Herfindahl-Hirschman Index (HHI) là gì?

79

Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) là gì?

Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) là một thước đo phổ biến về mức độ tập trung của thị trường và được sử dụng để xác định tính cạnh tranh của thị trường, thường là các giao dịch trước và sau khi mua bán và sáp nhập (M&A).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) được sử dụng để xác định khả năng cạnh tranh của thị trường.
  • Thị trường có HHI dưới 1.500 được coi là thị trường cạnh tranh, HHI từ 1.500 đến 2.500 là tập trung vừa phải và HHI từ 2.500 trở lên là tập trung cao.
  • Nhược điểm chính của HHI bắt nguồn từ thực tế là nó là một thước đo đơn giản đến mức không tính đến sự phức tạp của các thị trường khác nhau.
2:18

Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI)

Công thức và Tính toán Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI)

Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) là thước đo mức độ tập trung của thị trường thường được chấp nhận. Nó được tính bằng cách bình phương thị phần của mỗi công ty cạnh tranh trên một thị trường và sau đó tổng hợp các số kết quả. Nó có thể nằm trong khoảng từ gần 0 đến 10.000. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sử dụng HHI để đánh giá các vấn đề sáp nhập tiềm năng.

H H Tôi = S 1 2 + S 2 2 + S 3 2 + S N 2 ở đâu: S N = phần trăm thị phần của công ty N được biểu thị dưới dạng số nguyên, không phải số thập phân begin {align} & HHI = s ^ 2_1 + s ^ 2_2 + s ^ 2_3 + dot s ^ 2_n & textbf {trong đó:} & s_n = text {phần trăm thị phần của công ty} n & qquad , text {được biểu thị dưới dạng số nguyên, không phải số thập phân} end {căn chỉnh}

HHTôi=s 1 2+s 2 2+s 3 2+s n 2ở đâu:s n = phần trăm thị phần của công ty nđược biểu thị dưới dạng số nguyên, không phải số thập phân

Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) có thể cho bạn biết điều gì

Thị trường càng gần độc quyền thì mức độ tập trung của thị trường càng cao (và mức độ cạnh tranh càng thấp). Ví dụ, nếu chỉ có một công ty trong một ngành, công ty đó sẽ có 100% thị phần và Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) bằng 10.000, cho thấy có sự độc quyền. Nếu có hàng nghìn công ty cạnh tranh, mỗi công ty sẽ có thị phần khoảng 0% và HHI sẽ gần bằng 0, cho thấy sự cạnh tranh gần như hoàn hảo.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ coi thị trường có HHI dưới 1.500 là thị trường cạnh tranh, HHI từ 1.500 đến 2.500 là thị trường tập trung vừa phải và HHI từ 2.500 trở lên là thị trường tập trung cao. Theo nguyên tắc chung, các vụ sáp nhập làm tăng HHI hơn 200 điểm ở các thị trường tập trung cao làm tăng lo ngại về chống độc quyền, vì chúng được giả định là để nâng cao sức mạnh thị trường theo mục 5.3 của Hướng dẫn Sáp nhập Ngang do Bộ và Ủy ban Thương mại Liên bang ( FTC).

Ưu điểm chính của Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) là tính đơn giản của phép tính cần thiết để xác định nó và số lượng dữ liệu nhỏ cần thiết để tính toán. Nhược điểm chính của HHI bắt nguồn từ thực tế là nó là một thước đo đơn giản đến mức nó không tính đến sự phức tạp của các thị trường khác nhau theo cách cho phép đánh giá thực sự chính xác các điều kiện thị trường cạnh tranh hoặc độc quyền.

Các cơ quan quản lý sử dụng Chỉ số HHI bằng cách sử dụng 50 công ty lớn nhất trong một ngành cụ thể để xác định xem ngành đó có nên được coi là cạnh tranh hay gần với việc trở thành độc quyền hay không.

