Saturday, July 2, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...
Trang chủKiến ThứcKinh Tế HọcGross Merchandise Value...

Gross Merchandise Value (GMV) là gì?

Tổng Giá trị Hàng hóa (GMV) là gì?

Tổng giá trị hàng hóa (GMV) là tổng giá trị hàng hóa được bán trong một khoảng thời gian nhất định thông qua trang web trao đổi giữa khách hàng với khách hàng (C2C). Nó là thước đo sự phát triển của doanh nghiệp hoặc việc sử dụng trang web để bán hàng hóa do người khác sở hữu.

Tổng giá trị hàng hóa (GMV) thường được sử dụng để xác định tình trạng kinh doanh của trang web thương mại điện tử vì doanh thu của nó sẽ là một hàm của tổng hàng hóa đã bán và các khoản phí được tính. Nó hữu ích nhất như một thước đo so sánh theo thời gian, chẳng hạn như giá trị quý hiện tại so với giá trị quý trước đó.

GMV còn được gọi là tổng khối lượng hàng hóa; cả hai cụm từ chỉ tổng giá trị tiền tệ của tổng doanh số bán hàng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tổng giá trị hàng hóa (GMV) đề cập đến khối lượng hàng hóa được bán qua các nền tảng thương mại điện tử giữa khách hàng và khách hàng.
  • Tổng giá trị hàng hóa được tính trước khi trừ bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào.
  • Nó là thước đo sự phát triển của doanh nghiệp hoặc việc sử dụng trang web để bán lại các sản phẩm thuộc sở hữu của người khác thông qua hình thức ký gửi.
  • Phân tích GMV từ thời kỳ này sang thời kỳ khác cho phép ban lãnh đạo và các nhà phân tích xác định sức khỏe tài chính của một công ty.
  • GMV không phải là đại diện thực sự về doanh thu của một công ty, vì một phần doanh thu được chuyển cho người bán ban đầu.

Tìm hiểu Tổng Giá trị Hàng hóa (GMV)

Tổng giá trị hàng hóa (GMV) được tính trước khi trừ bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào. Nó cung cấp thông tin mà một doanh nghiệp bán lẻ có thể sử dụng để đo lường tăng trưởng, thường là hàng tháng hoặc hàng năm. Nói chung, một doanh nghiệp bán lẻ có thể tính toán tổng giá trị của tất cả các lần bán hàng đã hoàn thành, mặc dù lợi nhuận hàng hóa có thể cần được loại bỏ khỏi con số này để cung cấp một phép tính chính xác.

Phí và chi phí tích lũy có thể bao gồm quảng cáo, giao hàng, trả hàng và chiết khấu.

Để tính GMV, chỉ cần nhân số lượng hàng hóa đã bán với giá bán của hàng hóa đó.

Ưu điểm và Nhược điểm của Tổng Giá trị Hàng hóa (GMV)

Thuận lợi

Vì các nhà bán lẻ có thể là nhà sản xuất hoặc không phải là nhà sản xuất hàng hóa mà họ bán nên việc đo lường tổng giá trị của tất cả các lần bán hàng cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động của công ty. Điều này đặc biệt đúng trong thị trường khách hàng với khách hàng, nơi nhà bán lẻ đóng vai trò như một cơ chế của bên thứ ba để kết nối người mua và người bán mà không cần thực sự tham gia.

Nó cũng có thể cung cấp giá trị cho các nhà bán lẻ trong lĩnh vực ký gửi, vì họ chưa bao giờ chính thức mua hàng tồn kho của mình. Mặc dù các mặt hàng thường được đặt trong địa điểm bán lẻ của công ty, nhưng doanh nghiệp này có chức năng là người bán lại được ủy quyền, thường có tính phí, đối với hàng hóa hoặc tài sản của người khác hoặc tổ chức. Nói chung, họ không bao giờ là chủ sở hữu thực sự của các mặt hàng, vì cá nhân hoặc tổ chức đã đặt mặt hàng đó để ký gửi có thể trả lại và yêu cầu mặt hàng đó nếu họ chọn.

Nhược điểm

Mặc dù GMV đại diện cho tổng giá trị hàng hóa được bán trên sàn giao dịch C2C, nhưng nó không thực sự phản ánh lợi nhuận của một công ty; chủ yếu là doanh thu thực sự mà một công ty kiếm được từ phí. Ví dụ, nếu GMV của một công ty là 500 đô la trong tháng, thì toàn bộ 500 đô la đó sẽ không được chuyển đến công ty; phần lớn trong số đó sẽ đến tay cá nhân đã bán hàng hóa. Doanh thu thực sự của công ty sẽ là khoản phí mà công ty tính cho việc sử dụng trang web của mình. Nếu phí là 2%, thì doanh thu thực sự của công ty khi đó sẽ là 500 đô la x 2% = 10 đô la.

Tùy thuộc vào loại trang thương mại điện tử, GMV cũng có thể có những nhược điểm khác. Ví dụ: nếu một công ty là nhà bán lẻ trực tuyến sản xuất và bán hàng hóa của chính mình, GMV sẽ cho biết doanh thu của một công ty, nhưng nó sẽ chỉ là một số liệu thường có thể bị giới hạn. Nó sẽ không cho bạn biết số lượng khách hàng ghé thăm cửa hàng hoặc bao nhiêu doanh thu từ khách hàng lặp lại, đó là những chỉ số quan trọng về mức độ hài lòng của khách hàng và do đó là sức khỏe lâu dài của công ty.

