Headline Inflation là gì?

29

Lạm phát Tiêu đề là gì?

Lạm phát tiêu đề là con số lạm phát thô được báo cáo thông qua Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) được Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố hàng tháng. Chỉ số CPI tính toán chi phí để mua một giỏ hàng hóa cố định để xác định mức độ lạm phát đang xảy ra trong nền kinh tế rộng lớn. Chỉ số CPI sử dụng năm gốc và lập chỉ số giá của năm hiện tại, theo giá trị của năm cơ sở.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lạm phát tiêu đề là con số lạm phát thô được báo cáo thông qua Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI).
  • Chỉ số CPI xác định lạm phát bằng cách tính giá trên một rổ hàng hóa cố định.
  • Lạm phát cơ bản loại bỏ các thành phần CPI có thể thể hiện một lượng lớn biến động từ tháng này sang tháng khác.

1:09

Lạm phát là gì?

Giải thích về lạm phát tiêu đề

Vì nó bao gồm tất cả các khía cạnh trong một nền kinh tế trải qua lạm phát, lạm phát tiêu đề không được điều chỉnh để loại bỏ các số liệu có tính biến động cao, bao gồm cả những số liệu có thể thay đổi bất kể điều kiện kinh tế như thế nào. Lạm phát tiêu đề thường liên quan chặt chẽ đến sự thay đổi trong chi phí sinh hoạt, điều này cung cấp thông tin hữu ích cho người tiêu dùng trên thị trường.

Con số tiêu đề không được điều chỉnh theo thời vụ hoặc cho các yếu tố thường xuyên biến động của giá thực phẩm và năng lượng, những yếu tố này đã bị loại bỏ trong CPI cốt lõi. Lạm phát tiêu đề thường được báo giá trên cơ sở hàng năm, có nghĩa là con số lạm phát tiêu đề hàng tháng là 4% tương đương với tỷ lệ hàng tháng, nếu lặp lại trong 12 tháng, sẽ tạo ra lạm phát 4% trong năm. So sánh lạm phát tiêu đề thường được thực hiện trên cơ sở hàng năm, còn được gọi là lạm phát đường đầu.

Tiêu cực của lạm phát gia tăng

Lạm phát là một mối đe dọa đối với các nhà đầu tư dài hạn vì nó làm xói mòn giá trị của đồng đô la trong tương lai, có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế và có thể gây ra sự gia tăng lãi suất hiện hành. Trong khi lạm phát chính có xu hướng thu hút sự chú ý nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông, thì lạm phát lõi thường được coi là thước đo có giá trị hơn để theo dõi. Các kết quả tiêu đề và cốt lõi đều được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ, đồng thời được các nhà kinh tế và các số liệu ngân hàng trung ương sử dụng để đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ.

Lạm phát cốt lõi

Lạm phát cơ bản loại bỏ các thành phần CPI có thể thể hiện một lượng lớn biến động từ tháng này sang tháng khác, có thể gây ra sự sai lệch không mong muốn đối với con số tiêu đề. Các yếu tố thường bị loại bỏ nhất là những yếu tố liên quan đến chi phí thực phẩm và năng lượng. Giá lương thực có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài các yếu tố do nền kinh tế, chẳng hạn như sự thay đổi môi trường gây ra các vấn đề trong quá trình sinh trưởng của cây trồng. Chi phí năng lượng, chẳng hạn như sản xuất dầu, có thể bị ảnh hưởng bởi các lực lượng bên ngoài cung và cầu truyền thống, chẳng hạn như bất đồng chính trị.

Từ năm 1957 đến năm 2018, tỷ lệ lạm phát cơ bản trung bình ở Hoa Kỳ được liệt kê là 3,64%. Mức cao nhất mọi thời đại là 13,60%, xảy ra vào tháng 6 năm 1980. Tỷ lệ thấp nhất được ghi nhận vào tháng 5 năm 1957 với tỷ lệ lạm phát là 0%. Tính đến năm 2018, tỷ lệ mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang đối với lạm phát cơ bản là 2%.

Ngân hàng trung ương là gì?

Ngân hàng trung ương là một tổ chức tài chính được đặc quyền kiểm soát việc sản xuất và phân phối tiền và tín dụng cho một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia. Trong các nền kinh tế hiện đại, ngân hàng trung ương thường chịu trách nhiệm hoạch định chính sách tiền tệ và điều tiết các ngân hàng thành viên. Các ngân hàng trung ương vốn dĩ là các tổ chức phi thị trường hoặc thậm chí là chống cạnh tranh. Mặc dù một số ngân hàng đã được quốc hữu hóa, nhưng nhiều ngân hàng trung ương không phải là cơ quan chính phủ, và do đó thường được quảng cáo là độc lập về mặt chính trị. Tuy nhiên, ngay cả khi một ngân hàng trung ương không thuộc sở hữu hợp pháp của chính phủ, thì các đặc quyền của ngân hàng đó vẫn được pháp luật thiết lập và bảo vệ. Đặc điểm quan trọng của ngân hàng trung ương – phân biệt ngân hàng trung ương với các ngân hàng khác – là tư cách độc quyền hợp pháp, cho phép ngân hàng trung ương có đặc quyền phát hành tiền giấy và tiền mặt. Các ngân hàng thương mại tư nhân chỉ được phép phát hành các khoản nợ không kỳ hạn, chẳng hạn như tiền gửi séc.

Chi phí sinh hoạt là bao nhiêu?

Chi phí sinh hoạt là số tiền cần thiết để trang trải các chi phí cơ bản như nhà ở, thực phẩm, thuế và chăm sóc sức khỏe tại một địa điểm và khoảng thời gian nhất định. Chi phí sinh hoạt thường được sử dụng để so sánh mức độ đắt đỏ của cuộc sống ở thành phố này so với mức độ đắt đỏ của cuộc sống ở thành phố này với thành phố khác, và nó gắn liền với tiền lương. Nếu chi phí cao hơn ở một thành phố, chẳng hạn như New York, chẳng hạn, mức lương phải cao hơn để mọi người có thể đủ khả năng sống ở thành phố đó.

Cục Thống kê Lao động (BLS) là gì?

Cục Thống kê Lao động (BLS) là một cơ quan liên bang thu thập và phổ biến các dữ liệu khác nhau về nền kinh tế và thị trường lao động Hoa Kỳ. Các báo cáo của nó bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI), cả hai đều được coi là những thước đo quan trọng của lạm phát.

Nguồn tham khảo: investmentopedia