5.3 C
London

Giá Mía

Giá mía giống tại Hậu Giang có thể đạt ngưỡng 2.000 đồng/kg

Tuy mới vào vụ mới nhưng giá mía giống đã ở mức rất cao, nên nhiều khả năng khi vào chính vụ, người trồng mía bán cho nhà máy đường đồng loạt xuống giống, giá mía giống có thể đạt ngưỡng 2.000 đồng/kg.