Gross Lease là gì?

35

Hợp đồng thuê gộp là gì?

Hợp đồng thuê gộp là một thỏa thuận yêu cầu người thuê trả cho chủ sở hữu bất động sản một khoản phí thuê cố định để đổi lấy quyền sử dụng tài sản đó. Phí bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quyền sở hữu tài sản, bao gồm thuế, bảo hiểm và tiện ích. Các hợp đồng thuê gộp có thể được sửa đổi để đáp ứng nhu cầu của người thuê và được sử dụng phổ biến trong thị trường cho thuê bất động sản thương mại.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Hợp đồng thuê gộp là hợp đồng thuê bao gồm mọi chi phí phát sinh do người thuê phải chịu.
 • Các khoản phí bổ sung được đưa vào hợp đồng thuê gộp bao gồm thuế tài sản, bảo hiểm và tiện ích.
 • Hợp đồng thuê gộp thường được sử dụng cho các tài sản thương mại, chẳng hạn như các tòa nhà văn phòng và không gian bán lẻ.
 • Hợp đồng thuê có sửa đổi và hợp đồng thuê dịch vụ đầy đủ là hai loại hợp đồng thuê gộp.
 • Hợp đồng thuê khác với hợp đồng thuê ròng, trong đó yêu cầu người thuê phải trả một hoặc nhiều chi phí liên quan đến tài sản.
1:44

Nhấp vào Phát để tìm hiểu Giá thuê gộp là gì

Cách thức hoạt động của Hợp đồng cho thuê Gộp

Hợp đồng cho thuê tài sản là hợp đồng giữa người cho thuê hoặc chủ sở hữu tài sản và người đi thuê hoặc người thuê. Hợp đồng này thường được lập thành văn bản và cho phép người thuê độc quyền sử dụng tài sản trong một thời gian nhất định. Người thuê đồng ý trả cho chủ sở hữu một khoản tiền cố định một cách đều đặn, cho dù đó là hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm.

Hợp đồng thuê gộp là một loại hợp đồng cho phép người thuê sử dụng độc quyền tài sản bằng cách trả một khoản phí cố định. Nó thường được sử dụng để cho thuê trong bất động sản thương mại, chẳng hạn như các tòa nhà văn phòng và không gian bán lẻ có nhiều người thuê. Phí hoặc tiền thuê được chủ nhà tính toán để trang trải hợp lý chi phí hoạt động của những không gian này. Các chi phí này bao gồm:

 • Thuế tài sản
 • Tiền bảo hiểm
 • Tiện ích tiêu chuẩn
 • Các chi phí dự kiến và hàng ngày khác

Việc tính toán tiền thuê này có thể được thực hiện thông qua phân tích hoặc từ dữ liệu tài sản lịch sử. Chủ nhà và người thuê cũng có thể thương lượng số tiền và các điều khoản của hợp đồng thuê. Ví dụ, một người thuê nhà có thể yêu cầu chủ nhà bao gồm các dịch vụ chăm sóc cảnh quan hoặc vệ sinh.

Hợp đồng thuê gộp cho phép người thuê lập ngân sách chính xác cho các chi phí của họ. Các hợp đồng thuê này đặc biệt có lợi cho những người có nguồn lực hạn chế hoặc các doanh nghiệp muốn giảm thiểu chi phí biến đổi để tối đa hóa lợi nhuận. Các công ty có thể tập trung vào việc phát triển hoạt động kinh doanh của mình mà không gặp phải những phức tạp liên quan đến hợp đồng thuê ròng.

Khi hợp đồng thuê gộp không bao gồm bảo hiểm và tiện ích, người thuê phải chịu những chi phí đó.

Các loại hợp đồng thuê gộp

Các hợp đồng thuê gộp được chia thành hai loại khác nhau. Hợp đồng đầu tiên được gọi là hợp đồng thuê gộp sửa đổi trong khi hợp đồng còn lại được gọi là hợp đồng thuê dịch vụ đầy đủ.

Giá thuê gộp đã điều chỉnh

Hợp đồng thuê gộp sửa đổi bao gồm các điều khoản chính liên quan đến hợp đồng thuê gộp, nhưng nó có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của chủ sở hữu bất động sản và người thuê. Về cơ bản, nó là sự kết hợp của hợp đồng thuê gộp và thuê ròng, trong đó người thuê trả tiền thuê cơ bản khi bắt đầu thuê.

Loại hợp đồng thuê gộp này cũng tính theo tỷ lệ phần trăm của một số chi phí khác liên quan đến tài sản, chẳng hạn như thuế tài sản, tiện ích, bảo hiểm và bảo trì. Ví dụ, những sửa đổi này có thể tuyên bố rằng người thuê nhà phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến tiện ích điện, nhưng chủ sở hữu bất động sản chịu trách nhiệm thu gom rác thải.

Tổng hợp đồng thuê sửa đổi thường được sử dụng với các không gian thương mại nơi có nhiều hơn một người thuê, chẳng hạn như các tòa nhà văn phòng. Loại hợp đồng thuê này thường nằm giữa hợp đồng thuê gộp, trong đó chủ nhà thanh toán chi phí hoạt động và hợp đồng thuê ròng, chuyển chi phí tài sản cho người thuê.

Dịch vụ cho thuê đầy đủ

Hợp đồng thuê đầy đủ dịch vụ là một trong những hình thức thuê gộp dễ dàng nhất hiện có. Nó yêu cầu người thuê chỉ trả tiền thuê nhà trong khi chủ nhà chịu trách nhiệm cho mọi chi phí khác. Như vậy, chủ sở hữu bất động sản tính toán chi phí của các chi phí khác, chẳng hạn như điện nước, thuế tài sản và bảo trì, vào số tiền cho thuê.

Loại hợp đồng thuê gộp này cho phép người thuê thuê mà không cần phải lập ngân sách cho các chi phí bổ sung, bao gồm cả việc bảo trì tài sản. Nhưng do chủ nhà đài thọ các chi phí bổ sung, các hợp đồng thuê dịch vụ đầy đủ thường có thể đắt hơn.

Hãy chắc chắn rằng bạn đọc bản in đẹp của bất kỳ hợp đồng thuê nào bạn ký.

Ưu điểm và Nhược điểm của Hợp đồng cho thuê Gộp

Như với bất kỳ loại hợp đồng nào khác, có những lợi ích và hạn chế khi ký hợp đồng thuê gộp cho cả chủ nhà và người thuê. Chúng tôi đã liệt kê một số ưu và nhược điểm phổ biến nhất bên dưới.

Những thuận lợi và khó khăn đối với chủ nhà

Chủ sở hữu bất động sản có thể hưởng lợi theo một số cách bằng cách chọn hợp đồng thuê gộp để cho thuê tài sản của họ:

 • Yêu cầu số tiền cao hơn bằng cách chuyển chi phí hoạt động vào phí thuê
 • Chuyển bất kỳ chi phí lạm phát nào cho người thuê khi chi phí sinh hoạt tăng hàng năm

Mặc dù có những lợi ích này, nhưng những hạn chế đối với chủ nhà bao gồm:

 • Chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí bổ sung nào liên quan đến quyền sở hữu tài sản, bao gồm các chi phí bất ngờ như bảo trì hoặc hóa đơn tiện ích lớn hơn nếu người thuê sử dụng sai nước hoặc điện
 • Tăng các nghĩa vụ hành chính đối với chủ sở hữu tài sản, chẳng hạn như dành thời gian để đảm bảo rằng các hóa đơn và chi phí khác được thanh toán đúng hạn

Những thuận lợi và khó khăn đối với người thuê

Hợp đồng thuê gộp giúp người thuê theo những cách sau:

 • Chi phí thuê là cố định, vì vậy không có chi phí bổ sung liên quan đến việc thuê mặt bằng
 • Có một thành phần tiết kiệm thời gian vì người thuê không phải lo bất kỳ nhiệm vụ hành chính nào liên quan đến tài chính của bất động sản

Một số nhược điểm chính bao gồm:

 • Số tiền thuê cao hơn, mặc dù không phải trả thêm chi phí
 • Chủ nhà lỏng lẻo hoặc thiếu phản ứng, người có thể không cập nhật thông tin cập nhật về việc bảo trì tài sản
Ưu điểm

 • Chủ nhà có thể tính thêm chi phí vào tiền thuê nhà

 • Chủ nhà có thể chuyển chi phí lạm phát cho người thuê

 • Người thuê không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào khác ngoài tiền thuê

 • Người thuê có thể tập trung thời gian vào công việc kinh doanh của họ hơn là cho thuê mặt bằng

Nhược điểm

 • Chủ nhà chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí bổ sung nào

 • Chủ nhà phải dành nhiều thời gian hơn cho các công việc hành chính liên quan đến việc chi trả các chi phí hoạt động

 • Người thuê có thể phải trả số tiền thuê cao hơn nếu họ cũng chịu trách nhiệm thanh toán các hóa đơn

 • Người thuê nhà có thể phải đối phó với những chủ nhà không cập nhật thông tin bảo trì

Hợp đồng thuê so với Hợp đồng thuê ròng

Hợp đồng thuê ròng trái ngược với hợp đồng thuê gộp. Theo hợp đồng thuê ròng, người thuê chịu trách nhiệm cho một số hoặc tất cả các chi phí liên quan đến tài sản, chẳng hạn như tiện ích, bảo trì, bảo hiểm và các chi phí khác. Có ba loại hợp đồng thuê ròng:

 • Thuê ròng đơn: Người thuê trả tiền thuê cộng với thuế tài sản.
 • Thuê ròng kép: Người thuê trả tiền thuê cộng với thuế tài sản và bảo hiểm.
 • Thuê ròng gấp ba: Người thuê trả tiền thuê cộng với thuế tài sản, bảo hiểm và bảo trì.

Hợp đồng thuê ròng có thể cho phép người thuê kiểm soát nhiều hơn đối với một số chi phí và khía cạnh của tài sản, nhưng chúng đi kèm với mức độ trách nhiệm cao hơn. Ví dụ: nếu người thuê phải trả chi phí bảo trì, họ có thể có khả năng thay đổi thẩm mỹ. Tuy nhiên, họ cũng hấp thụ hầu hết các chi phí sửa chữa.

Chủ nhà thường hạn chế hoặc cấm thay đổi thẩm mỹ đối với tài sản ngay cả khi việc bảo trì là chi phí của người thuê. Người thuê nhà cũng phải chịu chi phí tiện ích thay đổi. Để điều tiết chi phí, họ có thể sử dụng các chiến lược khác nhau để giảm tiêu thụ.

Câu hỏi thường gặp về Gross Lease

Sự khác biệt giữa Hợp đồng thuê nhà và Thuê nhà là gì?

Hợp đồng cho thuê nhà là một hợp đồng giữa chủ sở hữu bất động sản và người đi thuê, trong đó chủ nhà đồng ý cho người thuê toàn quyền sử dụng tài sản. Mặt khác, tiền thuê là khoản phí mà chủ sở hữu bất động sản tính cho việc người thuê độc quyền sử dụng tài sản của họ.

Các loại hình cho thuê thương mại chính là gì?

Các loại hợp đồng thuê thương mại chính là thuê gộp và thuê ròng. Hai loại này lại được chia nhỏ thành các hợp đồng thuê gộp sửa đổi, hợp đồng thuê dịch vụ trọn gói, thuê thuần đơn, thuê thuần kép và thuê thuần ba.

Hình thức Cho thuê Thương mại Phổ biến nhất là gì?

Loại hợp đồng thuê phổ biến và đơn giản nhất là hợp đồng thuê gộp. Đó là hợp đồng giữa chủ nhà và người thuê, trong đó người thuê, để đổi lấy quyền sử dụng riêng một phần tài sản, đồng ý trả cho người cho thuê một khoản tiền cố định trong một khoảng thời gian nhất định bao gồm tiền thuê và tất cả các chi phí liên quan quyền sở hữu, chẳng hạn như thuế, bảo hiểm và tiện ích.

Nguồn tham khảo: investmentopedia