Hersey-Blanchard Model là gì?

49

Mô hình Hersey-Blanchard là gì?

Mô hình Hersey-Blanchard cho thấy không có phong cách lãnh đạo nào tốt hơn phong cách lãnh đạo khác. Thay vì tập trung vào các yếu tố tại nơi làm việc, mô hình gợi ý các nhà lãnh đạo điều chỉnh phong cách của họ phù hợp với những người mà họ lãnh đạo và khả năng của họ.

Theo mô hình này, lãnh đạo thành công vừa phù hợp với nhiệm vụ vừa phù hợp với mối quan hệ. Đó là một phong cách thích ứng, linh hoạt, theo đó, các nhà lãnh đạo được khuyến khích cân nhắc những người đi theo – cá nhân hoặc một nhóm – sau đó xem xét các yếu tố tác động đến môi trường làm việc trước khi chọn cách họ sẽ lãnh đạo. Điều này đảm bảo họ sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Mô hình Hersey-Blanchard còn được gọi là Mô hình lãnh đạo theo tình huống hoặc Lý thuyết.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Mô hình Hersey-Blanchard cho thấy không có phong cách lãnh đạo nào tốt hơn phong cách lãnh đạo khác.
  • Mô hình gợi ý các nhà quản lý thích ứng phong cách lãnh đạo của họ với các nhiệm vụ và các mối quan hệ ở nơi làm việc.
  • Phong cách lãnh đạo của mô hình liên quan trực tiếp đến các cấp độ trưởng thành khác nhau của những người theo dõi hoặc nhân viên.

Tìm hiểu Mô hình Hersey-Blanchard

Mô hình Hersey-Blanchard, hay phong cách lãnh đạo tình huống, được phát triển bởi tác giả Paul Hersey và chuyên gia lãnh đạo Ken Blanchard, tác giả của The One Minute Manager . Mô hình không phải là một phong cách lãnh đạo tĩnh. Thay vào đó, nó linh hoạt, trong đó người quản lý điều chỉnh phong cách quản lý của họ phù hợp với các yếu tố khác nhau tại nơi làm việc, bao gồm cả mối quan hệ của họ với nhân viên.

Điều đó có nghĩa là các nhà quản lý sống theo mô hình phải lựa chọn phong cách lãnh đạo vì nó liên quan đến sự trưởng thành của những người đi theo. Ví dụ: nếu mức độ trưởng thành của người theo dõi cao, mô hình đề xuất người lãnh đạo cung cấp hướng dẫn tối thiểu. Ngược lại, nếu mức độ trưởng thành của người theo dõi thấp, người quản lý có thể cần đưa ra định hướng rõ ràng và giám sát công việc chặt chẽ để đảm bảo nhóm rõ ràng về mục tiêu của họ và cách họ dự kiến đạt được mục tiêu đó.

Mức độ trưởng thành của những người theo dõi được chia thành ba loại: cao, trung bình và thấp. Sự trưởng thành cao bao gồm những cá nhân có năng lực và tự tin cao, những người có kinh nghiệm và tự làm việc tốt. Người trưởng thành vừa phải thường được chia thành hai nhóm: nhóm thứ nhất là những nhân viên có năng lực nhưng không đủ tự tin để đảm nhận trách nhiệm, và nhóm thứ hai có sự tự tin nhưng không sẵn sàng làm nhiệm vụ trước mắt. Nhân viên có độ tuổi thấp không đủ kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ nhưng rất nhiệt tình.

Bởi vì mô hình Hersey-Blanchard phụ thuộc vào kỹ năng ra quyết định của một nhà lãnh đạo, nó sử dụng cách tiếp cận theo chủ nghĩa cá nhân hơn là theo nhóm.

