Guppy Multiple Moving Average (GMMA) là gì?

24

Đường trung bình động nhiều loài Guppy (GMMA) là gì?

Đường trung bình động nhiều loài Guppy (GMMA) là một chỉ báo kỹ thuật nhằm mục đích dự đoán khả năng bứt phá về giá của tài sản. Thuật ngữ này được đặt theo tên của Daryl Guppy, một tác giả cuốn sách và chuyên mục tài chính người Úc, người đã phát triển khái niệm trong cuốn sách của mình, “Chiến thuật giao dịch”.

GMMA sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) để xác định sự khác biệt giữa giá và giá trị trong một cổ phiếu. Sự hội tụ trong các yếu tố này có liên quan đến sự thay đổi xu hướng đáng kể. Guppy khẳng định rằng GMMA không phải là một chỉ báo tụt hậu mà là một cảnh báo trước về sự thay đổi đang phát triển về giá cả và giá trị.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Guppy Multiple Moving Average (GMMA) là một chỉ báo kỹ thuật xác định các xu hướng thay đổi, đột phá và cơ hội giao dịch về giá của tài sản bằng cách kết hợp hai nhóm đường trung bình động (MA) với các khoảng thời gian khác nhau.
  • GMMA bao gồm một nhóm MA ngắn hạn và một nhóm MA dài hạn, cả hai đều chứa sáu MA, tổng cộng là 12 và được phủ trên biểu đồ giá của một tài sản.
  • Các MA ngắn hạn thường được đặt ở 3, 5, 8, 10, 12 và 15 khoảng thời gian. Các đường MA dài hạn thường được đặt ở 30, 35, 40, 45, 50 và 60.
  • Khi nhóm trung bình ngắn hạn di chuyển trên nhóm dài hạn, điều đó cho thấy xu hướng tăng giá của tài sản có thể đang xuất hiện.
  • Ngược lại, khi nhóm ngắn hạn giảm xuống dưới nhóm MA dài hạn, xu hướng giảm giá của tài sản có thể bắt đầu.

Công thức và tính toán nhiều đường trung bình động (GMMA) của Guppy

Công thức cho chỉ báo Guppy sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA). Có một nhóm MA ngắn hạn và một nhóm MA dài hạn, cả hai đều chứa sáu MA, với tổng số là 12. Tuy nhiên, người ta có thể chèn số khoảng thời gian ưa thích của họ, N, vào phép tính để tìm mỗi Các giá trị MA.

E M Một = [ Đóng giá E M Một P r e v tôi o u S ] M + E M Một P r e v tôi o u Shoặc:S M Một = Tổng của N chốt giá Nở đâu:E M Một = đường trung bình động hàm mũE M Một P r e v tôi o u S = đường trung bình động hàm mũ so với giai đoạn trước(Các S M Một có thể thay thế cho E M Một P r e v tôi o u S cho phép tính đầu tiên)Hệ số nhân M = 2 N + 1S M Một = đường trung bình động đơn giảnN = số kỳ begin {align} & EMA = left [ text {Đóng giá} – EMA_ {trước} right] * M + EMA_ {trước} & textbf {hoặc:} & SMA = frac { text { Tổng của} N text {giá đóng cửa}} {N} & textbf {trong đó:} & EMA = text {đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân} & EMA_ {trước đó} = text {theo cấp số nhân trung bình động so với kỳ trước} & text {(} SMA text {có thể thay thế cho} EMA_ {trước} text {cho phép tính đầu tiên)} & text {Multiplier} M = frac {2} {N + 1} & SMA = text {simple moving average} & N = text {số khoảng thời gian} end {align}

EMMột=[ Đóng giá E M A p r e v i o u s ]M+EMA p r e v i o u shoặc:S M A = N Tổng của N giá đóng cửaở đâu:E M A = đường trung bình động hàm mũE M A p r e v i o u s = đường trung bình động hàm mũ của kỳ trước( S M A có thể thay thế cho E M A p r e v i o u s cho phép tính đầu tiên)Hệ số M = N + 1 2S M A = đường trung bình động đơn giảnN = số kỳ

Tính toán GMMA

Lặp lại các bước bên dưới cho từng MA được yêu cầu. Thay đổi giá trị N để tính EMA bạn muốn. Ví dụ: sử dụng ba để tính trung bình ba kỳ và sử dụng 60 để tính đường EMA 60 kỳ.

