Grace Period là gì?

18

Thời gian Gia hạn là gì?

Thời gian gia hạn là khoảng thời gian ấn định sau ngày đến hạn mà trong đó thanh toán có thể được thực hiện mà không bị phạt. Thời gian ân hạn, thường là 15 ngày, thường được bao gồm trong các hợp đồng cho vay thế chấp và bảo hiểm.

Cách thức Hoạt động của Thời gian Gia hạn

Thời gian ân hạn cho phép người đi vay hoặc khách hàng bảo hiểm có thể trì hoãn việc thanh toán trong một khoảng thời gian ngắn sau ngày đến hạn. Trong thời gian này, không tính phí trả chậm, và việc chậm trễ không thể dẫn đến vỡ nợ hoặc hủy bỏ khoản vay hoặc hợp đồng.

Trong hầu hết các trường hợp, việc thanh toán sau ngày đến hạn nhưng trong thời gian ân hạn không gây ra vết đen được thêm vào báo cáo tín dụng của người đi vay.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Người vay có thể sử dụng thời gian ân hạn để thanh toán hóa đơn trễ hạn mà không bị ảnh hưởng tiêu cực.
  • Một khoản vay thế chấp thường cung cấp một thời gian ân hạn tích hợp.
  • Nếu một khoản vay hoặc thỏa thuận khác có thời gian ân hạn, thời gian của nó sẽ được ghi trong hợp đồng.
  • Thời gian gia hạn không giống như thời gian trì hoãn, trong đó người đi vay có thể từ chối các khoản thanh toán do khó khăn tài chính hoặc các lý do khác.
  • Điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận tất cả các hợp đồng để hiểu hậu quả của việc không thanh toán trước khi hết thời gian gia hạn.
1:21

Xem ngay: Thời gian gia hạn là gì?

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kiểm tra hợp đồng để biết các chi tiết cụ thể về thời gian gia hạn. Theo một số hợp đồng cho vay, không tính thêm lãi suất trong thời gian ân hạn, nhưng đa số cộng thêm lãi kép trong thời gian ân hạn.

Khi xác định thời gian ân hạn cho một khoản vay, điều quan trọng cần lưu ý là thẻ tín dụng không có thời gian ân hạn cho các khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng. Tiền phạt trả chậm sẽ được cộng thêm ngay sau ngày đến hạn và tiền lãi tiếp tục được cộng dồn hàng ngày.

Một khoản thanh toán sau ngày đến hạn nhưng trong thời gian ân hạn thường không gây ra vết đen trên báo cáo tín dụng của người vay.

Tuy nhiên, điều khoản thời gian ân hạn được sử dụng để mô tả một tình huống trong tín dụng tiêu dùng: Khoảng thời gian mà trước đó lãi suất có thể được tính cho các giao dịch mua mới trên thẻ tín dụng được gọi là thời gian ân hạn. Thời gian gia hạn 21 ngày này nhằm bảo vệ người tiêu dùng không bị tính lãi khi mua hàng trước khi đến hạn thanh toán hàng tháng.

Ví dụ về Thời gian Gia hạn

Nếu người tiêu dùng có một khoản thế chấp với ngày đến hạn thanh toán vào ngày 5 hàng tháng — và hợp đồng có quy định thời gian ân hạn năm ngày — thì khoản thanh toán có thể được nhận muộn nhất là vào ngày 10 của tháng mà người vay không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Đây là một ví dụ về thời gian ân hạn khoản vay trong khoản vay thế chấp.

Thời gian gia hạn cho các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng là một hiện tượng mới hơn và được thiết lập cùng với Đạo luật thẻ tín dụng năm 2009. Trước khi luật bảo vệ người tiêu dùng có hiệu lực, một số người cho vay bắt đầu tính lãi cho các giao dịch mua ngay sau khi chúng được thực hiện.

Ngay cả khi người tiêu dùng đã thanh toán đầy đủ một giao dịch mua mới vào ngày thanh toán tiếp theo sẽ bị tính lãi trước khi nhận được hóa đơn. Đạo luật này bao gồm một điều khoản yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ tín dụng gia hạn ít nhất 21 ngày để người vay hoàn trả khoản phí mà không phải chịu bất kỳ khoản lãi suất nào đối với giao dịch mua.

Đáng chú ý, thời gian ân hạn này không nhất thiết áp dụng cho các khoản ứng trước tiền mặt hoặc chuyển số dư. Các điều khoản này được nêu chi tiết trong hợp đồng thẻ tín dụng.

