Growing-Equity Mortgage là gì?

Growing-Equity Mortgage là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Growing-Equity Mortgage

Thông tin về Growing-Equity Mortgage

Tên gọi tiếng Anh Growing-Equity Mortgage
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Growing-Equity Mortgage là gì?
  • Thế chấp vốn chủ sở hữu ngày càng tăng (GEM) là một biến thể của thế chấp lãi suất cố định trong đó các khoản thanh toán gốc bổ sung được lên lịch trước và tăng theo thời gian, thường ở mức 5% một năm.
  • Các khoản thanh toán bổ sung cho phép thế chấp được thanh toán nhanh hơn và với tổng số tiền trả lãi thấp hơn.
  • FHA cung cấp các khoản vay GEM cho những người đi vay có tiềm năng tăng trưởng thu nhập cao để có thể trang trải các khoản thanh toán ngày càng tăng dần, trong đó FHA sẽ bảo đảm cho người cho vay khỏi bị thua lỗ.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Growing-Equity Mortgage thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here