Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...
Trang chủKiến ThứcKinh Tế HọcHigh-Ratio Loan Definition...

High-Ratio Loan Definition là gì?

Khoản vay có tỷ lệ cao là gì?

Khoản cho vay có tỷ lệ cao là khoản cho vay mà giá trị khoản vay cao so với giá trị tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp. Các khoản vay thế chấp có tỷ lệ cho vay cao có giá trị khoản vay tiệm cận 100% giá trị tài sản. Một khoản vay có tỷ lệ cao có thể được chấp thuận cho người đi vay không có khả năng thanh toán một khoản lớn.

Đối với thế chấp, một khoản vay có tỷ lệ cao thường có nghĩa là giá trị khoản vay vượt quá 80% giá trị tài sản. Phép tính được gọi là tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV), là một đánh giá về rủi ro cho vay mà các tổ chức tài chính sử dụng trước khi chấp thuận một khoản thế chấp.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Khoản vay có tỷ lệ cao là khoản vay mà giá trị khoản vay lớn so với giá trị tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp.
  • Một khoản vay có tỷ lệ cao thường có nghĩa là khoản vay trên giá trị (LTV) vượt quá 80% giá trị của tài sản và có thể đạt tới 100% hoặc cao hơn.
  • Các khoản vay thế chấp có tỷ lệ cho vay cao có thể khá rủi ro và có lãi suất cao hơn mức trung bình.

Công thức cho khoản vay có tỷ lệ cao sử dụng LTV

Mặc dù không có công thức cụ thể nào để tính toán khoản vay có tỷ lệ cao, nhưng trước tiên nhà đầu tư nên tính toán tỷ lệ khoản vay trên giá trị trong tình huống của họ để xác định xem khoản vay có vượt quá ngưỡng LTV 80% hay không.

Tỷ lệ vay vốn = Số tiền thế chấp Giá trị tài sản được thẩm định text {Tỷ lệ cho vay trên giá trị} = frac { text {Số tiền thế chấp}} { text {Giá trị tài sản đã thẩm định}}

Tỷ lệ cho vay trên giá trị = Giá trị tài sản được thẩm định Số tiền thế chấp

Cách tính khoản vay có tỷ lệ cao bằng LTV

  1. Tỷ lệ LTV được tính bằng cách chia số tiền vay cho giá trị thẩm định của tài sản.
  2. Nhân kết quả với 100 để biểu thị nó dưới dạng phần trăm.
  3. Nếu giá trị của khoản vay sau khi trả trước của bạn vượt quá 80% LTV, khoản vay đó được coi là khoản vay có tỷ lệ cao.

Khoản vay có tỷ lệ LTV cao cho bạn biết điều gì?

Các nhà cho vay và nhà cung cấp tài chính sử dụng tỷ lệ LTV để đo lường mức độ rủi ro liên quan đến việc thực hiện một khoản vay thế chấp. Nếu một người đi vay không thể thực hiện một khoản trả trước khá lớn và kết quả là giá trị khoản vay tiệm cận với giá trị được thẩm định của tài sản, thì đó sẽ được coi là một khoản vay có tỷ lệ cao. Nói cách khác, khi giá trị khoản vay gần bằng 100% giá trị tài sản, người cho vay có thể coi khoản vay đó là quá rủi ro và từ chối đơn đăng ký.

Người cho vay có nguy cơ người vay không trả được nợ, đặc biệt nếu LTV quá cao. Ngân hàng có thể không bán được tài sản để trang trải số tiền đã cho người đi vay không trả được nợ. Một kịch bản như vậy có thể dễ dàng xảy ra trong một cuộc suy thoái kinh tế khi tài sản nhà ở thường giảm giá trị. Nếu khoản vay cho người vay vượt quá giá trị của tài sản, thì khoản vay đó được cho là dưới nước. Nếu người vay không trả được nợ, ngân hàng sẽ mất tiền khi họ bán tài sản với giá trị thấp hơn số dư nợ thế chấp. Các ngân hàng giám sát LTV để ngăn chặn sự mất mát như vậy.

Do đó, hầu hết các khoản vay mua nhà tỷ lệ cao đều yêu cầu một số hình thức bảo hiểm để bảo vệ người cho vay. Bảo hiểm được gọi là bảo hiểm thế chấp tư nhân (PMI), mà người đi vay sẽ cần phải mua riêng để giúp bảo vệ người cho vay.

Các khoản vay có tỷ lệ cao có thể có lãi suất cao hơn, đặc biệt nếu người đi vay có điểm tín dụng thấp. Điểm tín dụng của bạn là một giá trị số thể hiện khả năng trả nợ của bạn và cho người cho vay biết mức độ rủi ro mà bạn phải gánh chịu. Nếu điểm của bạn thấp, lãi suất của bạn có thể sẽ cao hơn.

