Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) là gì?

28

Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA) là gì?

Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA) là một đạo luật do Quốc hội Hoa Kỳ tạo ra vào năm 1996 nhằm sửa đổi cả Đạo luật bảo mật thu nhập hưu trí cho nhân viên (ERISA) và Đạo luật dịch vụ y tế công cộng (PHSA). HIPAA được ban hành nhằm nỗ lực bảo vệ các cá nhân được bảo hiểm y tế chi trả và thiết lập các tiêu chuẩn cho việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu y tế cá nhân.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Luật HIPAA tác động đến các chính sách, công nghệ và lưu trữ hồ sơ tại các cơ sở y tế, công ty bảo hiểm y tế, HMO và dịch vụ thanh toán chăm sóc sức khỏe.
  • Việc không tuân thủ các tiêu chuẩn HIPAA và các phương pháp hay nhất là vi phạm pháp luật.
  • Đạo luật HITECH được tạo ra vào năm 2009 để mở rộng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật HIPAA cho bệnh nhân.

Cách thức hoạt động của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA)

Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA) đảm bảo rằng các kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân có thể truy cập, di động và có thể tái tạo, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn và phương pháp về cách dữ liệu y tế được chia sẻ trên toàn hệ thống y tế Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn gian lận. Nó đánh bại luật pháp tiểu bang (trừ khi các quy định của tiểu bang nghiêm ngặt hơn).

Kể từ năm 1996, HIPAA đã được sửa đổi để bao gồm các quy trình lưu trữ và chia sẻ thông tin y tế của bệnh nhân dưới dạng điện tử một cách an toàn. Nó cũng bao gồm các điều khoản đơn giản hóa hành chính, nhằm tăng hiệu quả và giảm chi phí hành chính bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn quốc gia.

Năm 2009, Đạo luật Y tế về Công nghệ Thông tin Kinh tế và Y tế Lâm sàng (HITECH) đã mở rộng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật HIPAA. Đạo luật HITECH được ban hành như một phần của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư của Hoa Kỳ năm 2009 như một cách để thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin y tế. Một phần của Đạo luật HITECH giải quyết các mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật.

Tương lai của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA)

Vào năm 2018, Bloomberg Law đã báo cáo về những rủi ro về quyền riêng tư đến từ dữ liệu chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số và khả năng các luật liên bang được cập nhật trong tương lai gần. Trong thời đại của các ứng dụng theo dõi thể dục và dữ liệu có thể chia sẻ, được theo dõi bằng GPS về mọi thứ, từ số bước đi hàng ngày của một cá nhân đến nhịp tim trung bình, thuốc men, dị ứng và thậm chí cả chu kỳ kinh nguyệt, có những thách thức mới đối với việc duy trì các tiêu chuẩn trong lưu trữ và bảo vệ dữ liệu y tế cá nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn qua video, Nan Halstead, luật sư bảo mật và quyền riêng tư sức khỏe của Reed Smith LLP, nói rằng luật trong tương lai khó có thể mở rộng HIPAA. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng khuôn khổ của HIPAA như một mô hình để tạo ra các luật mới quản lý lĩnh vực kỹ thuật số. Mặc dù chưa có luật liên bang nào như vậy được thông qua, các tiểu bang có thể thông qua luật lấp khoảng trống trong thời gian chờ đợi. Hơn nữa, các công ty theo dõi dữ liệu người tiêu dùng hiện cũng chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

Nguồn tham khảo: investmentopedia