High Beta Index là gì?

45

Chỉ số Beta cao là gì?

Chỉ số beta cao là một rổ cổ phiếu có mức độ biến động lớn hơn chỉ số thị trường rộng như Chỉ số S&P 500. Chỉ số Beta cao của S&P 500 là chỉ số nổi tiếng nhất trong số các chỉ số này. Nó theo dõi hiệu suất của 100 công ty trong S&P 500 nhạy cảm nhất với những thay đổi của lợi nhuận thị trường .

Beta là mức độ biến động hoặc rủi ro có hệ thống mà một tài sản thể hiện so với toàn bộ thị trường. Bên cạnh chỉ số vốn hóa lớn hàng đầu, Standard and Poor’s cung cấp một số biến thể beta cao cho các chỉ số vốn hóa nhỏ, vốn hóa trung bình và các chỉ số thị trường khác.

Giải thích về chỉ số beta cao

Các công ty có chỉ số beta cao thể hiện sự nhạy cảm hơn so với thị trường rộng lớn hơn. Độ nhạy được đo bằng beta của từng loại cổ phiếu. Hệ số beta bằng 1 cho biết tài sản di chuyển phù hợp với thị trường. Bất kỳ giá trị nào nhỏ hơn 1 đại diện cho một tài sản ít biến động hơn thị trường, trong khi lớn hơn 1 cho thấy một tài sản dễ biến động hơn.

Ví dụ: hệ số beta là 1,2 có nghĩa là tài sản dễ biến động hơn 20% so với thị trường. Ngược lại, về mặt lý thuyết, hệ số beta là 0,70 ít biến động hơn 30% so với thị trường. Beta được đo lường dựa trên một chỉ số được theo dõi rộng rãi như Chỉ số S&P 500.

Để đạt được mức tiếp xúc với chỉ số beta cao đòi hỏi một phương tiện đầu tư như quỹ giao dịch hối đoái (ETF). Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) là một tài sản được giao dịch rộng rãi để theo dõi các tài sản biến động trên thị trường rộng lớn hơn. ETF đã hoạt động kém hiệu quả hơn Chỉ số S&P 500 cơ bản kể từ khi thành lập. Các công ty tài chính chiếm gần 30% tài sản của quỹ, với Discover Financial Services (DFS), Lincoln National Corp (LNC) và Invesco (IVZ) trong số các cổ phiếu nắm giữ lớn nhất. .

Hạn chế của Chỉ số Beta Cao

Trái ngược với suy nghĩ thông thường, hệ số beta hoặc độ biến động cao không nhất thiết chuyển thành lợi nhuận lớn hơn. Trong nhiều năm, Chỉ số Beta S&P 500 cao đã hoạt động kém hiệu quả so với tiêu chuẩn cơ bản của nó. Điều này xảy ra trong một thời kỳ cải thiện không ngừng trong thị trường rộng lớn hơn.

Thay vào đó, nghiên cứu cho thấy rằng các cổ phiếu có độ biến động thấp có xu hướng kiếm được lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro lớn hơn so với các cổ phiếu có độ biến động cao. Lý do hệ số beta thấp có xu hướng hoạt động tốt hơn có thể là do các thành kiến về hành vi đầu tư, chẳng hạn như tính tự tin đại diện và quá tự tin. Ngoài ra, việc lựa chọn ngành và các tiêu chí cơ bản khác đóng một vai trò quan trọng trong sự biến động và hiệu suất của chỉ số beta cao.

Nguồn tham khảo: investmentopedia