Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Minsky Moment là gì?

Khoảnh khắc Minsky là gì? Minsky Moment đề cập đến sự khởi đầu của...

Cyclical Unemployment là gì?

Thất nghiệp theo chu kỳ là gì? Thất nghiệp theo chu kỳ...

Cyclical Stock là gì?

Cổ phiếu theo chu kỳ là gì? Cổ phiếu chu kỳ là...

Cyclical Industry là gì?

Ngành công nghiệp theo chu kỳ là gì? Công nghiệp theo chu...

Gross Expense Ratio (GER) là gì?

Tỷ lệ chi phí gộp (GER) là gì?

Tỷ lệ chi phí gộp (GER) là tổng tỷ lệ phần trăm tài sản của quỹ tương hỗ được dành để điều hành quỹ. Tỷ lệ chi phí gộp bao gồm mọi thỏa thuận miễn phí hoặc hoàn trả chi phí có thể có hiệu lực. Tuy nhiên, nó không bao gồm bất kỳ khoản hoa hồng bán hàng hoặc môi giới nào không được tính trực tiếp vào quỹ nhưng sẽ được tính vào tỷ lệ chi phí ròng.

Đôi khi được gọi là tỷ lệ tổng chi phí đã được kiểm toán, các nhà cung cấp dữ liệu như Morningstar lấy tỷ lệ tổng chi phí hàng năm từ báo cáo hàng năm đã được kiểm toán của quỹ. Tỷ lệ chi phí trong báo cáo hàng năm phản ánh các khoản phí thực tế phải trả trong một năm tài chính cụ thể, trong khi tỷ lệ chi phí trong bản cáo bạch phản ánh những thay đổi quan trọng đối với cơ cấu chi phí trong giai đoạn hiện tại.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ chi phí gộp (GER) là chi phí hàng năm của việc đầu tư vào quỹ tương hỗ hoặc ETF, hoặc phần tài sản được dành cho chi phí vận hành quỹ.
  • GER bao gồm các khoản miễn phí hoặc hoàn trả chi phí, nhưng không phải là hoa hồng bán hàng hoặc môi giới không được tính trực tiếp vào quỹ.
  • Nó khác với tỷ lệ chi phí ròng, bao gồm phí quản lý quỹ, chi phí hành chính và các chi phí khác, nhưng không bao gồm các khoản miễn phí hoặc hoàn trả chi phí.

Cách hoạt động của Tỷ lệ chi phí gộp (GER)

Tỷ lệ chi phí gộp rất quan trọng vì nó thông báo cho các nhà đầu tư về tổng số phí được tính để quản lý quỹ. Các khoản phí này quan trọng vì chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng do quỹ tạo ra và các nhà đầu tư nhận được. Nếu các khoản phí này cao, lợi nhuận ròng của quỹ sau khi thu phí sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực về mặt vật chất.

Cuộc thảo luận xung quanh GER của các quỹ tương hỗ đã phát triển với sự gia tăng của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), vốn có tính cạnh tranh cao hơn về mặt này. Tỷ lệ chi phí gộp bao gồm tất cả các khoản phí phát sinh của quỹ bao gồm phí quản lý, phí 12B-1, chi phí quản lý và chi phí hoạt động. Các nhà đầu tư nên so sánh tỷ lệ chi phí gộp với tỷ lệ chi phí ròng của quỹ và hiểu những khác biệt liên quan.

Trong một số trường hợp, quỹ có thể có các thỏa thuận để từ bỏ, hoàn trả hoặc thu lại một số khoản phí của quỹ. Điều này thường xảy ra đối với các quỹ mới. Một công ty đầu tư và các nhà quản lý quỹ của nó có thể đồng ý miễn một số khoản phí sau khi quỹ mới ra mắt để giữ tỷ lệ chi phí thấp hơn cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ chi phí ròng thể hiện các khoản phí được tính vào quỹ sau khi bất kỳ sự miễn trừ, hoàn trả và khoản bồi hoàn nào đã được thực hiện. Các khoản giảm phí này thường dành cho một khung thời gian cụ thể mà sau đó quỹ có thể phải chịu toàn bộ chi phí.

Ví dụ: nếu một quỹ có tỷ lệ chi phí ròng là 2% và tỷ lệ chi phí gộp là 3%, thì rõ ràng là 1% tài sản của quỹ đã được sử dụng để miễn phí, hoàn trả chi phí hoặc cung cấp các khoản giảm giá khác không được bao gồm trong tỷ lệ chi phí ròng. Điều này rất quan trọng vì các khoản giảm giá và bồi hoàn đó có thể tiếp tục hoặc không thể tiếp tục trong tương lai. Các nhà đầu tư thận trọng sẽ muốn kiểm tra cả hai tỷ lệ chi phí và so sánh chúng với các quỹ đầu tư trước khi đầu tư.

Ví dụ về Tỷ lệ chi phí gộp

Nhìn chung, các quỹ được quản lý thụ động, chẳng hạn như quỹ chỉ số, thường sẽ có tỷ lệ chi phí thấp hơn các quỹ được quản lý tích cực. Tỷ lệ chi phí gộp thường dao động từ 0% đến 3%. Dưới đây là hai ví dụ.

Quỹ tăng trưởng vốn hóa lớn AB

Quỹ AB Large Cap Growth Fund là một quỹ được quản lý tích cực với tỷ lệ chi phí gộp là 0,65% và tỷ lệ chi phí ròng là 0,64% đối với cổ phiếu Loại A, tính đến tháng 9 năm 2020. Quỹ hiện có mức miễn phí và hoàn trả chi phí là 0,01 %. Phí quản lý của quỹ là 0,51% , quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ có tiềm năng tăng trưởng cao. Nó thường bao gồm 50 đến 70 cổ phiếu.

Quỹ T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Quỹ T. Rowe Price Equity Index 500 là một quỹ thụ động. Nó tìm cách tái tạo Chỉ số S&P 500. Kể từ tháng 9 năm 2020, nó có một số miễn phí hợp đồng được áp dụng. Tỷ lệ chi phí gộp của nó là 0,19% và tỷ lệ chi phí thuần của nó cũng là 0,19%.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Minsky Moment là gì?

Khoảnh khắc Minsky là gì? Minsky Moment đề cập đến sự khởi đầu của sự sụp đổ thị trường do hoạt động đầu cơ liều lĩnh xác định một giai đoạn tăng giá không bền vững. Minsky Moment được đặt...

Cyclical Unemployment là gì?

Thất nghiệp theo chu kỳ là gì? Thất nghiệp theo chu kỳ là thành phần của thất nghiệp tổng thể là kết quả trực tiếp từ các chu kỳ kinh tế đi lên và suy thoái. Tỷ lệ...

Cyclical Stock là gì?

Cổ phiếu theo chu kỳ là gì? Cổ phiếu chu kỳ là cổ phiếu mà giá bị ảnh hưởng bởi những thay đổi kinh tế vĩ mô hoặc có hệ thống trong nền kinh tế tổng thể. Cổ...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.