Graduate Management Admission Test (GMAT) là gì?

18

Bài kiểm tra tuyển sinh quản lý sau đại học (GMAT) là gì?

GMAT, là viết tắt của bài kiểm tra tuyển sinh quản lý sau đại học, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn nhằm đánh giá năng khiếu của người dự thi về toán học, kỹ năng nói và viết phân tích. GMAT được sử dụng phổ biến nhất làm kỳ thi chính được các trường kinh doanh xem xét để đạt được đầu vào chương trình MBA. Kỳ thi thường chỉ được cung cấp bằng máy tính; ở các khu vực trên thế giới nơi mạng máy tính bị hạn chế, bài kiểm tra có thể được thực hiện dưới dạng bài kiểm tra trên giấy.

Tóm tắt ý kiến chính

  • GMAT, viết tắt của Bài kiểm tra tuyển sinh quản lý sau đại học, là bài kiểm tra phổ biến nhất được các trường kinh doanh sử dụng để đánh giá ứng viên.
  • Bài thi gồm 4 phần: viết phân tích, lập luận bằng lời, lập luận định lượng và lập luận tổng hợp.
  • Nhìn chung, GMAT mất ba tiếng rưỡi để hoàn thành và trên tổng số 800 điểm.

Hiểu GMAT

Bài thi GMAT bao gồm bốn phần: đánh giá văn bản phân tích, lập luận bằng lời nói, lập luận tích hợp và lập luận định lượng. Điểm tối đa có thể đạt được cho GMAT là 800 và điểm thi thường có giá trị trong năm năm sau khi hoàn thành kỳ thi. Trung bình, bài kiểm tra mất ba tiếng rưỡi để hoàn thành.

Cách áp dụng bài kiểm tra tuyển sinh quản lý sau đại học

Hội đồng tuyển sinh quản lý sau đại học điều hành kỳ thi. Ngoài việc kiểm tra khả năng hiểu văn bản và toán học, GMAT cũng được sử dụng để đánh giá các kỹ năng lập luận phê bình và logic của một cá nhân có thể áp dụng cho kinh doanh và quản lý trong thế giới thực. Bắt đầu từ năm 2012, kỳ thi đã bổ sung một phần gọi là Lý luận tích hợp, đánh giá kỹ năng đánh giá của một cá nhân trong việc xử lý thông tin được thu thập từ nhiều nguồn và ở các định dạng mới. Phần này cũng nhằm mục đích kiểm tra học sinh trong bối cảnh làm việc với dữ liệu và công nghệ.

Hơn 2.100 chương trình sau đại học và các cơ sở giáo dục trên khắp thế giới sử dụng GMAT để đánh giá những người nộp đơn vào chương trình của họ. Hội đồng Tuyển sinh Quản lý Sau đại học đã khuyến nghị rằng GMAT được sử dụng như một yếu tố trong số những yếu tố khác để xác định xem sinh viên có được nhận vào một chương trình hay không. Hơn nữa, hội đồng cảnh báo rằng đối với một số sinh viên quốc tế, phần phân tích viết có thể cho thấy những giới hạn về khả năng hiểu tiếng Anh của họ, hơn là khả năng tư duy và lập luận phê bình của họ.

Không có gì lạ khi các chương trình sau đại học sử dụng GMAT hoặc Bài kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp (GRE) để đánh giá ứng viên. Do sự khác biệt trong cách chia tỷ lệ của hai bài thi, điểm GMAT và GRE không thể được so sánh trực tiếp.

Hơn nữa, bản chất của các kỳ thi và những gì chúng kiểm tra các ứng viên làm cho việc coi cả hai kỳ thi giống nhau là không phù hợp. Hội đồng Tuyển sinh Quản lý Sau đại học khuyến nghị không sử dụng cái gọi là điểm giới hạn khi xem xét các ứng viên, mà nên xem xét đơn đăng ký tổng thể của họ. Nếu điểm giới hạn được thực hiện, hội đồng đề nghị tổ chức thực hiện các biện pháp bổ sung để chứng minh rằng điểm giới hạn không dẫn đến phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, giới tính hoặc dân tộc.

Yêu cầu đối với GMAT

Hàng năm, hơn 200.000 người tham gia kỳ thi GMAT. Tính đến năm 2021, chi phí đăng ký ở Hoa Kỳ là $ 275 Do tính chất phổ biến của kỳ thi tuyển sinh, GMATs được cung cấp hầu như mọi ngày trong năm và có thể được thực hiện cứ sau 16 ngày theo lịch. Tuy nhiên, bài kiểm tra có thể được thực hiện không quá tám lần tổng cộng và không quá năm lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Hầu hết các ứng viên tham gia kỳ thi một hoặc hai lần trước khi nộp đơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia