Hard Money Loan là gì?

22

Khoản vay tiền khó khăn là gì?

Cho vay tiền khó là loại cho vay được bảo đảm bằng tài sản thực. Các khoản cho vay tiền khó đòi được coi là các khoản cho vay “phương sách cuối cùng” hoặc các khoản vay cầu ngắn hạn. Các khoản vay này chủ yếu được sử dụng trong các giao dịch bất động sản, với người cho vay thường là các cá nhân hoặc công ty chứ không phải ngân hàng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các khoản vay tiền khó chủ yếu được sử dụng cho các giao dịch bất động sản và là tiền từ một cá nhân hoặc công ty chứ không phải ngân hàng.
  • Một khoản vay tiền khó, thường được thực hiện trong thời gian ngắn, là một cách để huy động tiền nhanh chóng nhưng với chi phí cao hơn và tỷ lệ LTV thấp hơn.
  • Bởi vì các khoản vay tiền khó dựa vào tài sản thế chấp hơn là tình hình tài chính của người nộp đơn, khung thời gian cấp vốn ngắn hơn.
  • Các điều khoản cho vay tiền khó thường có thể được thương lượng giữa người cho vay và người đi vay. Các khoản vay này thường sử dụng tài sản để thế chấp.
  • Người đi vay mặc định vẫn có thể dẫn đến một giao dịch có lợi cho người cho vay thông qua việc thu thập tài sản thế chấp.

Cách thức hoạt động của một khoản vay tiền khó

Các khoản cho vay tiền khó có các điều khoản chủ yếu dựa trên giá trị của tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp, không dựa trên mức độ tín nhiệm của người đi vay. Vì những người cho vay truyền thống, chẳng hạn như ngân hàng, không cho vay tiền khó, nên những người cho vay tiền khó thường là các cá nhân hoặc công ty tư nhân nhìn thấy giá trị trong loại hình mạo hiểm tiềm ẩn rủi ro này.

Những người có kế hoạch cải tạo và bán lại bất động sản được sử dụng làm tài sản thế chấp để tài trợ – thường là trong vòng một năm, nếu không sớm hơn. Chi phí cao hơn của khoản vay tiền khó được bù đắp bởi thực tế là người đi vay dự định thanh toán khoản vay tương đối nhanh chóng — hầu hết các khoản vay tiền khó có thời hạn từ một đến ba năm — và một số lợi ích khác mà họ cung cấp.

Cho vay tiền khó có thể được xem như một khoản đầu tư. Có rất nhiều người đã sử dụng đây như một mô hình kinh doanh và tích cực thực hành nó.

Cân nhắc đặc biệt đối với các khoản cho vay tiền khó

Chi phí của một khoản cho vay bằng tiền cứng đối với người đi vay thường cao hơn so với khoản tài trợ có sẵn thông qua các ngân hàng hoặc các chương trình cho vay của chính phủ, phản ánh rủi ro cao hơn mà người cho vay phải chịu khi cung cấp tài chính. Tuy nhiên, chi phí gia tăng là một sự đánh đổi để tiếp cận vốn nhanh hơn, quy trình phê duyệt ít nghiêm ngặt hơn và khả năng linh hoạt trong lịch trình trả nợ.

Các khoản vay tiền khó có thể được sử dụng trong các tình huống quay vòng, tài trợ ngắn hạn và bởi những người đi vay có tín dụng kém nhưng có vốn chủ sở hữu đáng kể trong tài sản của họ. Vì nó có thể được phát hành nhanh chóng, một khoản vay tiền khó có thể được sử dụng như một cách để ngăn chặn việc tịch thu tài sản.

Ưu và Nhược điểm của Khoản vay Khó đòi

Có những ưu và nhược điểm đối với các khoản vay tiền khó liên quan đến quy trình phê duyệt, tỷ lệ khoản vay trên giá trị (LTV) và lãi suất.

Ưu điểm

Một lợi thế của khoản vay tiền khó là quy trình phê duyệt, có xu hướng nhanh hơn nhiều so với đăng ký thế chấp hoặc các khoản vay truyền thống khác thông qua ngân hàng. Các nhà đầu tư tư nhân trả lại khoản vay tiền khó có thể đưa ra quyết định nhanh hơn vì người cho vay tập trung vào tài sản thế chấp hơn là tình hình tài chính của người nộp đơn.

Ví dụ, người cho vay dành ít thời gian hơn để xem xét đơn xin vay để xác minh thu nhập và xem xét các tài liệu tài chính. Nếu người đi vay có mối quan hệ sẵn có với người cho vay, quá trình này sẽ thậm chí còn suôn sẻ hơn.

Các nhà đầu tư cho vay nặng lãi không quan tâm đến việc nhận được khoản trả nợ vì có thể có giá trị và cơ hội lớn hơn để họ tự bán lại tài sản nếu người đi vay không trả được nợ.

Nhược điểm

Vì bản thân tài sản được sử dụng làm biện pháp bảo vệ duy nhất chống lại sự vỡ nợ, các khoản vay tiền khó thường có tỷ lệ LTV thấp hơn các khoản vay truyền thống: khoảng 50% đến 70%, so với 80% đối với các khoản thế chấp thông thường (mặc dù nó có thể cao hơn nếu người vay là người lật có kinh nghiệm).

Ngoài ra, lãi suất có xu hướng cao. Đối với các khoản cho vay tiền khó đòi, lãi suất thậm chí có thể cao hơn so với các khoản cho vay dưới chuẩn. Tính đến năm 2020, lãi suất trung bình cho khoản vay tiền khó là 11,25% với lãi suất thay đổi từ 7,5% đến 15% đối với Hoa Kỳ vào năm 2020.

Một nhược điểm khác là những người cho vay nặng lãi có thể quyết định không cung cấp tài chính cho một nơi ở do chủ sở hữu thuê vì sự giám sát của pháp luật và các quy tắc tuân thủ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia