Gray List là gì?

30

Danh sách xám là gì?

Danh sách màu xám là danh sách các cổ phiếu không đủ điều kiện để giao dịch bởi bộ phận kinh doanh chênh lệch rủi ro của ngân hàng đầu tư. Chứng khoán trong danh sách xám không nhất thiết phải có rủi ro đặc biệt hoặc vốn dĩ đã có sai sót, nhưng vẫn bị hạn chế. Trong những trường hợp như vậy, danh sách xám có thể bao gồm những công ty làm việc với ngân hàng đầu tư, thường là trong các vấn đề sáp nhập và mua lại. Một khi các công ty được đề cập đã hoàn thành nghiệp vụ này, cổ phiếu có thể được đưa ra khỏi danh sách xám, cho phép ngân hàng giao dịch chúng một lần nữa.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Danh sách màu xám xác định các cổ phiếu mà bàn giao dịch chênh lệch rủi ro bị nhà môi giới hoặc ngân hàng hạn chế giao dịch.
  • Kinh doanh chênh lệch rủi ro là một chiến lược đầu tư hy vọng thu được lợi nhuận từ giá cổ phiếu của các thương vụ mua bán và sáp nhập cổ phiếu.
  • Danh sách màu xám ngăn các khách hàng ngân hàng đầu tư của công ty tài chính kinh doanh chênh lệch rủi ro giao dịch các chứng khoán đó với các giao dịch đang chờ xử lý nhằm ngăn chặn giao dịch nội gián hoặc nhận thức về chúng.
  • Danh sách xám được giữ bí mật nghiêm ngặt vì chúng có thể tiết lộ các vụ M&A hoặc các khách hàng khác của ngân hàng.

Hiểu danh sách xám

Kinh doanh chênh lệch rủi ro là một chiến lược đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ các thương vụ mua bán và sáp nhập được đề xuất. Đặc biệt, chiến lược này cố gắng tận dụng tiềm năng thu hẹp khoảng cách giữa giá giao dịch của cổ phiếu của mục tiêu và định giá của bên mua đối với cổ phiếu đó trong một thương vụ mua lại dự kiến. Trong một vụ sáp nhập cổ phiếu lấy cổ phiếu, chênh lệch rủi ro bao gồm việc mua cổ phiếu của mục tiêu và bán khống cổ phiếu của người mua lại. Chiến lược đầu tư này sẽ có lãi nếu thỏa thuận được hoàn thành; nếu không, nhà đầu tư sẽ mất tiền.

Danh sách màu xám nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của ngân hàng bằng cách ngăn ngân hàng đầu tư vào các cổ phiếu hiện mang một lượng rủi ro cố hữu. Kết quả của việc sáp nhập hoặc mua lại thường sẽ ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu được phát hành bởi bất kỳ công ty nào liên quan đến thương vụ. Ảnh hưởng của một giao dịch kinh doanh như vậy lên giá cổ phiếu có thể tích cực hoặc tiêu cực, vì vậy cổ phiếu được đưa vào danh sách xám cho đến khi giao dịch hoàn tất và tác động của nó có thể được đánh giá chính xác.

Tính bảo mật của Danh sách xám

Vì danh sách xám bao gồm các công ty hợp tác chặt chẽ với ngân hàng đầu tư, nên danh sách này thường được bảo mật và giữ kín trong các bộ phận giao dịch của ngân hàng. Tài liệu này chỉ được tạo cho mục đích nội bộ vì các chi tiết cụ thể của các thỏa thuận kinh doanh của ngân hàng với các công ty khác được coi là bí mật. Chỉ công ty có liên quan và nhân viên của bộ phận chênh lệch rủi ro của ngân hàng có liên quan mới biết cổ phiếu nào nằm trong danh sách xám hoặc có quyền truy cập vào danh sách đó theo yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn của họ.

Giao dịch cổ phiếu trong danh sách xám bởi các bộ phận khác của cùng một ngân hàng

Trong khi bộ phận kinh doanh chênh lệch rủi ro bị cấm giao dịch trong danh sách xám, các bộ phận hoặc bộ phận khác của ngân hàng được đề cập không bị cấm giao dịch các cổ phiếu trong danh sách xám. Ví dụ: quầy giao dịch khối của ngân hàng đầu tư đủ điều kiện cho các giao dịch như vậy. Điều này được cho phép vì những gì được gọi là bức tường Trung Quốc, duy trì bí mật giữa các bộ phận hoặc phòng ban của ngân hàng để mỗi bộ phận không biết về các tương tác của khách hàng với các bộ phận khác. Do đó, bộ phận giao dịch khối của ngân hàng được đề cập có thể không biết rằng một thương vụ sáp nhập hoặc mua lại đang được tiến hành và sẽ không có lý do gì để xử lý cổ phiếu do công ty khách hàng phát hành khác với cách xử lý cổ phiếu do bất kỳ công ty nào khác phát hành.

Nguồn tham khảo: investmentopedia