Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Gross Income là gì?

Thu nhập gộp là gì?

Tổng thu nhập của một cá nhân — còn được gọi là tổng lương khi trả lương — là tổng thu nhập của một cá nhân trước thuế hoặc các khoản khấu trừ khác. Điều này bao gồm thu nhập từ tất cả các nguồn, không chỉ từ việc làm, và không giới hạn ở thu nhập nhận được bằng tiền mặt; nó cũng bao gồm tài sản hoặc dịch vụ nhận được.

Đối với các công ty, thu nhập gộp có thể hoán đổi cho nhau với tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc lợi nhuận gộp. Tổng thu nhập của một công ty, được tìm thấy trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, là doanh thu từ tất cả các nguồn trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) của công ty.

1:15

Tổng thu nhập

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tổng thu nhập của một cá nhân bao gồm thu nhập từ tiền lương và tiền công cộng với các hình thức thu nhập khác, bao gồm tiền lương hưu, tiền lãi, cổ tức và tiền cho thuê.
  • Tổng thu nhập của một doanh nghiệp là tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán.
  • Tổng thu nhập của cá nhân là một phần của tờ khai thuế thu nhập và — sau một số khoản khấu trừ và miễn trừ — trở thành tổng thu nhập được điều chỉnh, sau đó là thu nhập chịu thuế.

Tìm hiểu Tổng thu nhập

Tổng thu nhập cá nhân

Tổng thu nhập của một cá nhân được người cho vay hoặc chủ nhà sử dụng để xác định xem người đó có phải là người đi vay hay người thuê xứng đáng hay không. Khi nộp thuế thu nhập liên bang và tiểu bang, tổng thu nhập là điểm khởi đầu trước khi trừ các khoản khấu trừ để xác định số tiền thuế còn nợ.

Đối với các cá nhân, chỉ số tổng thu nhập được sử dụng trên tờ khai thuế thu nhập không chỉ bao gồm tiền lương hoặc tiền công mà còn bao gồm các hình thức thu nhập khác, chẳng hạn như tiền boa, tiền lãi vốn, tiền cho thuê, cổ tức, tiền cấp dưỡng, tiền cấp dưỡng và tiền lãi. Sau khi trừ đi các khoản khấu trừ thuế nêu trên, kết quả là tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI).

Tiếp tục biểu mẫu thuế, các khoản khấu trừ dưới dòng sẽ được lấy từ AGI và dẫn đến con số thu nhập chịu thuế. Sau khi áp dụng bất kỳ khoản khấu trừ hoặc miễn trừ được phép nào, thu nhập chịu thuế dẫn đến có thể ít hơn đáng kể so với tổng thu nhập của một cá nhân.

Có những nguồn thu nhập không được tính vào tổng thu nhập vì mục đích tính thuế nhưng vẫn có thể được bao gồm khi tính tổng thu nhập cho người cho vay hoặc chủ nợ. Các nguồn thu nhập không chịu thuế phổ biến là một số phúc lợi An sinh Xã hội, các khoản chi trả bảo hiểm nhân thọ, một số thừa kế hoặc quà tặng, và lãi trái phiếu của tiểu bang hoặc thành phố.

Tổng thu nhập kinh doanh

Tổng thu nhập là một mục hàng đôi khi được bao gồm trong báo cáo thu nhập của công ty. Nếu không được hiển thị, nó được tính bằng tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán.

Tổng thu nhập = Tổng doanh thu Giá vốn hàng bán ở đâu: Giá vốn hàng bán = Giá vốn hàng bán begin {align} & text {Tổng thu nhập} = text {Tổng doanh thu} – text {COGS} & textbf {where:} & text {COGS} = text {Giá vốn hàng bán } end {căn chỉnh}

Tổng thu nhập đôi khi được gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp. Ngoài ra còn có tỷ suất lợi nhuận gộp, được định nghĩa chính xác hơn là tỷ lệ phần trăm và được sử dụng làm thước đo khả năng sinh lời. Tổng thu nhập của một công ty cho biết họ đã kiếm được bao nhiêu tiền từ các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình sau khi trừ đi các chi phí trực tiếp để tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Mặc dù chỉ số thu nhập gộp yếu tố trong chi phí trực tiếp của việc sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ, nhưng nó không bao gồm các chi phí khác liên quan đến hoạt động bán hàng, quản lý, thuế và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh tổng thể.

Ví dụ về Tổng Thu nhập Cá nhân

Giả sử rằng một cá nhân có mức lương 75.000 đô la hàng năm, tạo ra 1.000 đô la một năm tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm, thu về 500 đô la mỗi năm từ cổ tức cổ phiếu và nhận được 10.000 đô la một năm từ thu nhập bất động sản cho thuê. Tổng thu nhập hàng năm của họ là 86.500 đô la.

Làm cách nào để tính tổng thu nhập của tôi?

Tổng thu nhập của một cá nhân là tổng số tiền kiếm được trước thuế hoặc các khoản khấu trừ khác. Thông thường, phiếu lương của nhân viên sẽ ghi tổng lương cũng như lương mang về nhà. Nếu có thể, bạn cũng sẽ cần thêm các nguồn thu nhập khác mà bạn đã tạo ra — tổng, không phải ròng.

Sự khác biệt giữa thu nhập gộp và thu nhập ròng là gì?

Thu nhập ròng là số tiền mà bạn nhận được một cách hiệu quả từ những nỗ lực của mình — khoản tiền mang về nhà cho các cá nhân. Đối với các công ty, đó là doanh thu còn lại sau khi tất cả các chi phí đã được trừ đi.

Làm thế nào để bạn tính toán tổng thu nhập kinh doanh?

Tổng thu nhập của một công ty được tính bằng tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (COGS). Vì vậy, nếu một công ty đăng ký 500.000 đô la doanh số bán sản phẩm và chi phí để sản xuất những sản phẩm đó là 100.000 đô la, thì tổng thu nhập của nó sẽ là 400.000 đô la.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.