Gross National Product (GNP) là gì?

32

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là gì?

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là ước tính tổng giá trị của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong một thời kỳ nhất định theo tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của cư dân của một quốc gia. GNP thường được tính bằng cách lấy tổng chi tiêu tiêu dùng cá nhân, đầu tư tư nhân trong nước, chi tiêu chính phủ, xuất khẩu ròng và bất kỳ thu nhập nào mà người cư trú kiếm được từ các khoản đầu tư ở nước ngoài, trừ đi thu nhập kiếm được trong nền kinh tế trong nước của người cư trú nước ngoài. Xuất khẩu ròng đại diện cho sự khác biệt giữa những gì một quốc gia xuất khẩu trừ đi bất kỳ nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ nào.

GNP liên quan đến một thước đo kinh tế quan trọng khác được gọi là tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tính đến tất cả sản lượng được sản xuất trong biên giới của một quốc gia bất kể ai sở hữu tư liệu sản xuất. GNP bắt đầu bằng GDP, cộng thu nhập đầu tư của cư dân từ các khoản đầu tư ra nước ngoài và trừ thu nhập đầu tư của cư dân nước ngoài kiếm được trong một quốc gia.

Tóm tắt ý kiến chính

  • GNP đo lường sản lượng của cư dân của một quốc gia bất kể vị trí của hoạt động kinh tế cơ bản thực tế.
  • Thu nhập từ các khoản đầu tư ra nước ngoài của cư dân của một quốc gia được tính bằng GNP, và đầu tư nước ngoài trong biên giới của một quốc gia thì không. Điều này trái ngược với GDP đo lường sản lượng kinh tế và thu nhập dựa trên vị trí thay vì quốc tịch.
  • GNP và GDP có thể có các giá trị khác nhau, và sự khác biệt lớn giữa GNP và GDP của một quốc gia có thể gợi ý sự hội nhập lớn vào nền kinh tế toàn cầu.
1:30

Tổng sản phẩm quốc gia

Hiểu biết về Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)

GNP đo lường tổng giá trị tiền tệ của sản lượng được sản xuất bởi cư dân của một quốc gia. Do đó, bất kỳ sản lượng nào được sản xuất bởi cư dân nước ngoài trong biên giới của quốc gia phải được loại trừ trong tính toán GNP, trong khi bất kỳ sản lượng nào do cư dân của quốc gia bên ngoài biên giới sản xuất phải được tính. GNP không bao gồm hàng hóa và dịch vụ trung gian để tránh tính hai lần vì chúng đã được kết hợp trong giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng.

Mỹ sử dụng GNP cho đến năm 1991 làm thước đo chính cho hoạt động kinh tế của mình. Sau thời điểm đó, nó bắt đầu sử dụng GDP thay thế vì hai lý do chính. Thứ nhất, vì GDP tương ứng chặt chẽ hơn với các dữ liệu kinh tế khác của Hoa Kỳ mà các nhà hoạch định chính sách quan tâm, chẳng hạn như việc làm và sản xuất công nghiệp, giống như GDP, đo lường hoạt động trong ranh giới của Hoa Kỳ và bỏ qua quốc tịch. Thứ hai, việc chuyển đổi sang GDP là để tạo điều kiện so sánh giữa các quốc gia vì hầu hết các quốc gia khác vào thời điểm đó chủ yếu sử dụng GDP.

Sự khác biệt giữa GNP và GDP

GNP và GDP là những khái niệm có liên quan mật thiết với nhau, và sự khác biệt chính giữa chúng xuất phát từ thực tế là có thể có các công ty thuộc sở hữu của người nước ngoài sản xuất hàng hóa trong nước và các công ty thuộc sở hữu của người dân trong nước sản xuất hàng hóa cho phần còn lại của thế giới và hoàn trả thu nhập kiếm được cho cư dân trong nước.

Ví dụ, có một số công ty nước ngoài sản xuất hàng hóa và dịch vụ tại Hoa Kỳ và chuyển bất kỳ thu nhập nào kiếm được cho cư dân nước ngoài của họ. Tương tự như vậy, nhiều tập đoàn của Hoa Kỳ sản xuất hàng hóa và dịch vụ bên ngoài biên giới Hoa Kỳ và thu lợi nhuận cho cư dân Hoa Kỳ. Nếu thu nhập mà các công ty trong nước bên ngoài Hoa Kỳ kiếm được vượt quá thu nhập kiếm được bên trong Hoa Kỳ của các công ty thuộc sở hữu của cư dân nước ngoài, thì GNP của Hoa Kỳ cao hơn GDP của nó.

Tính cả GNP và GDP có thể tạo ra các kết quả khác nhau về tổng sản lượng. Ví dụ, vào năm 2021 (theo dữ liệu quý 3), GDP của Hoa Kỳ là 23,2 nghìn tỷ đô la, trong khi GNP của nó là 23,47 nghìn tỷ đô la. Trong khi GDP là thước đo được theo dõi rộng rãi nhất về hoạt động kinh tế của một quốc gia, GNP vẫn đáng được xem xét vì sự khác biệt lớn giữa GNP và GDP có thể cho thấy một quốc gia đang tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thương mại, sản xuất hoặc tài chính quốc tế. Sự khác biệt giữa GNP và GDP của một quốc gia càng lớn thì mức độ thu nhập và hoạt động đầu tư ở quốc gia đó liên quan đến các hoạt động xuyên quốc gia như đầu tư trực tiếp nước ngoài theo cách này hay cách khác càng lớn.

Tổng sản phẩm quốc gia đo lường cái gì?

Tổng sản phẩm quốc dân là một thước đo để đo lường sản lượng kinh tế của một quốc gia. Tổng sản phẩm quốc dân là giá trị của tất cả các sản phẩm và dịch vụ do công dân của một quốc gia sản xuất ra ở cả trong nước và quốc tế trừ đi thu nhập mà cư dân nước ngoài kiếm được. Ví dụ, nếu một quốc gia có các cơ sở sản xuất ở quốc gia láng giềng và quốc gia quê hương của quốc gia đó, thì tổng sản phẩm quốc dân sẽ tính cả hai kết quả sản xuất này.

Sự khác biệt giữa Tổng sản phẩm quốc dân và Tổng sản phẩm quốc nội là gì?

Tổng sản phẩm quốc dân tính cho sản phẩm của công dân ở cả trong và ngoài biên giới của nó. Con số này sau đó trừ đi thu nhập kiếm được của cư dân nước ngoài trong nước. Ngược lại, tổng sản phẩm quốc nội đo lường tổng thể sản xuất hàng hóa và dịch vụ được thực hiện trong biên giới của một quốc gia bởi cả công dân và cư dân nước ngoài.

Ví dụ về Tổng sản phẩm quốc dân là gì?

Hãy xem xét một quốc gia có tổng sản phẩm quốc dân vượt quá tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia đó. Điều này cho thấy rằng các công dân, doanh nghiệp và tập đoàn của họ đang cung cấp dòng vốn ròng cho đất nước thông qua các hoạt động ở nước ngoài của họ. Do đó, tổng sản phẩm quốc dân cao hơn này có thể báo hiệu rằng một quốc gia đang gia tăng các hoạt động tài chính, thương mại hoặc sản xuất quốc tế của mình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia