Guarantee Company là gì?

20

Công ty bảo lãnh là gì?

Công ty bảo lãnh là một loại hình công ty được thiết kế để bảo vệ các thành viên khỏi trách nhiệm pháp lý. Công ty bảo lãnh thường hình thành khi các tổ chức phi lợi nhuận muốn đạt được địa vị doanh nghiệp. Các câu lạc bộ, hiệp hội thể thao, hội sinh viên và các tổ chức thành viên khác, hợp tác xã của người lao động, doanh nghiệp xã hội và tổ chức phi chính phủ (NGO) cũng có thể hình thành công ty bảo lãnh.

Thông thường, công ty bảo lãnh không chia lợi nhuận cho các thành viên cũng như không chia tài sản của mình thành cổ phiếu. Các thành viên của công ty bảo lãnh đóng một khoản tiền cụ thể để tham gia. Số tiền này có thể khác nhau tùy theo thành viên, cũng như quy mô của công ty bảo lãnh và công ty đó là công khai hay tư nhân. Công ty bảo lãnh có thể bổ nhiệm các giám đốc được phép trả lương hoặc tiền thưởng kiếm được cho họ theo thỏa thuận với công ty.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Công ty bảo lãnh được tổ chức để cung cấp trách nhiệm hữu hạn cho các thành viên của họ.
  • Nhiều công ty quản lý tài sản chọn trở thành công ty bảo lãnh để bảo vệ mình khỏi một số yêu cầu pháp lý.
  • Hình thức công ty này phổ biến nhất ở Anh, Ireland, Scotland và Wales.

Cách thức hoạt động của công ty bảo lãnh

Các công ty bảo lãnh là phổ biến ở Vương quốc Anh. Họ thường hình thành để bảo vệ tài sản của các tổ chức phi lợi nhuận, công đoàn và tổ chức thành viên. Họ thường sử dụng từ “hạn chế” trong tên của họ mặc dù họ có thể được miễn làm như vậy. Công ty bảo lãnh cũng là một lựa chọn phổ biến cho các công ty quản lý tài sản, được tạo ra để nắm giữ quyền lợi đối với tài sản được chia thành các đơn vị.

Công ty bảo lãnh được hợp nhất bằng cách có ít nhất một giám đốc và một thành viên, tương tự như một công ty truyền thống bị giới hạn bởi cổ phần. Nếu công ty có bất kỳ quỹ nào còn lại từ đóng góp của các thành viên, chúng thường được sử dụng theo mục đích của công ty bảo lãnh, chẳng hạn như tài trợ cho bảo tàng hoặc các dự án dịch vụ công cộng khác.

Một tính năng độc đáo của các công ty bảo lãnh là trách nhiệm hữu hạn của họ. Các thành viên có quyền bảo vệ pháp lý để bảo vệ họ khỏi các trường hợp giao dịch có thể thất bại; tuy nhiên, mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm về một khoản tiền danh nghĩa nếu bảo lãnh giải thể. Số tiền danh nghĩa này, được nêu trong các bài báo của công ty, thường là 1 bảng Anh, nhưng nó có thể được điều chỉnh thành bất kỳ số tiền nào phù hợp với tình hình.

Bởi vì một công ty bảo lãnh không có bất kỳ cổ đông nào nhận lợi nhuận, các thành viên của nó đều có trách nhiệm như nhau trong việc thanh toán cho các chủ nợ nếu công ty hoạt động.

Ví dụ về Công ty bảo lãnh

Một ví dụ về công ty bảo lãnh là Cricket Australia, cơ quan hành chính trung ương về cricket trên toàn quốc. Cricket Australia tên đầy đủ là Cricket Australia (Công ty TNHH Bảo lãnh). Nó bao gồm sáu hiệp hội thành viên (Cricket New South Wales, Queensland Cricket, South Australian Cricket Association, Cricket Tasmania, Cricket Victoria và Western Australian Cricket Association) và có chín Giám đốc độc lập.

Theo hiến pháp của nó, trách nhiệm của mỗi thành viên Cricket Australia được giới hạn ở 1.000 đô la mỗi người. Cricket Australia nhận tất cả doanh thu từ cổng và bảng hiệu từ các trận đấu quốc tế và phân phối doanh thu cho các Quốc gia theo mô hình tài chính đảm bảo tối thiểu. Điều này giúp Nhà nước tránh rủi ro trước những biến động bất ổn trong doanh thu tại cửa khẩu có thể phát sinh từ thời gian và thời lượng của các trận đấu, thời tiết và các yếu tố bên ngoài khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia