Gross Spread là gì?

Gross Spread là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Gross Spread

Thông tin về Gross Spread

Tên gọi tiếng Anh Gross Spread
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Gross Spread là gì?
  • Chênh lệch gộp là khoản bồi thường mà các nhà bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
  • Phần lớn lợi nhuận mà công ty bảo lãnh phát hành kiếm được thông qua thương vụ này thường đạt được thông qua chênh lệch gộp.
  • Các khoản tiền được tạo ra bởi tổng chi phí quản lý và bảo lãnh chi trả chênh lệch cũng như các nhượng bộ bán hàng cho các nhà môi giới-đại lý.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Gross Spread thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here