Cân nhắc đặc biệt

Mô hình Hersey-Blanchard và Phong cách lãnh đạo

Hersey và Blanchard đã phát triển bốn loại phong cách lãnh đạo dựa trên nhiệm vụ và các mối quan hệ mà các nhà lãnh đạo trải qua tại nơi làm việc. Theo mô hình, sau đây là các phong cách lãnh đạo mà nhà quản lý có thể sử dụng:

  • Phong cách ủy thác: Một phong cách nhiệm vụ thấp, ít mối quan hệ, trong đó người lãnh đạo cho phép nhóm chịu trách nhiệm về các quyết định nhiệm vụ. Điều này được sử dụng tốt nhất với những người theo dõi có độ tuổi cao.
  • Phong cách tham gia: Phong cách có mối quan hệ thấp, nhiệm vụ cao, nhấn mạnh những ý tưởng và quyết định được chia sẻ. Người quản lý có thể sử dụng phong cách này với những người theo dõi vừa phải, những người có kinh nghiệm nhưng có thể thiếu tự tin để thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Phong cách bán hàng: Một phong cách quan hệ cao, nhiệm vụ cao, trong đó người lãnh đạo cố gắng bán ý tưởng của họ cho nhóm bằng cách giải thích các hướng nhiệm vụ một cách thuyết phục. Điều này cũng được sử dụng với những người theo dõi vừa phải. Không giống như phong cách trước đây, những người theo dõi này có khả năng nhưng không sẵn sàng làm công việc.
  • Phong cách kể: Một phong cách nhiệm vụ cao, quan hệ thấp, trong đó người lãnh đạo đưa ra chỉ đạo rõ ràng và giám sát làm việc chặt chẽ. Phong cách này hướng đến những tín đồ có độ tuổi thấp.

Áp dụng mô hình và những hạn chế của nó

Phương pháp lãnh đạo này cho phép các giám đốc điều hành, quản lý và các vị trí quyền lực khác phụ trách những người theo dõi của họ dựa trên sự nhạy bén, hiểu biết và bối cảnh của nhóm. Bằng cách xem xét điểm mạnh, điểm yếu và nhận thức của những người theo dõi có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất và kết quả của một dự án, các nhà lãnh đạo có thể áp dụng một cấu trúc và mức độ kiểm soát thích hợp để đạt được kết quả mong muốn.

Có những hạn chế đối với mô hình có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà lãnh đạo. Vị trí và quyền hạn của người lãnh đạo có thể bị hạn chế bởi chuỗi chỉ huy hoặc hệ thống cấp bậc hoạt động đối với một tổ chức, điều này có thể buộc họ phải áp dụng phong cách cứng nhắc thay vì thích ứng với sự trưởng thành của người theo dõi. Hơn nữa, những hạn chế về thời gian, phạm vi lựa chọn hẹp và giới hạn về tài sản sẵn có cũng có thể buộc các nhà quản lý phải hành động dựa trên hoàn cảnh mà họ phải đối mặt, loại bỏ khả năng ban hành các chiến lược được xây dựng xung quanh sự trưởng thành của người theo dõi.

Ưu điểm và Nhược điểm của Mô hình Hersey-Blanchard

Mặc dù trên lý thuyết, mô hình lãnh đạo này có vẻ hợp lý, nhưng nó có thể không nhất thiết phải áp dụng trong mọi tình huống. Nó đi kèm với những lợi thế và bất lợi.

Một ưu điểm của phong cách lãnh đạo thích ứng là nhà lãnh đạo có thể thay đổi phong cách theo ý mình bất cứ lúc nào. Thứ hai, nhân viên có thể tìm thấy một nhà lãnh đạo thích ứng với sự thay đổi của lực lượng lao động là một đặc điểm mong muốn. Đây cũng là một phong cách lãnh đạo đơn giản và dễ áp dụng, có nghĩa là người quản lý có thể nhanh chóng đánh giá tình huống và đưa ra quyết định khi họ thấy phù hợp.

Mặt khác, lãnh đạo theo tình huống có thể đặt quá nhiều trách nhiệm lên người quản lý, người có thể đưa ra các quyết định sai sót. Ngoài ra, mô hình có thể không áp dụng cho mọi văn hóa làm việc. Mô hình cũng có thể ưu tiên các mối quan hệ và nhiệm vụ, trái ngược với các mục tiêu dài hạn của công ty.

Nguồn tham khảo: investmentopedia