Thời gian gia hạn so với thời gian hoãn lại

Tương tự như thời gian ân hạn, hoãn lại là khoảng thời gian mà người đi vay không bắt buộc phải thanh toán khoản vay, thường là trong trường hợp khó khăn về tài chính. Không giống như thời gian gia hạn, việc trì hoãn thường không tự động; người đi vay thường phải yêu cầu hoặc nộp đơn xin hoãn và cung cấp tài liệu chứng minh lý do tại sao họ không thể thanh toán. Trong hầu hết các trường hợp, các khoản vay tiếp tục tích lũy lãi suất trong thời gian trì hoãn, vì vậy, khôn ngoan là bạn nên thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào mà bạn có thể trong những khoảng thời gian này.

Cảnh báo

Các khoản cho vay có thể tích lũy lãi suất trong thời gian hoãn hoặc ân hạn, tùy thuộc vào các điều khoản của hợp đồng. Bạn nên tiếp tục thanh toán càng nhiều càng tốt để tránh phải trả thêm tiền.

Cân nhắc đặc biệt

Bất kỳ hợp đồng nào có thời gian gia hạn cũng sẽ bao gồm ngôn ngữ giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu khoản thanh toán không được thực hiện vào cuối thời hạn đó. Các khoản phạt có thể bao gồm phí thanh toán chậm, lãi suất phạt tăng hoặc hủy bỏ hạn mức tín dụng. Trong trường hợp tài sản được cầm cố để thế chấp, việc thanh toán chậm nhiều lần có thể dẫn đến việc tổ chức cho vay thu giữ tài sản đó.

Câu hỏi thường gặp về Thời gian Gia hạn

Thời gian Gia hạn Nghĩa là gì?

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian sau khi đến hạn thanh toán, nhưng trước khi phí trả chậm, lãi suất hoặc các khoản phạt khác bắt đầu được tích lũy. Các hợp đồng khác nhau sẽ có thời gian ân hạn khác nhau; hợp đồng thuê nhà hàng tháng có thể có thời gian gia hạn là năm ngày, trong khi hợp đồng cho vay sinh viên có thời gian gia hạn là sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

Một số điều bạn có thể làm trong thời gian gia hạn là gì?

Đối với sinh viên vay, thời gian ân hạn sáu tháng thường được sử dụng để tìm việc làm hoặc ghi danh vào một chương trình giáo dục đại học khác. Điều này cho phép người đi vay tạo dựng sự nghiệp trước khi bắt đầu thanh toán khoản vay.

Một Từ Khác Cho Thời Kỳ Ân Hạn Là Gì?

Thời gian ân hạn đôi khi được gọi là “thời gian tha thứ”, mặc dù đây là một cách gọi sai. Các nghĩa vụ nợ không được tha thứ trong thời gian ân hạn, chúng chỉ đơn giản là được hoãn lại trong một khoảng thời gian ngắn.

Không nên nhầm lẫn thời gian ân hạn với thời gian hoãn hoặc thời hạn trả nợ, là khoảng thời gian mà người cho vay cho phép người đi vay bỏ lỡ các khoản thanh toán do gặp khó khăn hoặc các lý do khác.

Thời gian Gia hạn Hợp đồng Bảo hiểm là gì?

Trong bảo hiểm, thời gian ân hạn là khoảng thời gian từ ngày đến hạn thanh toán đến thời điểm thu hồi bảo hiểm do không thanh toán. Điều này có thể ở bất kỳ đâu trong khoảng từ 24 giờ đến cả tháng sau khi thanh toán.

Nếu bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán và sau đó chọn khôi phục bảo hiểm, công ty bảo hiểm của bạn có thể chọn kiểm tra tài sản để đảm bảo rằng không có thiệt hại mới trong thời gian gia hạn. Có thể bị phạt thêm nếu chậm thanh toán.

Thời gian Gia hạn cho Công việc là gì?

Trong việc làm, thời gian gia hạn đề cập đến thời gian sau khi một ca làm việc mới bắt đầu, trong đó một nhân viên đi muộn sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào. Thời gian gia hạn điển hình là bảy phút, vì hầu hết các đồng hồ thời gian đều làm tròn đến một phần tư giờ gần nhất.

Cũng có một thời gian gia hạn cho các chuyên gia nước ngoài về thị thực làm việc. Nếu một nhân viên bị chủ lao động bảo lãnh chấm dứt hợp đồng lao động, họ có thể ở lại Hoa Kỳ trong tối đa hai tháng để tìm một công việc mới.

Điểm mấu chốt

Thời gian ân hạn cho phép người vay bỏ lỡ ngày đến hạn thanh toán mà không phải chịu thêm hình phạt. Một thời gian ân hạn hào phóng có thể là một cứu cánh cho những người hay vay nợ hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn ngắn hạn. Tuy nhiên, thời gian gia hạn không phải là lý do để bỏ lỡ một khoản thanh toán. Điều quan trọng là phải đọc kỹ các điều khoản của bất kỳ hợp đồng nào để hiểu các nghĩa vụ và các lựa chọn thanh toán của bạn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia