Gross National Product (GNP) Deflator là gì?

61

Giảm phát Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là gì?

Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc dân là một số liệu kinh tế tính đến tác động của lạm phát trong tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của năm hiện tại bằng cách chuyển đổi sản lượng của nó sang một mức tương đối với thời kỳ gốc.

Công cụ giảm phát GNP có thể bị nhầm lẫn với công cụ giảm phát tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được sử dụng phổ biến hơn. Công cụ giảm phát GDP sử dụng phương trình tương tự như công cụ giảm phát GNP, nhưng với GDP danh nghĩa và thực tế hơn là GNP.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Giảm phát tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là một số liệu kinh tế tính đến ảnh hưởng của lạm phát trong GNP của năm hiện tại.
  • Công cụ giảm phát GNP cung cấp một giải pháp thay thế cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và có thể được sử dụng cùng với chỉ số này để phân tích một số thay đổi trong dòng chảy thương mại và tác động lên phúc lợi của người dân trong một quốc gia có thị trường tương đối mở.
  • Chỉ số giảm phát GNP càng cao, tỷ lệ lạm phát trong kỳ càng cao.

Hiểu biết về Công cụ Giảm phát Tổng sản phẩm Quốc dân (GNP)

GNP deflator chỉ đơn giản là sự điều chỉnh lạm phát được thực hiện đối với GNP danh nghĩa để tạo ra GNP thực. Công cụ giảm phát GNP cung cấp một giải pháp thay thế cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và có thể được sử dụng cùng với chỉ số này để phân tích một số thay đổi trong dòng chảy thương mại và tác động lên phúc lợi của người dân trong một quốc gia có thị trường tương đối mở.

Chỉ số CPI dựa trên một rổ hàng hóa và dịch vụ, trong khi công cụ giảm phát GNP kết hợp tất cả các hàng hóa cuối cùng được sản xuất bởi một nền kinh tế. Điều này cho phép công cụ giảm phát GNP nắm bắt chính xác hơn những tác động của lạm phát vì nó không giới hạn ở một tập hợp con nhỏ hơn của hàng hóa.

Tính tổng sản phẩm quốc dân (GNP) Deflator

Giảm phát GNP được tính theo công thức sau:

GNP Deflator = ( GNP danh nghĩa GNP thực ) × 100 text {GNP Deflator} = left ( frac { text {Nominal GNP}} { text {Real GNP}} right) lần 100

GNP Deflator = ( GNP thực GNP danh nghĩa GNP ) × 1 0 0

Kết quả được biểu thị dưới dạng phần trăm, thường có ba chữ số thập phân.

Bước đầu tiên để tính chỉ số giảm phát GNP là xác định kỳ gốc để phân tích. Về lý thuyết, bạn có thể làm việc với dữ liệu GDP và thu nhập nước ngoài cho kỳ gốc và thời kỳ hiện tại, sau đó trích xuất các số liệu cần thiết cho tính toán giảm phát. Tuy nhiên, số liệu GNP danh nghĩa và GNP thực, cũng như bộ giảm phát được biểu đồ theo thời gian, thường có thể được truy cập thông qua các bản phát hành từ các ngân hàng trung ương hoặc các tổ chức kinh tế khác.

Tại Hoa Kỳ, Cục Phân tích Kinh tế (BEA), Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis và những người khác cung cấp dữ liệu này, cũng như các chỉ số khác theo dõi các thống kê kinh tế tương tự đo lường cơ bản giống nhau nhưng thông qua các công thức khác nhau. Vì vậy, thực sự tính toán giảm phát GNP thường là không cần thiết. Nhiệm vụ quan trọng hơn là làm thế nào để diễn giải dữ liệu mà bộ giảm phát GNP được áp dụng.

Diễn giải các số liệu GNP

GNP deflator, như đã đề cập, chỉ là sự điều chỉnh lạm phát. Chỉ số giảm phát GNP càng cao, tỷ lệ lạm phát trong kỳ càng cao. Câu hỏi liên quan là việc có tổng sản phẩm quốc dân được điều chỉnh theo lạm phát – GNP thực – thực sự cho bạn biết điều gì.

GNP thực chỉ đơn giản là thu nhập quốc dân thực tế của quốc gia được đo lường. Nó không quan tâm nơi sản xuất được đặt trên thế giới miễn là thu nhập trở về nhà.

Xét về sự khác biệt giữa GNP thực và GDP thực, GDP thực là thước đo sức khỏe kinh tế Hoa Kỳ được ưa chuộng hơn cả. GNP thực cho thấy Hoa Kỳ đang hoạt động như thế nào về các khoản đầu tư nước ngoài của mình bên cạnh hoạt động sản xuất trong nước.

Nguồn tham khảo: investmentopedia