Group Term Life Insurance là gì?

Group Term Life Insurance là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Group Term Life Insurance

Thông tin về Group Term Life Insurance

Tên gọi tiếng Anh Group Term Life Insurance
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Group Term Life Insurance là gì?
  • Nhiều người sử dụng lao động cung cấp miễn phí bảo hiểm nhân thọ nhóm cơ bản cho nhân viên như một phần của gói phúc lợi.
  • Có thể và có thể thận trọng, có bảo hiểm nhân thọ theo thời hạn nhóm và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng một lúc.
  • Khi bạn nghỉ việc, bạn có thể chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn nhóm thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân. Tuy nhiên, đối với nhiều người, tùy chọn này có chi phí thấp.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Group Term Life Insurance thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here