Group of Ten (G10) là gì?

24

Nhóm Mười (G10) là gì?

Nhóm Mười (G10) là một trong năm “nhóm”, không nên nhầm lẫn với Nhóm 7, 8, 20 hoặc 24. Mỗi nhóm này bao gồm một nhóm có lợi ích kinh tế tương tự. G10 bao gồm 11 quốc gia công nghiệp phát triển họp hàng năm hoặc thường xuyên hơn, nếu cần, để tham khảo ý kiến lẫn nhau, tranh luận và hợp tác về các vấn đề tài chính quốc tế. Các quốc gia thành viên là Bỉ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, trong đó Thụy Sĩ đóng vai trò thứ yếu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nhóm Mười hay G10 là một nhóm gồm 11 quốc gia công nghiệp phát triển có lợi ích kinh tế giống nhau.
  • G10 được thành lập khi các thành viên giàu có nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng ý trở thành một phần của Thỏa thuận chung cho vay (GAB), để cung cấp thêm nguồn vốn cho việc sử dụng của IMF.
  • Nhóm họp ít nhất hàng năm, nếu không thường xuyên hơn, để thảo luận, tranh luận và hợp tác về các vấn đề tài chính mà các quốc gia thành viên quan tâm.
  • G10 là một trong năm nhóm “nhóm”, bao gồm nhiều quốc gia khác nhau. Các nhóm khác là G7, G8, G20 và G24.

Nhóm Mười hiểu biết (G10)

G10 được thành lập khi 10 quốc gia thành viên giàu có nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng ý tham gia vào Các Thỏa thuận Chung (GAB) về Khoản vay.

Lịch sử G10

GAB được thành lập vào năm 1962, khi chính phủ của tám thành viên IMF — Bỉ, Canada, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ — và các ngân hàng trung ương của Đức và Thụy Điển, đồng ý cung cấp các nguồn lực có sẵn cho IMF. Những nguồn này dành cho bản vẽ của cả những người tham gia IMF và trong một số trường hợp, những người không tham gia.

GAB đạt được như một thỏa thuận vay bổ sung nhằm hỗ trợ IMF nếu tổ chức này không có đủ nguồn lực để hỗ trợ một nước thành viên. Ngôn ngữ chính thức trong GAB nêu rõ rằng các quốc gia này “sẵn sàng cung cấp các khoản vay cho Quỹ với số tiền cụ thể … khi cần các nguồn lực bổ sung để ngăn chặn hoặc đối phó với sự suy yếu của hệ thống tiền tệ quốc tế.” Thụy Sĩ đã ký GAB vào năm 1964, mặc dù không phải là thành viên của IMF vào thời điểm đó (Thụy Sĩ gia nhập IMF vào năm 1992), do đó củng cố thỏa thuận.

Đó là tại Diễn đàn G10 năm 1971, nơi các thành viên đã làm việc để tạo ra Thỏa thuận Smithsonian sau sự sụp đổ của Hệ thống Bretton Woods, hệ thống này đã thay thế hệ thống tỷ giá hối đoái cố định bằng hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi.

Các chức năng và phê bình của G10

Các bộ trưởng Tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia đó tập hợp với nhau tại các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới để thảo luận về các chính sách tài chính và tiền tệ tác động đến các nước thành viên, thương mại và nền kinh tế toàn cầu.

Theo IMF, GAB chỉ được kích hoạt khi các bên tham gia NAB từ chối đề xuất kích hoạt thỏa thuận Thu xếp để vay mới (NAB) (một thỏa thuận tín dụng giữa IMF và 38 quốc gia thành viên cho phép vay các nguồn bổ sung).

Ngoài ra, theo IMF, lượng tín dụng tiềm năng có sẵn theo GAB tổng cộng là 17,5 tỷ SDR, với 1,5 tỷ SDR bổ sung có sẵn theo thỏa thuận với Saudi Arabia.

Các thống đốc G10 thường họp mỗi tháng thứ hai tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). BIS là một tổ chức tài chính quốc tế do 60 ngân hàng trung ương thành viên sở hữu và điều hành, chiếm hơn 95% GDP của thế giới. Nhiệm vụ của nó, theo trang web của nó, là phục vụ các ngân hàng trung ương trong việc theo đuổi sự ổn định tiền tệ và tài chính, thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngân hàng và đóng vai trò là ngân hàng trung ương cho họ,

BIS, Ủy ban Châu Âu, IMF và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đều là những quan sát viên chính thức.

G10 đã bị chỉ trích vì thiếu khả năng đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển. Các cuộc họp của G10 là những sự kiện mang tính chính trị thường gây chú ý trên báo chí quốc tế về các cuộc biểu tình diễn ra sau đó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia