Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Hardening là gì?

Nguồn tham khảo: investopedia

More rigorous underwriting or lending practices are sometimes implemented in response to risky decisions by the financial institutions involved, such as the optimistic derivative contracts and subprime loan agreements that American banks and insurance companies entered into prior to the 2007-2008 financial crisis. In the aftermath of this financial crisis, financial firms were keener to reset their lending and underwriting standards on a more conservative footing. 

Although this reversal in sentiment amongst financial institutions–from risky to more conservative–can help reduce the incidence of inappropriate insurance policies and too risky loans, it can also make it difficult for creditworthy counterparties to secure credit or insurance. In these periods of fiscal “hardening,” consumers and market participants alike will often complain that approval criteria have become unnecessarily onerous.

Nguồn tham khảo: investopedia

More rigorous underwriting or lending practices are sometimes implemented in response to risky decisions by the financial institutions involved, such as the optimistic derivative contracts and subprime loan agreements that American banks and insurance companies entered into prior to the 2007-2008 financial crisis. In the aftermath of this financial crisis, financial firms were keener to reset their lending and underwriting standards on a more conservative footing. 

Although this reversal in sentiment amongst financial institutions–from risky to more conservative–can help reduce the incidence of inappropriate insurance policies and too risky loans, it can also make it difficult for creditworthy counterparties to secure credit or insurance. In these periods of fiscal “hardening,” consumers and market participants alike will often complain that approval criteria have become unnecessarily onerous.

Nguồn tham khảo: investopedia

More rigorous underwriting or lending practices are sometimes implemented in response to risky decisions by the financial institutions involved, such as the optimistic derivative contracts and subprime loan agreements that American banks and insurance companies entered into prior to the 2007-2008 financial crisis. In the aftermath of this financial crisis, financial firms were keener to reset their lending and underwriting standards on a more conservative footing. 

Although this reversal in sentiment amongst financial institutions–from risky to more conservative–can help reduce the incidence of inappropriate insurance policies and too risky loans, it can also make it difficult for creditworthy counterparties to secure credit or insurance. In these periods of fiscal “hardening,” consumers and market participants alike will often complain that approval criteria have become unnecessarily onerous.

Nguồn tham khảo: investopedia

More rigorous underwriting or lending practices are sometimes implemented in response to risky decisions by the financial institutions involved, such as the optimistic derivative contracts and subprime loan agreements that American banks and insurance companies entered into prior to the 2007-2008 financial crisis. In the aftermath of this financial crisis, financial firms were keener to reset their lending and underwriting standards on a more conservative footing. 

Although this reversal in sentiment amongst financial institutions–from risky to more conservative–can help reduce the incidence of inappropriate insurance policies and too risky loans, it can also make it difficult for creditworthy counterparties to secure credit or insurance. In these periods of fiscal “hardening,” consumers and market participants alike will often complain that approval criteria have become unnecessarily onerous.

Nguồn tham khảo: investopedia

More rigorous underwriting or lending practices are sometimes implemented in response to risky decisions by the financial institutions involved, such as the optimistic derivative contracts and subprime loan agreements that American banks and insurance companies entered into prior to the 2007-2008 financial crisis. In the aftermath of this financial crisis, financial firms were keener to reset their lending and underwriting standards on a more conservative footing. 

Although this reversal in sentiment amongst financial institutions–from risky to more conservative–can help reduce the incidence of inappropriate insurance policies and too risky loans, it can also make it difficult for creditworthy counterparties to secure credit or insurance. In these periods of fiscal “hardening,” consumers and market participants alike will often complain that approval criteria have become unnecessarily onerous.

Nguồn tham khảo: investopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.