nhuận mong đợi cao hơn

Trong khi trái phiếu lợi suất cao bị hình ảnh “trái phiếu rác” tiêu cực, chúng thực sự có lợi nhuận cao hơn trái phiếu loại đầu tư trong hầu hết thời gian nắm giữ dài. Ví dụ: iShares iBoxx $ quỹ ETF trái phiếu doanh nghiệp lợi nhuận cao (HYG) có tổng lợi nhuận trung bình hàng năm là 6,44% từ đầu năm 2010 đến cuối năm 2019.

Trong thời gian đó, quỹ ETF Trái phiếu Doanh nghiệp (LQD) của iShares iBoxx $ đã thu về mức trung bình 5,93% mỗi năm. Kết quả này phù hợp với lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), cho rằng các nhà đầu tư phải được bù đắp rủi ro cao hơn với lợi nhuận kỳ vọng cao hơn.

Nhược điểm của Trái phiếu Lợi suất Cao

Rủi ro vỡ nợ

Mặc định bản thân nó là rủi ro đáng kể nhất đối với các nhà đầu tư trái phiếu có lợi suất cao. Cách chính để đối phó với rủi ro vỡ nợ là đa dạng hóa, nhưng điều đó hạn chế các chiến lược và tăng phí cho các nhà đầu tư.

Với trái phiếu cấp đầu tư, nhà đầu tư có thể mua trái phiếu do các công ty hoặc chính phủ cá nhân phát hành và trực tiếp nắm giữ. Khi họ nắm giữ trái phiếu trực tiếp, nhà đầu tư có thể xây dựng thang trái phiếu để giảm rủi ro lãi suất. Các nhà đầu tư cũng có thể tránh các khoản phí liên quan đến việc quỹ mua trái phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, khả năng vỡ nợ khiến trái phiếu riêng lẻ trở nên quá rủi ro trên thị trường trái phiếu lợi suất cao.

Các nhà đầu tư nhỏ thường nên tránh mua trực tiếp trái phiếu có lợi suất cao riêng lẻ vì rủi ro vỡ nợ cao. ETF trái phiếu lợi suất cao và quỹ tương hỗ thường là lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ quan tâm đến loại tài sản này.

Biến động cao hơn

Trong lịch sử, giá trái phiếu có lợi suất cao thường biến động hơn nhiều so với các đối tác đầu tư của chúng. Năm 2008, trái phiếu có lợi suất cao như một loại tài sản đã mất 26,17% giá trị chỉ trong một năm. Từ năm 1980 đến năm 2020, danh mục trái phiếu đầu tư đa dạng (bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ) không bao giờ mất quá 3% trong một năm dương lịch.

Nhìn chung, sự biến động của trái phiếu lợi suất cao gần với thị trường cổ phiếu hơn so với thị trường trái phiếu cấp đầu tư.

Nguồn tham khảo: investmentopedia