Guaranteed Investment Fund (GIF) là gì?

20

Thu nhập đầu tư được đảm bảo (GIF) là gì?

Thu nhập đầu tư được đảm bảo là một loại sản phẩm đầu tư được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm cho phép khách hàng đầu tư vào quỹ cổ phần, trái phiếu và / hoặc quỹ chỉ số trong khi cung cấp lời hứa về giá trị tối thiểu được xác định trước của quỹ (thông thường, số tiền đầu tư ban đầu) sẽ là có sẵn khi quỹ đáo hạn hoặc khi khách hàng qua đời.

Các công ty bảo hiểm thường tính phí tới 1% số tiền đầu tư mỗi năm cho dịch vụ này.

Cách thức hoạt động của Quỹ đầu tư đảm bảo (GIF)

Một số quỹ thu nhập đầu tư được đảm bảo cũng cho phép mọi người đặt lại số tiền được đảm bảo trong những khoảng thời gian cụ thể. Điều này cho phép các nhà đầu tư chốt số tiền lớn hơn nếu họ thu được một khoản vốn lớn.

Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư gần đến tuổi nghỉ hưu đã đầu tư 500.000 đô la vào quỹ này và sau một đợt tăng giá đáng kinh ngạc, khoản đầu tư của họ tăng lên 585.000 đô la trong một năm. Bằng cách đặt lại bảo lãnh tại thời điểm này, nhà đầu tư hiện đã đảm bảo rằng ít nhất họ sẽ nhận được 585.000 đô la.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thu nhập đầu tư đảm bảo được bán bởi các công ty bảo hiểm như một phương tiện đầu tư.
  • Có nhiều loại quỹ thu nhập đầu tư được đảm bảo.
  • Các quỹ đầu tư đảm bảo cam kết rằng toàn bộ hoặc một phần số vốn đã đầu tư sẽ được đảm bảo an toàn tại một thời điểm cụ thể, được chỉ định.

Khái niệm về quỹ đầu tư đảm bảo

Các quỹ đầu tư có đảm bảo, như tên gọi của chúng, đảm bảo rằng toàn bộ hoặc một phần số vốn đã đầu tư sẽ được đảm bảo an toàn cho một ngày cụ thể trong tương lai. Và trong một số trường hợp, có khả năng lợi nhuận gần như được đảm bảo.

Ngày đáo hạn được đảm bảo

Một ngày trong tương lai khi tất cả cổ phiếu của quỹ được đảm bảo đạt đến một giá trị tài sản ròng cụ thể (giá trị tài sản ròng được đảm bảo). Chỉ những cổ đông rời bỏ khoản đầu tư của mình cho đến ngày đáo hạn mới được nhận bảo lãnh. Nếu việc mua lại được thực hiện trước ngày đó, thì có thể bị thiệt hại lớn.

Người bảo lãnh

Một pháp nhân cam kết cung cấp các khoản tiền cần thiết để đảm bảo nhà đầu tư giữ khoản đầu tư ban đầu của họ nếu quỹ đầu tư được đảm bảo không hoạt động theo cách tạo ra giá trị tài sản ròng. Khi số tiền này được chuyển trực tiếp vào quỹ, khi đó sẽ có bảo lãnh nội bộ; nếu cổ đông nhận được số tiền, thì bảo lãnh là bên ngoài.

Giai đoạn tiếp thị là khoảng thời gian mà cổ phiếu có thể được mua từ một quỹ được đảm bảo mà không phải trả phí đăng ký.

Lợi nhuận cố định được đảm bảo

Những điều này không chỉ đảm bảo rằng vốn ban đầu được đảm bảo an toàn cho ngày đáo hạn của bảo lãnh, chúng còn đảm bảo lợi nhuận đã định và xác định trước (như đã nêu trong tài liệu về lãi suất hàng năm, APR).

Windows thanh khoản

Điều này có nghĩa là một số quỹ được đảm bảo đặt ngày xác định trước khi cổ đông có thể nhận được toàn bộ hoặc một phần tiền mua lại mà không phải trả phí mua lại. Để làm điều này, bạn phải tôn trọng các khoảng thời gian thông báo được nêu trong tập tài liệu. Do việc mua lại này được thực hiện theo giá trị tài sản ròng vào ngày đó, bảo đảm không được áp dụng và có thể phát sinh tổn thất.

Lợi nhuận biến đổi được đảm bảo

Những điều này chỉ đảm bảo bắt đầu các khoản đầu tư vào ngày đáo hạn của bảo lãnh. Họ cũng cung cấp tùy chọn để đạt được lợi nhuận liên quan đến cách nhiều tài sản hoặc chỉ số tài chính hoạt động (theo các công thức tính toán phức tạp). Các nhà đầu tư phải tính đến rằng nếu các công cụ cơ bản không phát triển như mong đợi, thì có thể không thu được bất kỳ khoản lợi nhuận nào.

Nguồn tham khảo: investmentopedia