Hard Loan là gì?

30

Khoản vay khó là gì?

Khoản vay khó là khoản vay nước ngoài phải trả bằng ngoại tệ, là đồng tiền của quốc gia có sự ổn định về chính trị và có uy tín về sức mạnh kinh tế. Ví dụ, một quốc gia được phân loại là quốc gia đang phát triển có thể vay thông qua một khoản vay khó tính bằng đô la Mỹ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Khoản vay khó xảy ra khi người đi vay nước ngoài nhận một khoản vay bằng đồng tiền cứng, chẳng hạn như đồng tiền dự trữ như đô la Mỹ.
  • Các khoản vay khó thường được người đi vay ở các nước đang phát triển thực hiện, vì các khoản vay bằng đồng tiền kém ổn định hơn có thể gây rủi ro cho người cho vay.
  • Sự biến động của tiền tệ có thể gây hại cho người đi vay trong các khoản vay khó vì đồng tiền bị mất giá sẽ khiến việc trả nợ trở nên đắt đỏ hơn.

Cách thức hoạt động của một khoản vay khó

Khoản vay cứng là một loại cho vay giữa người cho vay và người đi vay xảy ra ở hai quốc gia khác nhau và được tính bằng đồng nội tệ. Tiền tệ cứng đề cập đến một hệ thống tiền tệ hoặc tiền tệ dự trữ được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới như một hình thức thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Nó thường đến từ một quốc gia có vị thế kinh tế và chính trị vững chắc, và nó có thể không phải là đơn vị tiền tệ của người đi vay hoặc người cho vay. Về cơ bản, một khoản cho vay cứng làm giảm đáng kể rủi ro có thể xảy ra nếu khoản vay được mệnh giá bằng các loại tiền tệ kém ổn định hơn.

Tuy nhiên, có một số rủi ro. Nếu đồng nội tệ của người vay giảm đáng kể so với ngoại tệ cứng, họ có thể gặp khó khăn lớn trong việc trả nợ. Ví dụ: nếu một nhà sản xuất Brazil thực hiện một khoản vay khó tính bằng đồng euro và đồng euro mạnh lên 20% so với thực tế trong suốt thời hạn của khoản vay, thì điều đó có hiệu quả sẽ làm tăng lãi suất của khoản vay lên 20%, cũng như số tiền gốc.

Cân nhắc Forex đối với Khoản vay Khó

Điều gì cho phép một loại tiền tệ đủ tiêu chuẩn là cứng? Nó dự kiến sẽ duy trì tương đối ổn định trong một thời gian ngắn và có tính thanh khoản cao trong thị trường ngoại hối – hoặc ngoại hối (FX) -, trong đó các loại tiền tệ được giao dịch. Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất, có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, với giá trị giao dịch trung bình hàng nghìn tỷ đô la mỗi ngày. bao gồm tất cả các loại tiền tệ trên thế giới.

Các giao dịch ngoại hối diễn ra trên cơ sở giao ngay hoặc kỳ hạn và được thực hiện tại quầy giao dịch suốt ngày đêm. Không có thị trường tập trung cho các giao dịch ngoại hối. Các thị trường ngoại hối lớn nhất nằm ở các trung tâm tài chính lớn như London, New York, Singapore, Tokyo, Frankfurt, Hong Kong và Sydney .

Đồng tiền cứng phải có giá trị ổn định. Giá trị của một loại tiền tệ chủ yếu dựa trên các nguyên tắc cơ bản về kinh tế như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và việc làm. Sức mạnh quốc tế của đồng đô la Mỹ phản ánh GDP của Mỹ, tính đến cuối năm 2019, đứng đầu thế giới với 21,43 nghìn tỷ đô la. Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt có GDP xếp thứ hai và thứ năm trên thế giới, nhưng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rupee của Ấn Độ đều không được coi là đồng tiền cứng. cung cũng là nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Đồng đô la Mỹ được coi là đồng tiền dự trữ ngoại hối của thế giới, đó là lý do nó được sử dụng trong 88% các giao dịch thương mại quốc tế .

Ví dụ về Khoản vay Khó khăn

Ví dụ về khoản vay khó là hợp đồng cho vay giữa một công ty Brazil và một ngân hàng Argentina, trong đó khoản nợ phải trả bằng đô la Mỹ là một loại cho vay khó vì đô la Mỹ được coi là đồng tiền cứng và ổn định hơn đồng real Brazil (BRL) hoặc peso Argentina (ARP).

Nguồn tham khảo: investmentopedia