Hard-To-Borrow List là gì?

19

Danh sách Khó Vay Là Gì?

Danh sách khó vay là một bản ghi hàng tồn kho được sử dụng bởi các công ty môi giới để chỉ ra những cổ phiếu khó vay để thực hiện các giao dịch bán khống. Danh sách khó vay của công ty môi giới cung cấp danh mục cổ phiếu cập nhật không thể dễ dàng vay được để sử dụng như một đợt bán khống.

Danh sách khó vay có thể được so sánh với danh sách dễ vay của nhà môi giới.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Người bán khống dựa vào các nhà môi giới để có sẵn cổ phiếu chứng khoán để vay.
  • Nếu nhà môi giới có rất ít cổ phiếu của một cổ phiếu có sẵn, thì cổ phiếu đó được đưa vào danh sách khó vay.
  • Cổ phiếu trong danh sách khó vay có thể không bán được hoặc có phí cho vay cổ phiếu cao hơn.

Tìm hiểu danh sách khó vay

Bán khống cổ phiếu được xây dựng dựa trên quan điểm rằng một nhà kinh doanh hoặc nhà đầu tư cá nhân, muốn thu lợi từ việc giảm giá cổ phiếu, có thể mượn cổ phiếu của cổ phiếu đó từ người môi giới.

Các công ty môi giới có nhiều cách khác nhau để cung cấp quyền truy cập vào các cổ phiếu có thể bán khống. Tuy nhiên, bất kể phương pháp của họ là gì, có một số lượng cổ phiếu hữu hạn có sẵn để bán khống. Khi số lượng cổ phiếu có sẵn gần hết, nhà môi giới sẽ xuất bản một số loại ký hiệu trên nền tảng của họ. Điều này cảnh báo chủ tài khoản rằng nếu họ cố gắng bán khống chứng khoán đó, lệnh giao dịch của họ có thể bị từ chối.

Nguồn cung thiếu hụt không phải là lý do duy nhất khiến chứng khoán có thể nằm trong danh sách khó vay. Nó cũng có thể được bao gồm vì tính biến động cao hoặc một cái gì đó khác.

Để thực hiện một giao dịch bán khống, trước tiên khách hàng môi giới phải mượn cổ phiếu từ nhà môi giới của họ. Để cung cấp cổ phiếu, nhà môi giới có thể sử dụng hàng tồn kho của chính mình hoặc vay từ tài khoản ký quỹ của khách hàng khác hoặc công ty môi giới khác. Người đi vay (tức là người bán khống) phải trả lãi và phí đối với cổ phiếu đã vay. Những người trong danh sách khó vay có thể có phí vay cổ phiếu cao hơn do nguồn cung ngắn hơn.

Các nhà đầu tư tham gia giao dịch bán khống cố gắng thu lợi nhuận trong một thị trường đang suy giảm. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể nghĩ rằng cổ phiếu của Apple có khả năng giảm giá. Nhà đầu tư có thể bán khống cổ phiếu và nếu giá giảm như họ dự đoán, hãy mua lại cổ phiếu đó để kiếm lời. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu tăng giá, nhà đầu tư sẽ mất tiền.

Yêu cầu về danh sách khó vay

Các công ty môi giới cập nhật danh sách khó vay của họ hàng ngày. Một nhà môi giới phải có khả năng cung cấp hoặc định vị cổ phiếu cho khách hàng của họ vay trước khi thực hiện giao dịch bán khống của khách hàng.

Quy định SHO, được thực hiện vào ngày 3 tháng 1 năm 2005, có một điều kiện “xác định vị trí” yêu cầu các nhà môi giới phải có niềm tin hợp lý rằng vốn chủ sở hữu được bán khống có thể được vay và giao cho người bán khống. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng bán khống trần trụi, một thực tế mà nhà đầu tư thực hiện bán khống mà không nắm giữ cổ phiếu.

Danh sách Khó vay so với Danh sách Dễ vay

Danh sách khó vay ngược lại với danh sách dễ vay, là danh sách các chứng khoán sẵn sàng cho các giao dịch bán khống. Nói chung, nhà đầu tư có thể cho rằng các chứng khoán không nằm trong danh sách khó vay sẽ có thể được bán khống. Trong khi danh sách khó vay của công ty môi giới thường là danh sách nội bộ không được cung cấp cho khách hàng, khách hàng của công ty thường có quyền truy cập vào danh sách dễ vay.

Khách hàng môi giới có thể phải trả phí khó vay đối với một số đợt bán khống nhất định. Thông thường, chi phí vay của cổ phiếu thuộc danh mục khó vay cao hơn so với cổ phiếu thuộc danh mục dễ vay. Các công ty môi giới lớn thường có bàn cho vay chứng khoán giúp tìm kiếm nguồn cổ phiếu khó vay. Bàn cho vay chứng khoán của một công ty môi giới cũng cho các công ty khác vay chứng khoán.

Nguồn tham khảo: investmentopedia