Lịch sử khoản vay có tỷ lệ cao

Cho đến những năm 1920, mọi người mua nhà không phải bằng cách đến ngân hàng mà bằng cách tiết kiệm tiền của chính họ cho đến khi họ có đủ cho ít nhất một mảnh đất hoặc mảnh đất có nhà trên đó. Sau đó, xuất hiện các công ty xây dựng và cho vay, họ sẽ cho mọi người vay tiền để mua một ngôi nhà và sau đó họ sẽ trả dần trong nhiều năm. Ngay cả khi đó, các khoản cho vay thường chỉ bằng một nửa giá trị của căn nhà hoặc ít hơn.

Vào cuối những năm 1920, các ngân hàng đã cho vay với tỷ lệ cao lên đến 80% giá trị của căn nhà. Bảo hiểm thế chấp tư nhân ra đời để bảo vệ các ngân hàng, nhưng tất cả điều đó đã trôi qua vào những năm 1930 khi những người thất nghiệp ngừng thanh toán, và các ngân hàng cũng như các công ty PMI cũng hoạt động theo.

Quốc hội đã ban hành Công ty cho vay của chủ sở hữu nhà, bắt đầu đảm bảo các khoản thế chấp và tỷ lệ giảm xuống còn 15%. Sau đó, thông qua Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang (FHA) và các cơ quan khác, các khoản thanh toán giảm xuống chỉ còn một chữ số thấp và thậm chí là 0% để khuyến khích quyền sở hữu nhà.

Hệ thống này phát triển mạnh cho đến khoảng năm 2007-2008 khi cuộc khủng hoảng thế chấp năm 2008 diễn ra. Sự gia tăng mạnh mẽ của các khoản thế chấp rủi ro cao bị vỡ nợ bắt đầu từ năm 2007 đã góp phần vào cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Sự bùng nổ nhà ở vào giữa những năm 2000 – kết hợp với lãi suất thấp vào thời điểm đó – đã khiến nhiều người cho vay cung cấp các khoản vay mua nhà cho những cá nhân có tín dụng kém. Sau khi bong bóng bất động sản vỡ, nhiều người đi vay đã không thể thanh toán các khoản thế chấp dưới chuẩn của họ.

Người cho vay có tỷ lệ cao

Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang cung cấp các chương trình mà qua đó người vay có thể nhận các khoản vay FHA với tỷ lệ LTV lên đến 96,5%. Nói cách khác, chương trình yêu cầu trả trước 3,5%. Tuy nhiên, chương trình yêu cầu điểm tín dụng tối thiểu để được chấp thuận cho khoản vay có tỷ lệ cao. Có những ưu đãi khác, theo đó điểm tín dụng thấp hơn được phép với khoản thanh toán trước 10%.

Ngoài ra, các khoản vay FHA yêu cầu phí bảo hiểm thế chấp (MIP). Tuy nhiên, bạn có thể tái cấp vốn khi LTV giảm xuống dưới 80% và khoản vay không còn được coi là khoản vay có tỷ lệ cao nữa, điều này sẽ loại bỏ bảo hiểm.

Ví dụ về Khoản vay Tỷ lệ Cao

Giả sử một người đi vay dự định mua một ngôi nhà có giá trị thẩm định 100.000 đô la. Người đi vay chỉ có thể trả trước $ 10.000 và 90.000 $ còn lại sẽ phải vay. Sau khi tiếp cận một số người cho vay, cuối cùng một người đồng ý bảo lãnh một khoản thế chấp, nhưng với lãi suất cao hơn mức trung bình.

Kết quả là tỷ lệ khoản vay trên giá trị là 90% hoặc (90.000 / 100.000), được coi là khoản vay có tỷ lệ cao.

Các khoản cho vay có tỷ lệ cao so với các khoản cho vay sở hữu nhà

Khoản vay vốn mua nhà là một khoản vay trả góp hoặc một khoản thế chấp thứ hai cho phép chủ nhà vay với giá trị vốn chủ sở hữu tại nơi cư trú của họ. Khoản vay dựa trên sự chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu nhà và giá trị thị trường hiện tại của ngôi nhà.

Khoản vay mua nhà dành cho những người đi vay đã có thế chấp và đã thanh toán bớt một số dư nợ thế chấp, và theo đó giá trị tài sản vượt quá dư nợ cho vay. Nói cách khác, khoản vay mua nhà cho phép chủ nhà vay dựa trên vốn chủ sở hữu trong ngôi nhà. Mặt khác, một khoản vay có tỷ lệ cao có thể có giá trị khoản vay gần bằng 100% giá trị tài sản.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.