Ví dụ về Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI)

HHI được tính bằng cách lấy thị phần của mỗi công ty trong ngành, bình phương chúng và tổng hợp kết quả, như được mô tả trong phương trình trên. Hãy xem xét ngành công nghiệp giả định sau đây với tổng số bốn công ty:

  1. Thị phần công ty một = 40%
  2. Thị phần công ty hai = 30%
  3. Thị phần công ty ba = 15%
  4. Thị phần công ty bốn = 15%

HHI được tính như sau:

H H Tôi = 4 0 2 + 3 0 2 + 1 5 2 + 1 5 2 = 1 , 600 + 900 + 225 + 225 = 2 , 950 begin {align} HHI & = 40 ^ 2 + 30 ^ 2 + 15 ^ 2 + 15 ^ 2 & = 1.600 + 900 + 225 + 225 = 2.950 end {align}

H H I= 4 0 2 + 3 0 2 + 1 5 2 + 1 5 2= 1 , 6 0 0 + 9 0 0 + 2 2 5 + 2 2 5 = 2 , 9 5 0

Giá trị HHI này được coi là một ngành tập trung cao độ, đúng như dự đoán vì chỉ có bốn công ty. Nhưng số lượng công ty trong một ngành không nhất thiết cho thấy bất cứ điều gì về mức độ tập trung của thị trường, đó là lý do tại sao việc tính toán HHI là quan trọng.

Ví dụ, giả sử một ngành có 20 công ty. Công ty một có thị phần 48,59% và mỗi công ty trong số 19 công ty còn lại có thị phần 2,71% mỗi công ty. HHI sẽ chính xác là 2.500, cho thấy một thị trường thực sự tập trung cao độ. Nếu công ty số một có thị phần 35,82% và mỗi công ty còn lại có 3,38% thị phần, thì HHI sẽ chính xác là 1.500, cho thấy một thị trường cạnh tranh.

Hạn chế của Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI)

Tính đơn giản cơ bản của HHI mang một số nhược điểm cố hữu, chủ yếu là không xác định được thị trường cụ thể đang được kiểm tra một cách thích hợp và thực tế. Ví dụ, hãy xem xét một tình huống trong đó HHI được sử dụng để đánh giá một ngành được xác định là có 10 công ty đang hoạt động và mỗi công ty có khoảng 10% thị phần. Sử dụng phép tính HHI cơ bản, ngành này sẽ có vẻ cạnh tranh cao.

Tuy nhiên, trong thị trường, một công ty có thể có tới 80% đến 90% hoạt động kinh doanh cho một phân khúc thị trường cụ thể, chẳng hạn như bán một mặt hàng cụ thể. Do đó, công ty đó gần như có độc quyền hoàn toàn đối với việc sản xuất và bán sản phẩm đó.

Một vấn đề khác trong việc xác định thị trường và xem xét thị phần có thể nảy sinh từ các yếu tố địa lý. Vấn đề này có thể xảy ra khi có các công ty trong một ngành có thị phần gần như ngang nhau, nhưng mỗi công ty chỉ hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể của quốc gia, do đó mỗi công ty, trên thực tế, có độc quyền trong thị trường cụ thể mà nó kinh doanh. .

Ví dụ, trong khi việc sáp nhập Sprint và T-Mobile sẽ làm tăng giá trị HHI của cả nước lên vài trăm điểm vì thị phần tập trung ở một số khu vực địa lý nhất định, giá trị chỉ số sẽ tăng hơn 1.000 điểm ở nhiều thị trường. Vì những lý do này, để HHI được sử dụng hợp lý, các yếu tố khác phải được xem xét và thị trường phải được xác định rất rõ ràng.

Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) có nghĩa là gì?

Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) là một thước đo phổ biến về mức độ tập trung của thị trường và được sử dụng để xác định tính cạnh tranh của thị trường, thường là các giao dịch trước và sau M&A. Thị trường càng gần độc quyền thì mức độ tập trung của thị trường càng cao (và mức độ cạnh tranh càng thấp).

Mức độ tập trung của thị trường được xác định như thế nào?

Thị trường có HHI dưới 1.500 được coi là thị trường cạnh tranh, HHI từ 1.500 đến 2.500 là tập trung vừa phải và HHI từ 2.500 trở lên là tập trung cao. Theo nguyên tắc chung, các vụ sáp nhập làm tăng HHI hơn 200 điểm ở các thị trường tập trung cao độ gây ra lo ngại về chống độc quyền, vì chúng được cho là để nâng cao sức mạnh thị trường.

Lợi thế chính của Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) là gì?

Ưu điểm chính của Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) là tính đơn giản và số lượng dữ liệu nhỏ cần thiết cho việc tính toán. Ngoài ra, các công ty được tính theo quy mô của họ, điều này làm cho HHI vượt trội so với các thước đo khác, chẳng hạn như tỷ lệ nồng độ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia