Growth Rates là gì?

Growth Rates là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Growth Rates

Thông tin về Growth Rates

Tên gọi tiếng Anh Growth Rates
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Growth Rates là gì?
  • Tỷ lệ tăng trưởng được sử dụng để biểu thị sự thay đổi hàng năm của một biến số dưới dạng phần trăm.
  • Tỷ lệ tăng trưởng lần đầu tiên được sử dụng bởi các nhà sinh học nghiên cứu quy mô dân số, nhưng sau đó đã được sử dụng để nghiên cứu hoạt động kinh tế, quản lý doanh nghiệp hoặc lợi nhuận đầu tư.
  • Tốc độ tăng trưởng có thể có lợi trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và dự đoán hiệu quả hoạt động trong tương lai.
  • Tỷ lệ tăng trưởng được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá trị cuối và giá trị bắt đầu chia cho khoảng thời gian đang được phân tích và chia cho giá trị bắt đầu.
  • Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là một biến thể của tốc độ tăng trưởng thường được sử dụng để đánh giá hoạt động đầu tư hoặc hoạt động của công ty.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Growth Rates thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here