Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Gross Net Written Premium Income là gì?

Tổng thu nhập trả phí bảo hiểm thuần được ghi chép (GNWPI) là gì?

Tổng thu nhập phí bảo hiểm thuần bằng văn bản (GNWPI) là số tiền bằng đô la của phí bảo hiểm của một công ty bảo hiểm được sử dụng để xác định phần phí bảo hiểm nào thuộc về nhà tái bảo hiểm. Tổng thu nhập phí bảo hiểm thuần bằng văn bản là cơ sở để áp dụng tỷ lệ phí tái bảo hiểm, có tính đến các trường hợp hủy, hoàn trả và phí bảo hiểm đã trả cho việc tái bảo hiểm.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tổng thu nhập phí bảo hiểm thuần bằng văn bản (GNWPI) là số tiền bằng đô la của phí bảo hiểm của một công ty bảo hiểm được sử dụng để xác định số tiền nợ công ty tái bảo hiểm.
  • GNWPI là cơ sở áp dụng tỷ lệ phí tái bảo hiểm, có tính đến các trường hợp hủy, hoàn phí và phí bảo hiểm đã trả cho việc tái bảo hiểm.
  • Các khoản tái bảo hiểm thường được hưởng một phần phí bảo hiểm của công ty bảo hiểm để chịu một số rủi ro của công ty bảo hiểm.
  • Tỷ lệ được sử dụng để xác định số tiền phải trả cho nhà tái bảo hiểm có thể dựa trên phí bảo hiểm bằng văn bản — nơi GNWPI được sử dụng — hoặc phí bảo hiểm kiếm được — trong đó tổng thu nhập phí bảo hiểm ròng kiếm được (GNEPI).
  • Nếu số lượng rủi ro mà nhà tái bảo hiểm phải gánh chịu tăng lên theo thời gian, thu nhập phí bảo hiểm đã viết sẽ cao hơn thu nhập phí bảo hiểm kiếm được.

Tìm hiểu Tổng thu nhập phí bảo hiểm thuần được viết bằng văn bản (GNWPI)

Khi một công ty bảo hiểm tham gia vào một thỏa thuận tái bảo hiểm, nó sẽ giảm rủi ro tổng thể bằng cách nhượng lại một số rủi ro cho nhà tái bảo hiểm. Để đổi lấy những rủi ro này, doanh nghiệp tái bảo hiểm được hưởng một phần phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong hợp đồng tái bảo hiểm không theo tỷ lệ, số phí bảo hiểm mà nhà tái bảo hiểm được hưởng được xác định theo một tỷ lệ cố định. Tỷ lệ này được nhân với phí bảo hiểm cơ bản, đại diện cho số đô la của phí bảo hiểm của công ty bảo hiểm mà nhà tái bảo hiểm được hưởng.

Cân nhắc đặc biệt

Cách tính phí bảo hiểm đối tượng được xác định trong hợp đồng tái bảo hiểm. Các bên đồng ý với tỷ lệ phần trăm phí tái bảo hiểm sẽ được áp dụng cho phí bảo hiểm cơ sở và liệu phí bảo hiểm cơ sở — còn được gọi là phí bảo hiểm đối tượng hoặc phí bảo hiểm cơ bản — sẽ được tính bằng cách sử dụng phí bảo hiểm thu được hoặc bằng văn bản.

Nếu phí bảo hiểm kiếm được được chọn, thì phép tính sẽ sử dụng tổng thu nhập phí bảo hiểm thuần kiếm được (GNEPI) làm cơ sở. Đây là cơ sở xếp hạng phổ biến nhất cho việc tái bảo hiểm tổn thất vượt quá. Nếu thỏa thuận sử dụng phí bảo hiểm bằng văn bản, thì GNWPI được sử dụng.

Tổng thu nhập phí bảo hiểm thuần bằng văn bản được tính bằng cách lấy thu nhập phí bảo hiểm nhượng lại của công ty bảo hiểm, chứ không phải thu phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm là “ròng”, có nghĩa là bất kỳ việc hủy bỏ, hoàn lại tiền và phí bảo hiểm nào đã trả cho việc tái bảo hiểm đều được khấu trừ, và là “tổng” vì các chi phí không được khấu trừ. Nếu số lượng rủi ro mà nhà tái bảo hiểm phải gánh chịu tăng lên theo thời gian, thu nhập phí bảo hiểm đã viết sẽ cao hơn thu nhập phí bảo hiểm kiếm được.

GNWPI so với Tổng thu nhập từ môi giới

Tổng thu nhập phí bảo hiểm thuần bằng văn bản là một thước đo tốt để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty bảo hiểm, nhưng nó không xem xét thu nhập từ các khoản đầu tư như cổ phiếu hoặc trái phiếu. Nó cũng không tính đến bất kỳ tài sản nào mà công ty bảo hiểm có. Đó là lý do tại sao nhiều công ty quan tâm hơn đến việc môi giới tổng thu nhập, bao gồm những con số đó. Vì vậy, mặc dù GNWPI là một chỉ báo tốt, nhưng bạn không thể chỉ dựa vào nó để xác định tình trạng tài chính của công ty bảo hiểm.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.