  1. Tính SMA của N.
  2. Tính cấp số nhân khi sử dụng cùng một giá trị N.
  3. Sử dụng giá đóng cửa gần đây nhất, hệ số nhân và SMA để tính toán EMA. SMA được đặt trong đường EMA ngày hôm trước trong tính toán. Khi EMA đã được tính toán, SMA không còn cần thiết nữa vì phép tính EMA có thể được sử dụng trong EMA ngày hôm trước cho phép tính tiếp theo.
  4. Lặp lại quy trình cho giá trị N tiếp theo, cho đến khi bạn có số đọc EMA cho tất cả 12 MA.

GMMA cho bạn biết điều gì?

Mức độ tách biệt giữa MA ngắn hạn và dài hạn có thể được sử dụng như một chỉ báo về sức mạnh của xu hướng. Nếu có sự phân tách rộng, thì xu hướng thịnh hành là mạnh. Mặt khác, sự phân tách hẹp hoặc các đường đan chéo nhau cho thấy xu hướng suy yếu hoặc thời kỳ hợp nhất.

Hình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Sự giao nhau của các đường MA ngắn hạn và dài hạn thể hiện sự đảo ngược xu hướng. Nếu đường ngắn hạn vượt lên trên các đường MA dài hạn, thì một sự đảo chiều tăng giá đã xảy ra. Ngược lại, nếu các đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới các đường MA dài hạn, thì một sự đảo chiều giảm giá đang xảy ra.

Trong khi đó, khi cả hai nhóm MA đang di chuyển theo chiều ngang, hoặc chủ yếu đi ngang và đan xen nhiều, điều đó có nghĩa là tài sản thiếu xu hướng giá và do đó có thể không phải là ứng cử viên tốt cho các giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, những khoảng thời gian này có thể tốt cho giao dịch theo phạm vi.

GMMA có thể được sử dụng để xác định những thay đổi trong xu hướng hoặc đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại và được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng cho các tín hiệu giao dịch. Khi nhóm ngắn hạn vượt lên trên nhóm MA dài hạn, hãy mua. Khi nhóm ngắn hạn vượt xuống dưới nhóm dài hạn, hãy bán. Nên tránh những tín hiệu này khi giá và các đường MA đang đi ngang. Sau thời gian hợp nhất, hãy để ý sự giao nhau và tách rời. Khi các đường bắt đầu tách biệt, điều này thường có nghĩa là một sự phá vỡ khỏi sự hợp nhất đã xảy ra và một xu hướng mới có thể đang được tiến hành.

Trong một xu hướng tăng mạnh, khi các đường MA ngắn hạn quay trở lại các đường MA dài hạn hơn (nhưng không cắt nhau) và sau đó bắt đầu quay trở lại xu hướng tăng, đây là một cơ hội khác để tham gia các giao dịch dài hạn theo xu hướng. Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho các xu hướng giảm khi tham gia các giao dịch ngắn hạn.

Đường trung bình động nhiều loài Guppy (GMMA) so với đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA)

GMMA bao gồm 12 đường EMA, vì vậy về cơ bản nó giống như một đường EMA. Guppy là một tập hợp các EMA mà người sáng tạo tin rằng đã giúp cô lập các giao dịch, xác định cơ hội và cảnh báo về sự đảo chiều của giá.

Nhiều đường của Guppy giúp một số nhà giao dịch nhìn thấy điểm mạnh hoặc điểm yếu trong xu hướng tốt hơn so với việc chỉ sử dụng một hoặc hai đường EMA.

Hạn chế của GMMA

Hạn chế chính của Guppy và các đường EMA mà nó bao gồm, là nó là một chỉ báo tụt hậu. Mỗi EMA đại diện cho giá trung bình trong quá khứ. Nó không dự đoán tương lai.

Đôi khi, việc chờ đợi các đường trung bình cắt nhau có thể có nghĩa là một lệnh vào hoặc ra đã quá muộn, vì giá đã di chuyển mạnh. Tất cả các MA cũng dễ bị đánh tráo. Đây là khi có sự giao nhau, có khả năng dẫn đến giao dịch, nhưng giá không di chuyển như mong đợi và sau đó các đường trung bình lại cắt nhau dẫn đến thua lỗ.

Các nhà giao dịch nên sử dụng GMMA kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa khả năng thành công của họ. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể xem xét chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận liệu một xu hướng có đang tăng lên và sẵn sàng cho sự đảo ngược hay không hoặc xem xét các mẫu biểu đồ khác nhau để xác định các điểm vào hoặc ra khác sau sự giao nhau của GMMA.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét đến mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm cả khả năng mất gốc.

Nguồn tham khảo: investmentopedia