Group of 20 (G-20) là gì?

Group of 20 (G-20) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Group of 20 (G-20)

Thông tin về Group of 20 (G-20)

Tên gọi tiếng Anh Group of 20 (G-20)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Group of 20 (G-20) là gì?
Nhóm 20 người (G-20)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Group of 20 (G-20) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here