Gross Debt Service Ratio (GDS) là gì?

20

Tỷ lệ nợ gộp là gì?

Tỷ lệ dịch vụ tổng nợ (GDS) là một biện pháp dịch vụ nợ mà các bên cho vay tài chính sử dụng để đánh giá tỷ lệ nợ nhà ở mà người đi vay đang trả so với thu nhập của họ. Tỷ lệ dịch vụ tổng nợ là một trong số các số liệu được sử dụng để xác định người vay đủ điều kiện cho một khoản vay thế chấp và xác định số tiền gốc được cung cấp.

Tỷ lệ dịch vụ tổng nợ cũng có thể được gọi là tỷ lệ chi phí nhà ở hoặc tỷ lệ bình quân. Nói chung, người đi vay nên cố gắng đạt được tỷ lệ nợ gộp từ 28% trở xuống.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ dịch vụ tổng nợ (GDS), tổng tỷ lệ dịch vụ nợ và điểm tín dụng của người đi vay là những thành phần chính được phân tích trong quy trình bảo lãnh phát hành cho một khoản vay thế chấp.
  • GDS cũng có thể được sử dụng trong các tính toán khoản vay cá nhân khác, nhưng nó phổ biến nhất với các khoản vay thế chấp.
  • Nhiều người cho vay yêu cầu người vay phải đáp ứng các yêu cầu về điểm tín dụng cụ thể để được xem xét cho vay.

Cách hoạt động của tỷ lệ GDS

Tỷ lệ tổng nợ dịch vụ thường là một thước đo toàn diện cho tất cả các chi phí nhà ở hàng tháng của người vay. Nó cũng có thể được tính toán trên cơ sở hàng năm. Khoản thanh toán thế chấp hàng tháng hiện tại của người vay là chi phí chính. Các chi phí khác cũng có thể bao gồm tiền thuế tài sản hàng tháng, tiền bảo hiểm nhà hàng tháng và tiền điện nước.

Tổng chi phí hàng tháng được chia cho tổng thu nhập hàng tháng để tính tỷ lệ. Theo nguyên tắc chung, người cho vay thường yêu cầu tỷ lệ dịch vụ tổng nợ từ 28% trở xuống. Người cho vay cũng sử dụng tỷ lệ GDS để xác định số tiền mà người đi vay có thể đủ khả năng vay.

Mẹo

Sử dụng máy tính thế chấp trực tuyến để ước tính chi phí mua nhà có thể cho bạn ý tưởng về những gì bạn có thể đủ khả năng chi trả.

Công thức và tính toán tỷ lệ nợ gộp

Công thức được sử dụng để tính toán tỷ lệ nợ gộp khá đơn giản. Nó trông như thế này:

Tỷ lệ nợ gộp = Tiền gốc + Lãi + Thuế + Tiện ích / Tổng thu nhập hàng năm

Các tiện ích có thể bao gồm bất kỳ số tiền nào được trả cho dịch vụ điện, nước hoặc khí đốt tự nhiên. Nếu bạn định mua một bất động sản, bạn có thể liên hệ với công ty điện, công ty nước và công ty gas để biết thông tin về chi phí tiện ích trung bình. Bạn cũng có thể tra cứu thông tin về thuế tài sản địa phương để ước tính số tiền bạn có thể trả cho những khoản đó.

Ví dụ về Tỷ lệ nợ gộp

Ví dụ, hãy xem xét hai sinh viên luật đã kết hôn có khoản tiền thế chấp hàng tháng là 1.000 đô la và trả thuế tài sản hàng năm là 3.000 đô la với tổng thu nhập gia đình là 45.000 đô la. Điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ GDS là 33%. Dựa trên tiêu chuẩn 28%, cặp vợ chồng này dường như đang gánh một khoản nợ không thể chấp nhận được và không có khả năng được chấp thuận cho một khoản vay thế chấp với tình hình hiện tại của họ.

Ghi chú

Nếu bạn đang đăng ký thế chấp với tư cách là một người tự kinh doanh, người cho vay có thể xem xét mức thu nhập trung bình của giá trị thu nhập trong hai năm qua của bạn so với thu nhập của một năm duy nhất.

Tỷ lệ GDS được sử dụng như thế nào?

