Government Purchases là gì?

35

Mua hàng của Chính phủ là gì?

Mua hàng của chính phủ là các khoản chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ của chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Tổng cộng của khoản chi tiêu này, không bao gồm các khoản thanh toán chuyển khoản và lãi của khoản nợ, là yếu tố chính trong việc xác định tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia. Thanh toán chuyển khoản là các khoản chi không liên quan đến mua hàng, chẳng hạn như thanh toán An sinh xã hội và trợ cấp nông trại.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Mua hàng của chính phủ bao gồm bất kỳ khoản chi tiêu nào của các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương, ngoại trừ các khoản thanh toán nợ và chuyển khoản như An sinh xã hội.
  • Nhìn chung, mua hàng của chính phủ là một thành phần quan trọng trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia.
  • Theo lý thuyết kinh tế học Keynes, mua hàng của chính phủ là một công cụ để thúc đẩy chi tiêu tổng thể và điều chỉnh một nền kinh tế yếu kém.

Tìm hiểu các giao dịch mua của Chính phủ

Một phương pháp tính GDP, thước đo giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một khoảng thời gian cụ thể trong biên giới của một quốc gia được sử dụng để theo dõi sức khỏe của nền kinh tế quốc gia, là cộng tất cả chi tiêu vào bốn loại chính :

  • Tiêu dùng cá nhân
  • Chi đầu tư kinh doanh
  • Mua hàng của chính phủ
  • Xuất khẩu ròng

Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ (BEA) có một số danh mục phụ. Ví dụ, nó chia nhỏ các khoản mua của chính phủ thành chi tiêu của liên bang, tiểu bang và địa phương và cũng phân biệt chi tiêu liên bang liên quan đến quốc phòng với tất cả các chi tiêu khác. Tổng số hàng hóa nhập khẩu được trừ vào tổng GDP cuối cùng.

Mua hàng của chính phủ đã tăng lên về mặt thực tế trong những thập kỷ gần đây:

Tuy nhiên, vì tỷ trọng của GDP danh nghĩa tổng thể, các khoản mua sắm danh nghĩa của chính phủ đã giảm:

Cân nhắc đặc biệt

Mua hàng của chính phủ được coi là một yếu tố quan trọng của một nền kinh tế lành mạnh trong lý thuyết kinh tế Keynes. Có nghĩa là, việc tăng hoặc giảm chi tiêu của chính phủ được xem như một công cụ chủ yếu để điều tiết chu kỳ kinh doanh.

Theo lý thuyết này, chi tiêu của chính phủ thúc đẩy nhu cầu theo hai cách. Đầu tiên, chính phủ trực tiếp thúc đẩy nhu cầu bằng cách mua hàng hóa, chẳng hạn như thép cần thiết để xây dựng một cây cầu. Thứ hai, nó đưa tiền vào túi của cả người lao động và nhà cung cấp, những người sau đó sẽ tiêu tiền vào hàng hóa và dịch vụ. Đây được gọi là hiệu ứng số nhân.

Nhiều nhà kinh tế khác phản đối việc chính phủ chi nhiều tiền, cho rằng hành động như vậy làm sai lệch lãi suất, hỗ trợ các công ty không cạnh tranh và dẫn đến thuế cao hơn, v.v.

Các hình thức mua hàng của chính phủ

Các khoản mua sắm của chính phủ bao gồm chi tiêu cho các dự án cơ sở hạ tầng và trả lương cho nhân viên dịch vụ và công vụ, đến mua phần mềm và thiết bị văn phòng và bảo trì các tòa nhà công cộng. Thanh toán chuyển khoản, không liên quan đến mua hàng, không được bao gồm trong danh mục này.

BEA cho rằng sự gia tăng chi tiêu của chính phủ liên bang vào năm 2020 chủ yếu là do sự gia tăng mua các dịch vụ trung gian để hỗ trợ việc xử lý và quản lý các đơn xin vay của Chương trình Bảo vệ Phiếu lương.

Vào năm 2020, BEA tiết lộ rằng chi tiêu của chính phủ liên bang tăng lên, trong khi chi tiêu của chính quyền địa phương và tiểu bang giảm xuống. Nhìn chung, GDP thực tế, trong một năm bị bao trùm bởi khủng hoảng và các biện pháp khóa chặt gây thiệt hại về kinh tế, ước tính đã giảm 3,5%.

Nguồn tham khảo: investmentopedia