Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) là gì?

82

Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng (HICP) là gì?

Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng (HICP) là danh sách các chi phí cuối cùng mà người tiêu dùng phải trả cho các mặt hàng trong giỏ hàng hóa thông thường. Đây là một thước đo tổng hợp của lạm phát ở Liên minh Châu Âu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng (HICP) là một thước đo tổng hợp của lạm phát trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
  • HICP lấy dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng từ mỗi quốc gia thành viên của ECB và cân nhắc chúng thành một chỉ số.
  • Chỉ số HICP dựa trên một rổ hàng hóa tiêu dùng từ cả nông thôn và thành thị của mỗi quốc gia.

Tìm hiểu Chỉ số hài hòa về Giá tiêu dùng (HICP)

Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng (HICP) do mỗi quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đưa ra để đo lường lạm phát và để hướng dẫn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) xây dựng chính sách tiền tệ. HICP của mỗi quốc gia đo lường sự thay đổi theo thời gian của giá cả của một giỏ hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình trong quốc gia đó mua, sử dụng hoặc trả tiền.

Giá được đo lường bởi HICP dựa trên giá của hàng hóa đại diện từ các mô hình định giá ở thành thị và nông thôn. Chỉ số này theo dõi giá của các loại hàng hóa như cà phê, thuốc lá, thịt, trái cây, đồ gia dụng, ô tô, dược phẩm, điện, quần áo và nhiều sản phẩm được sử dụng rộng rãi khác. Chi phí nhà ở do chủ sở hữu thuê được loại trừ khỏi HICP. HICP cũng được sử dụng làm cơ sở của Chỉ số Giá tiêu dùng của Liên minh tiền tệ (MUICP), một thước đo tổng hợp về lạm phát tiêu dùng.

Mục tiêu chính của ECB là ổn định giá cả, được định nghĩa là tỷ lệ HICP hàng năm trong khu vực đồng euro từ 2% trở xuống. Việc phát hành dữ liệu HICP và MUICP rất quan trọng đối với ECB về cách nó thiết lập chính sách tiền tệ trong khu vực đồng euro. MUICP còn được gọi là HICP khu vực đồng euro.

MUICP tổng hợp các HICP

Chỉ số giá tiêu dùng của Liên minh tiền tệ (MUICP) được tính toán bằng cách sử dụng trung bình có trọng số của HICP từ mỗi quốc gia trong khu vực đồng euro. HICP của mỗi quốc gia đo lường sự thay đổi theo thời gian của giá cả của một giỏ hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình trong quốc gia đó mua, sử dụng hoặc trả tiền. Tất cả các nước EU đều sử dụng cùng một phương pháp HICP, cho phép chúng được so sánh với nhau và tổng hợp để tính MUICP.

Eurostat thu thập dữ liệu do cơ quan thống kê quốc gia của mỗi quốc gia thành viên cung cấp về sự thay đổi giá cả và cách tiêu dùng của người tiêu dùng trong nền kinh tế của quốc gia đó. Theo Eurostat, các HICP bao gồm toàn bộ chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của tất cả các loại hộ gia đình để đưa ra bức tranh kịp thời và phù hợp về lạm phát, theo Eurostat.

Các giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng và tỷ trọng của mỗi quốc gia được cập nhật hàng năm để phản ánh các mô hình chi tiêu hiện tại. Trọng số của mỗi quốc gia thể hiện tỷ trọng của quốc gia đó trong tổng chi tiêu tiêu dùng tiền tệ cuối cùng của hộ gia đình trong khu vực đồng euro.

MUICP được ra mắt vào năm 1998 với 11 quốc gia EU sẽ trở thành thành viên của khu vực đồng euro khi đồng tiền chung euro ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 1999.

Nguồn tham khảo: investmentopedia