Ưu điểm

  • Cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của công ty

  • Cho phép so sánh với các đối thủ cạnh tranh

  • Tính toán đơn giản và nhanh chóng để thực hiện

Nhược điểm

  • Không phản ánh đúng doanh thu thực tế của công ty

  • Một chỉ số giới hạn không tính đến các yếu tố khác, chẳng hạn như khách hàng lặp lại

Các nhà bán lẻ từ khách hàng đến khách hàng

Các nhà bán lẻ giữa khách hàng với khách hàng (C2C) cung cấp một khuôn khổ hoặc hệ thống để người bán liệt kê các mặt hàng họ có trong kho và để người mua tìm các mặt hàng quan tâm. Nhà bán lẻ hoạt động như một trung gian, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, thường là với một khoản phí, mà không thực sự là người mua hoặc người bán tại bất kỳ thời điểm nào trong giao dịch.

Từ “hàng hóa” xuất phát từ tiếng Pháp Cổ là “hàng hóa”, từ “marchand” hoặc thương gia.

Trong nhiều cuộc mua bán giữa khách hàng với khách hàng này, nhà bán lẻ hỗ trợ giao dịch không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ hàng hóa vật chất nào. Thay vào đó, người bán sẽ gửi mặt hàng trực tiếp cho người mua sau khi phần tài chính của việc mua bán hoàn tất.

Mô hình này có thể khác nhiều so với các mô hình bán lẻ khác, trong đó nhà bán lẻ mua hàng hóa từ nhà sản xuất, nhà sản xuất hoặc nhà phân phối và sau đó về cơ bản hoạt động như một đại lý được ủy quyền của hàng hóa mà công ty đã mua.

Ví dụ về Tổng giá trị hàng hóa (GMV)

Hai trong số các trang C2C nổi tiếng nhất là eBay và Etsy. Giả sử, trong quý đầu tiên của năm tài chính, eBay đã bán được 100 hàng hóa. Vì đơn giản, tất cả những hàng hóa đó đều có giá 5 đô la. Trong quý đầu tiên, GMV của eBay sẽ là 100 X $ 5 = $ 500.

Ví dụ, bây giờ, giả sử rằng trong cùng một quý, Etsy đã bán được 80 hàng hóa và một lần nữa, vì lý do đơn giản, tất cả hàng hóa đều có giá là 4 đô la. Trong quý đầu tiên, GMV của Etsy sẽ là 80 x 4 đô la = 320 đô la.

Trong ví dụ này, eBay (EBAY) có GMV tốt hơn ở mức 500 đô la so với Etsy (ETSY) ở mức 320 đô la. Tuy nhiên, điều này không nói lên toàn bộ câu chuyện. Trên các trang web này, một phần doanh thu phải trả lại cho người bán đã bán hàng hóa đó; eBay và Etsy chỉ giữ các khoản phí họ tính, đó là doanh thu thực tế của họ.

Trong ví dụ này, eBay tính phí 2% và do đó, nó sẽ mang lại 10 đô la (500 đô la x 2%). Mặt khác, Etsy tính phí cao hơn: 4% trong ví dụ này. Etsy sẽ mang về 12,80 đô la (320 đô la x 4%). Trong ví dụ này, Etsy thực sự hoạt động tốt hơn vì nó mang lại doanh thu bán hàng tận nhà cao hơn.

Câu hỏi thường gặp về GMV

GMV có nghĩa là gì?

GMV có nghĩa là tổng giá trị hàng hóa hoặc tổng khối lượng hàng hóa, thường đề cập đến tổng giá trị hàng hóa được bán trong một khoảng thời gian nhất định thông qua trang web trao đổi giữa khách hàng với khách hàng (C2C).

GMV có giống Doanh thu không?

Tùy thuộc vào loại trang web thương mại điện tử, GMV giống như tổng doanh thu. Tuy nhiên, đối với các trang web như eBay, nó phản ánh tổng giá trị hàng hóa đã bán, chứ không phải doanh thu thực tế mà công ty tạo ra, vì một phần doanh thu đó là dành cho người bán hàng hóa. Doanh thu thực tế mà eBay tạo ra sẽ là từ các khoản phí mà eBay tính khi bán hàng.

GMV trong công ty khởi nghiệp là gì?

Trong một công ty khởi nghiệp, GMV là tổng doanh thu từ hàng hóa: tổng doanh thu mà một công ty tạo ra thông qua việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ của mình. Điều quan trọng là GMV được đo lường kết hợp với doanh thu thuần, có tính đến các khoản giảm trừ.

GMV được tính như thế nào?

GMV được tính bằng cách nhân tổng số lượng hàng hóa đã bán với giá bán của chúng trong một thời kỳ nhất định. GMV = Giá bán của hàng hóa x Số lượng hàng đã bán.

Điểm mấu chốt

Tổng giá trị hàng hóa (GMV) là tổng giá trị hàng hóa được bán bởi trang web trao đổi giữa khách hàng với khách hàng (C2C), nhưng số liệu này thường được áp dụng cho các loại nhà bán lẻ khác. Mặc dù GMV là một số liệu hữu ích để tính toán vì nó báo cáo tổng giá trị hàng hóa đã bán, nó cần được xem xét với các số liệu khác, đặc biệt là đối với những công ty tạo ra doanh thu thông qua phí.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.