Government Grant là gì?

37

Trợ cấp Chính phủ là gì?

Trợ cấp của chính phủ là giải thưởng tài chính do cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương trao cho một dự án có lợi. Nó thực sự là một thanh toán chuyển khoản. Một khoản trợ cấp không bao gồm hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ tài chính khác, chẳng hạn như khoản vay hoặc bảo lãnh khoản vay, trợ cấp lãi suất, phân bổ trực tiếp hoặc chia sẻ doanh thu. Người nhận tài trợ không được mong đợi sẽ hoàn trả số tiền nhưng được mong đợi sử dụng số tiền từ khoản tài trợ cho mục đích đã nêu của họ, thường phục vụ cho một số lợi ích lớn hơn.

Trong một số trường hợp nhất định, cũng có thể có các thỏa thuận chia sẻ doanh thu với chính phủ — ví dụ: trong trường hợp phát hiện dẫn đến bằng sáng chế tạo ra lợi nhuận.

26 cơ quan liên bang quản lý hơn 1.000 chương trình tài trợ hàng năm để cung cấp tài trợ cho nghệ thuật, khoa học và các tổ chức giáo dục. Các khoản trợ cấp của chính phủ giúp tài trợ cho các ý tưởng và dự án cung cấp dịch vụ công và kích thích nền kinh tế. Ví dụ, một chương trình kinh tế có thể được thiết kế để tăng cường phân tích kinh tế thực nghiệm và lý thuyết, cũng như các phương pháp nghiên cứu nghiêm ngặt về hành vi kinh tế.

Các khoản tài trợ cũng có thể hỗ trợ các sáng kiến phục hồi quan trọng, các dự án nông nghiệp và nghiên cứu đổi mới trong tất cả các lĩnh vực.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trợ cấp của chính phủ là một giải thưởng tài chính do chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương trao để tài trợ cho một số loại dự án có lợi.
  • Vì các khoản trợ cấp của chính phủ được tài trợ bằng đô la thuế, chúng bao gồm các biện pháp báo cáo và tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo số tiền được chi tiêu hợp lý.
  • Nhận được một khoản trợ cấp của chính phủ là rất có uy tín và thường khiến một cá nhân hoặc tổ chức thu hút sự chú ý của các nhà tài trợ hoặc các nguồn thu nhập khác.
  • Trang web grants.gov liệt kê các khoản trợ cấp hiện có.

Cách thức hoạt động của khoản tài trợ của chính phủ

Các khoản trợ cấp của chính phủ không chỉ được ban tặng mà còn phải được nộp đơn xin. Nhận trợ cấp của chính phủ là một quá trình cực kỳ cạnh tranh. Thủ tục giấy tờ rất phức tạp và người nộp đơn phải mô tả cách thức các quỹ được trao sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương hoặc công chúng nói chung. Việc soạn thảo một đề xuất thuyết phục là một thách thức đến mức người nộp đơn thường phải thuê sự trợ giúp chuyên nghiệp. Một số nhà văn tự do chuyên viết các đề xuất tài trợ.

Các khoản trợ cấp từ chính phủ liên bang được ủy quyền và phân bổ thông qua các dự luật được Quốc hội thông qua và được tổng thống ký. Thẩm quyền cấp khác nhau giữa các cơ quan. Ví dụ: Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) có thể phân phối tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận trong nhiều chương trình tư vấn và đào tạo của cơ quan này.

Nhận trợ cấp của Chính phủ

Các khoản trợ cấp của chính phủ không có chi phí hoặc phí ẩn: chúng hoàn toàn là quà tặng, không phải khoản vay. Tuy nhiên, vì các khoản trợ cấp của chính phủ được tài trợ bằng đô la thuế, chúng bao gồm các biện pháp báo cáo và tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo số tiền được chi tiêu hợp lý.

Sau khi nhận được séc, người được cấp phải nộp các báo cáo chi tiết kế toán về việc tiền được giải ngân như thế nào. Nếu các khoản tiền được nhận theo từng giai đoạn, các báo cáo này phải tiếp tục trong suốt thời gian tài trợ. Bất kỳ thành tích hoặc thất bại nào cũng phải được lập thành văn bản và nộp cho cơ quan tài trợ theo nhiều thời hạn khác nhau.

Nhận được tài trợ của chính phủ là một sự kiện có uy tín, một dấu hiệu một cá nhân hoặc tổ chức phi lợi nhuận có tác động tích cực, đáng kể đến cộng đồng hoặc trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực công nghiệp. Thông thường, nó đưa một dự án lên bản đồ của các nhà tài trợ, thu hút các nhà cung cấp tài trợ khác, cả phi lợi nhuận và lợi nhuận. Nó cũng có thể cho người nhận tài trợ một số ảnh hưởng hoặc sự chú ý từ cơ quan tài trợ.

Nộp đơn xin trợ cấp của Chính phủ

Grants.gov là một nguồn trực tuyến miễn phí để nghiên cứu và đăng ký hơn 1.000 chương trình tài trợ liên bang với quyền truy cập vào giải thưởng khoảng 500 tỷ đô la hàng năm. Người viết đề xuất tài trợ có thể đăng ký bằng cách hoàn thành hồ sơ doanh nghiệp tiêu chuẩn thay mặt cho một cá nhân, một tổ chức phi lợi nhuận, một tổ chức nghiên cứu hoặc một tổ chức tương tự.

Người viết cũng nộp đơn đăng ký đại diện tổ chức được ủy quyền, cung cấp điểm liên hệ kinh doanh điện tử và hoàn thành đơn đăng ký chi tiết. Sau đó, người viết có quyền truy cập vào việc tìm kiếm các cơ hội tài trợ liên bang, đăng ký và theo dõi các khoản tài trợ cũng như nhận thông báo qua email về khoản tài trợ, lịch trình hội thảo trên web và mẹo từ các nhà tài trợ.

Các khoản trợ cấp của chính phủ không có bất kỳ ràng buộc nào và bao gồm cả quá trình đăng ký, vì vậy nếu bạn được yêu cầu gửi một khoản phí để đăng ký hoặc để tìm hiểu thêm về một khoản trợ cấp, rất có thể đó là một trò lừa đảo.

Ví dụ về Khoản tài trợ của Chính phủ

Nghệ thuật biểu diễn là một trong những thể loại phổ biến đối với nhiều cơ quan chính phủ trao tặng các khoản tài trợ. Ví dụ: vào đầu năm 2019, Bộ phận các vấn đề công của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow đã tìm kiếm các đơn xin tài trợ để xác định và lựa chọn các nghệ sĩ và nghệ sĩ biểu diễn Mỹ để đưa sang Nga cho các chương trình ngắn hạn trong lĩnh vực âm nhạc, khiêu vũ, sân khấu, điện ảnh và diễn xuất truyền hình, và nghệ thuật ẩm thực.

Các ứng viên đủ điều kiện có thể bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp nhỏ và các trường đại học công lập hoặc tư thục; những người nhận tài trợ có thể nhận được tới 650.000 đô la để sản xuất các buổi biểu diễn ở Nga. Các mục tiêu của khoản tài trợ bao gồm tăng cường “mối quan hệ giao lưu nhân dân” giữa Mỹ và Nga và “thể hiện các giá trị của Mỹ bằng cách thể hiện đầy đủ các sáng tạo và đổi mới của Mỹ.”

Nguồn tham khảo: investmentopedia