Gross Profit Margin là gì?

32

Biên lợi nhuận gộp là gì?

Tỷ suất lợi nhuận gộp là một số liệu mà các nhà phân tích sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty bằng cách tính toán số tiền còn lại từ việc bán sản phẩm sau khi trừ đi giá vốn hàng bán (COGS). Đôi khi được gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm doanh thu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp là một số liệu phân tích được biểu thị bằng doanh thu thuần của công ty trừ đi giá vốn hàng bán (COGS).
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp thường được biểu thị bằng lợi nhuận gộp theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu thuần.
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp cho biết số lợi nhuận thực hiện trước khi trừ chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý, là tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty.

Công thức cho Biên lợi nhuận gộp

Cách tính Biên lợi nhuận gộp

Tỷ lệ phần trăm tỷ suất lợi nhuận gộp của một công ty được tính bằng cách trước tiên trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) từ doanh thu thuần (doanh thu gộp trừ lợi nhuận, phụ cấp và chiết khấu). Con số này sau đó được chia cho doanh thu thuần, để tính tỷ suất lợi nhuận gộp theo tỷ lệ phần trăm.

Biên lợi nhuận gộp cho bạn biết điều gì?

Nếu tỷ suất lợi nhuận gộp của một công ty dao động mạnh, điều này có thể báo hiệu phương pháp quản lý kém và / hoặc sản phẩm kém chất lượng. Mặt khác, những biến động như vậy có thể được biện minh trong trường hợp một công ty thực hiện những thay đổi sâu rộng trong hoạt động đối với mô hình kinh doanh của mình, trong trường hợp đó, sự biến động tạm thời không phải là lý do đáng báo động.

Ví dụ, nếu một công ty quyết định tự động hóa một số chức năng của chuỗi cung ứng, thì khoản đầu tư ban đầu có thể cao, nhưng giá thành hàng hóa cuối cùng lại giảm do chi phí lao động thấp hơn do sự ra đời của tự động hóa.

Việc điều chỉnh giá sản phẩm cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp. Nếu một công ty bán sản phẩm của mình với giá cao hơn, với tất cả những thứ khác bằng nhau, thì công ty đó có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn. Nhưng đây có thể là một hành động cân bằng tế nhị bởi vì nếu một công ty đặt giá quá cao, sẽ có ít khách hàng mua sản phẩm hơn và do đó công ty có thể giảm thị phần.

Ví dụ về việc sử dụng biên lợi nhuận gộp

Các nhà phân tích sử dụng tỷ suất lợi nhuận gộp để so sánh mô hình kinh doanh của một công ty với mô hình kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, giả sử rằng Công ty ABC và Công ty XYZ đều sản xuất các vật dụng có đặc điểm giống nhau và mức chất lượng tương tự nhau. Nếu Công ty ABC tìm ra cách sản xuất sản phẩm của mình với chi phí bằng 1/5, thì công ty sẽ thu được tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn do giá vốn hàng bán giảm, do đó giúp ABC có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nhưng sau đó, trong nỗ lực bù đắp tỷ suất lợi nhuận gộp bị lỗ, XYZ đã đối phó bằng cách tăng gấp đôi giá sản phẩm, như một phương pháp tăng cường doanh thu.

Thật không may, chiến lược này có thể phản tác dụng nếu khách hàng bị cản trở bởi mức giá cao hơn, trong trường hợp đó, XYZ mất cả tỷ suất lợi nhuận gộp và thị phần.

Nguồn tham khảo: investmentopedia