Growth at a Reasonable Price (GARP) là gì?

Growth at a Reasonable Price (GARP) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Growth at a Reasonable Price (GARP)

Thông tin về Growth at a Reasonable Price (GARP)

Tên gọi tiếng Anh Growth at a Reasonable Price (GARP)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Growth at a Reasonable Price (GARP) là gì?
  • Tăng trưởng ở mức giá hợp lý (GARP) là một chiến lược đầu tư cổ phần kết hợp các thuộc tính của cả đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị.
  • Các công ty mà các nhà đầu tư GARP tập trung vào là những công ty cho thấy mức tăng trưởng thu nhập trên mức thị trường rộng nhưng không phải là những công ty có mức định giá cực cao.
  • Các thuộc tính chính của cổ phiếu GARP là những cổ phiếu được định hướng tăng trưởng với bội số giá / thu nhập (P / E) tương đối thấp.
  • Các nhà đầu tư GARP sử dụng tỷ lệ tăng trưởng giá / thu nhập (PEG) để đưa ra lựa chọn đầu tư, tìm kiếm các công ty có PEG từ 1 trở xuống.
  • Thay vì lựa chọn chứng khoán của riêng mình, các nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược GARP bằng cách đầu tư vào các quỹ chỉ số theo dõi Chỉ số S&P 500 GARP.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Growth at a Reasonable Price (GARP) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here