Tỷ lệ GDS giúp người cho vay xác định liệu người đi vay có đủ khả năng vay thế chấp hay không. Việc gia hạn khoản vay thế chấp bao gồm một số rủi ro nhất định đối với người cho vay, vì vậy họ muốn được đảm bảo trước rằng bạn sẽ có khả năng trả lại những gì bạn đã vay. Tỷ lệ GDS là một cách để đo lường khả năng chi trả của bạn, dựa trên chi phí nhà ở ước tính và thu nhập hộ gia đình của bạn.

Nếu người cho vay xác định rằng GDS của bạn vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được, bạn có một số lựa chọn. Đầu tiên là tìm cách tăng thu nhập. Ví dụ, bạn có thể làm được điều đó bằng cách yêu cầu tăng lương tại nơi làm việc, làm thêm giờ, bắt đầu công việc thứ hai hoặc bắt đầu một công việc phụ. Việc tăng quy mô khoản trả trước cũng có thể giúp bạn đủ điều kiện vay thế chấp nếu bạn đang tài trợ cho một khoản vay nhỏ hơn.

Ghi chú

Nếu thu nhập tăng hoặc số tiền trả trước của bạn không đủ nằm trong giới hạn GDS chấp nhận được của người cho vay, thì bạn có thể cần phải điều chỉnh lại ngân sách của mình để tìm kiếm một ngôi nhà ít tốn kém hơn.

Cân nhắc đặc biệt

Tỷ lệ GDS chỉ là một thành phần tham gia vào quá trình bảo lãnh phát hành cho một khoản vay. Tổng tỷ lệ dịch vụ nợ và báo cáo tín dụng của người đi vay cũng là những thành phần quan trọng.

Báo cáo tín dụng của người đi vay được thu thập từ một cuộc điều tra kỹ lưỡng và cung cấp cho người cho vay điểm tín dụng và lịch sử tín dụng của người đi vay. Nhiều người cho vay yêu cầu người vay phải đáp ứng các yêu cầu về điểm tín dụng cụ thể để được xem xét cho vay.

Tỷ lệ tổng dịch vụ nợ của người đi vay cũng là một yếu tố trong quy trình xét duyệt. Tỷ lệ tổng dịch vụ nợ tương tự như tỷ lệ nợ gộp; tuy nhiên, nó bao gồm tất cả các khoản nợ của người đi vay và không chỉ tập trung vào nhà ở. Tổng tỷ lệ dịch vụ nợ tổng hợp tất cả các khoản nợ hàng tháng của một người đi vay và chia nó cho thu nhập hàng tháng của họ để tính một tỷ lệ. Đây cũng có thể được gọi là “tỷ lệ dưới cùng”.

Nói chung, người cho vay yêu cầu tổng tỷ lệ nợ phải trả xấp xỉ 36% hoặc ít hơn để được phê duyệt khoản vay.

Các câu hỏi thường gặp về tỷ lệ nợ gộp

Tỷ lệ nợ gộp dịch vụ là gì?

Tỷ lệ dịch vụ tổng nợ là thước đo chi phí nhà ở so với tổng thu nhập của người đi vay. Cụ thể, tỷ lệ này cho người cho vay biết bao nhiêu phần trăm tổng thu nhập của người mua nhà đối với chi phí nhà ở. Tỷ lệ GDS giúp xác định số tiền mà người mua có thể mua được khi đủ điều kiện cho họ vay thế chấp.

Làm thế nào để bạn tính toán tỷ lệ dịch vụ nợ gộp?

Để tính toán tỷ lệ tổng nợ dịch vụ, bạn sẽ chia tổng chi phí nhà ở cho tổng thu nhập. Chi phí nhà ở bao gồm tiền gốc, tiền lãi, tiền thuế và chi phí tiện ích. Tổng thu nhập thể hiện những gì bạn kiếm được trước khi trừ thuế và các khoản khấu trừ khác.

Tỷ lệ dịch vụ nợ gộp tốt cho một khoản thế chấp là gì?

Nói chung, tỷ lệ nợ gộp tốt cho một khoản thế chấp là 28%. Việc có đủ điều kiện để được vay mua nhà với tỷ lệ GDS trên số tiền đó hay không có thể phụ thuộc vào người cho vay và các tiêu chí bảo lãnh phát hành cụ thể của họ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia