Hedging Transaction là gì?

30

Giao dịch phòng ngừa rủi ro là gì?

Giao dịch phòng ngừa rủi ro là một hành động chiến thuật mà nhà đầu tư thực hiện với mục đích giảm rủi ro mất tiền (hoặc gặp thiếu hụt) trong khi thực hiện chiến lược đầu tư của họ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Giao dịch phòng ngừa rủi ro là một hành động chiến thuật mà nhà đầu tư thực hiện với mục đích giảm rủi ro mất tiền (hoặc gặp thiếu hụt) trong khi thực hiện chiến lược đầu tư của họ.
  • Các giao dịch phòng ngừa rủi ro thường liên quan đến các công cụ phái sinh, chẳng hạn như quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng kỳ hạn, để giảm rủi ro đầu tư.
  • Bảo hiểm rủi ro phức tạp hơn có thể diễn ra bằng cách sử dụng chứng khoán tương quan nghịch.
1:28

Giao dịch phòng hộ

Hiểu các giao dịch phòng ngừa rủi ro

Giao dịch bảo hiểm rủi ro thường liên quan đến các công cụ phái sinh, chẳng hạn như quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai, nhưng nó cũng có thể được thực hiện với các tài sản có tương quan nghịch và có thể có nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù chúng thường được sử dụng để hạn chế tổn thất mà một vị thế phải đối mặt nếu luận điểm đầu tư ban đầu không chính xác, chúng cũng có thể được sử dụng để chốt một lượng lợi nhuận cụ thể. Do đó, chúng là một công cụ phổ biến cho các doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý danh mục đầu tư tìm cách giảm thiểu rủi ro danh mục tổng thể của họ.

Các giao dịch phòng hộ có thể liên quan đến một khoản đầu tư hoặc chúng có thể liên quan đến các giao dịch kinh doanh thông thường, nhưng bản thân phòng hộ thường dựa trên thị trường. Giao dịch bảo hiểm rủi ro dựa trên đầu tư có thể sử dụng các công cụ phái sinh, chẳng hạn như quyền chọn bán, hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng kỳ hạn.

Các công cụ phái sinh này hoạt động rất giống với các động lực của một hợp đồng bảo hiểm. Những người mua một công cụ phái sinh với mục đích phòng ngừa rủi ro phải trả một khoản phí bảo hiểm. Nếu có vấn đề gì xảy ra với khoản đầu tư chiến lược, chính sách bảo hiểm – một hàng rào chiến thuật – sẽ được đền đáp, nhưng nếu không có gì sai, hàng rào bảo hiểm là một chi phí chìm. Những chi phí này thường thấp hơn nhiều so với những thiệt hại tiềm ẩn mà các nhà đầu tư này phải đối mặt nếu khoản đầu tư của họ gặp khó khăn, và nếu khoản đầu tư mang lại kết quả như mong đợi, thì những khoản chi phí chìm này thường được nhà đầu tư coi là có thể chấp nhận được.

Một vấn đề khi coi các giao dịch phòng ngừa rủi ro đúng như bảo hiểm là, không giống như bảo hiểm, tồn tại một khả năng thứ ba thường không được tính đến bởi các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, đó là khoản đầu tư tăng giá trị, nhưng chỉ với một số tiền nhỏ. Trong trường hợp đó, nhà đầu tư có thể thấy rằng khoản lãi nhỏ đã trở thành lỗ khi tính đến chi phí của giao dịch phòng ngừa rủi ro.

Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng việc mua các tài sản có tương quan nghịch để hoạt động như một biện pháp phòng ngừa trước những rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư xuất hiện từ tài sản này hay tài sản kia. Ví dụ: nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu có mối tương quan thấp với S&P 500 để có được một số mức độ bảo vệ khỏi sự sụt giảm giá trị của các cổ phiếu được nắm giữ rộng rãi tạo nên chỉ số. Các loại giao dịch phòng ngừa rủi ro này thường được gọi là đa dạng hóa vì chúng không cung cấp sự bảo vệ trực tiếp như các công cụ phái sinh.

Giao dịch phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh toàn cầu

Các giao dịch phòng ngừa rủi ro là rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Ví dụ, nếu công ty A trong nước đang bán hàng hóa cho công ty B nước ngoài, thì giao dịch đầu tiên là bán hàng. Giả sử việc mua bán sẽ được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ của công ty B. Nếu công ty A lo lắng về sự biến động tiền tệ ảnh hưởng đến giá trị của hợp đồng khi tiền thực sự đến và được chuyển đổi sang nội tệ của công ty A, họ có thể tham gia bảo hiểm rủi ro giao dịch thông qua thị trường ngoại hối, sử dụng các vị thế bù trừ để giảm thiểu rủi ro tiền tệ.

Cần lưu ý rằng các giao dịch bảo hiểm rủi ro không nhất thiết phải bao gồm tổng giá trị của giao dịch bán hoặc vị thế tài sản. Trong khi toán học có thể thực hiện một phòng hộ hoàn hảo, chúng hầu như không bao giờ được sử dụng vì một giao dịch như vậy chứng tỏ tốn kém hơn mong muốn. Điều này có thể là vì một trong hai lý do:

  1. Loại bỏ tất cả rủi ro sẽ lấy đi rất nhiều phần thưởng. Trong các giao dịch phòng ngừa rủi ro, các nhà đầu tư đang cố gắng hạn chế rủi ro giảm giá, nhưng không loại bỏ lợi nhuận tăng.
  2. Có thể tốn nhiều thời gian và chi phí hơn để tính toán, giám sát và thực hiện một hàng rào bảo vệ hoàn hảo hơn so với chi phí chấp nhận các khoản lỗ giới hạn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia