Saturday, July 2, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Gross Interest là gì?

Lãi gộp là gì?

Lãi gộp là tỷ lệ lãi hàng năm phải trả trên một tài khoản đầu tư, chứng khoán hoặc tài khoản tiền gửi trước khi trừ thuế hoặc các khoản phí khác. Lãi gộp thường là lãi suất chính gắn với một khoản bảo đảm có thu nhập cố định (ví dụ: trái phiếu hoặc CD), một khoản vay hoặc một tài khoản tiền gửi.

Lãi gộp được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm và có thể đối chiếu với lãi ròng, là tỷ lệ lãi thu được sau khi trừ thuế, phí và các chi phí khác. Do đó, lãi gộp sẽ luôn cao hơn lãi ròng.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Lãi gộp là lãi suất chính thu được từ một khoản đầu tư có thu nhập cố định hoặc trả cho một khoản vay trước khi tính phí hoặc thuế.
  • Lãi suất gộp là mức thường được trích dẫn nhiều hơn đối với một khoản vay hoặc khoản đầu tư.
  • Lãi ròng trừ tác động của thuế, phí và các chi phí khác khỏi lãi gộp. Ví dụ, lãi gộp 5% thu được từ tiền gửi và bị đánh thuế 25% sẽ dẫn đến lãi ròng 3,75%.

Hiểu lãi gộp

Khi một cá nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của họ, ngân hàng sẽ trả lãi suất trên số tiền đó cho chủ tài khoản để bù đắp cho khoản tiền gửi đó. Điều này là do tiền ký quỹ được sử dụng để cho vay cá nhân và doanh nghiệp khác, tạo ra thu nhập cho ngân hàng. Tiền lãi trả cho chủ tài khoản có thể được gửi vào tài khoản của đơn vị hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, tùy thuộc vào tổ chức tài chính hoặc loại tài khoản.

Tiền lãi đơn giản được gọi là lãi gộp vì nó không tính thuế, điều này cũng ảnh hưởng đến thu nhập lãi. Ví dụ: nếu bạn có 3.000 đô la trong tài khoản tiết kiệm nhận lãi suất 2% được trả hàng năm, thì 2% được trích dẫn là lãi gộp. Vì vậy, ngân hàng sẽ trả cho bạn 60 đô la vào cuối năm.

Tuy nhiên, lãi gộp không tính đến các khoản khác như thuế, phí và các khoản phí khác có thể áp dụng cho khoản đầu tư hoặc tài khoản. Sau khi các chi phí này được tính đến và trừ vào tổng lãi thu được, chủ tài khoản thực sự bỏ đi với số tiền ít hơn. Theo ví dụ của chúng tôi ở trên, nếu phí hàng năm trên tài khoản tiết kiệm là 5 đô la và bạn bị đánh thuế 35%, thuế phải trả sẽ là 21 đô la (được tính bằng cách nhân 60 đô la với 35%) và lãi ròng kiếm được sẽ được tính là 60 đô la – 21 đô la – 5 đô la = 34 đô la, hay 1,13%, nhỏ hơn lãi gộp 2%.

Lãi gộp luôn cao hơn lãi thuần.

Lãi gộp và trái phiếu

Lãi gộp chỉ đơn giản là số tiền lãi thuần túy mà một con nợ trả cho một chủ nợ. Đối với trái phiếu, thu nhập lãi suất được trích dẫn mà trái chủ nhận được từ khoản đầu tư của họ thể hiện lãi gộp. Ví dụ, giả sử rằng một nhà đầu tư trái phiếu mua một trái phiếu công ty mệnh giá 1.000 đô la với lãi suất coupon là 3% phải trả hàng năm và ngày đáo hạn là năm năm. Công ty phát hành trái phiếu sẽ định kỳ trả cho trái chủ một khoản lãi cố định là 3% x 1.000 đô la = 30 đô la trong suốt thời gian tồn tại của trái phiếu. Lãi suất cố định là lãi gộp. Tuy nhiên, vào cuối năm, tiền lãi thu được từ trái phiếu doanh nghiệp sẽ bị chính phủ đánh thuế. Do đó, lợi suất ròng hiệu quả của trái chủ sẽ nhỏ hơn 3%.

Lãi ròng được tính từ lãi gộp sau khi các khoản phí và chi phí khác được trừ đi.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.