Government Accountability Office (GAO) là gì?

37

Văn phòng Giải trình Chính phủ (GAO) là gì?

Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ (GAO) là một cơ quan lập pháp Hoa Kỳ độc lập và phi đảng phái có nhiệm vụ giám sát và kiểm toán chi tiêu và hoạt động của chính phủ. Thường được gọi là “cơ quan giám sát của quốc hội”, GAO kiểm tra cách chi tiêu tiền thuế của người dân và đưa ra các khuyến nghị về cách tiết kiệm tiền cho chính phủ hoặc hoạt động có trách nhiệm hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Văn phòng Giải trình Chính phủ (GAO) là một cơ quan độc lập làm việc cho Quốc hội và các cơ quan liên bang với thông tin khách quan, đáng tin cậy để giúp chính phủ tiết kiệm tiền và làm việc hiệu quả hơn.
  • GAO giám sát cách chính phủ sử dụng tiền thuế của người dân và cung cấp các báo cáo và khuyến nghị cho chính phủ.
  • Tổng điều tra viên đóng vai trò là người đứng đầu GAO và được bổ nhiệm bởi tổng thống.

Tìm hiểu về Văn phòng giải trình của Chính phủ

Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ (GAO) theo dõi cách các cơ quan lập pháp và hành pháp của chính phủ sử dụng tiền thuế của người dân và sau đó cung cấp kết quả trực tiếp cho Quốc hội. Vị tướng điều hành GAO và phục vụ nhiệm kỳ 15 năm. Vị trí được bổ nhiệm bởi tổng thống từ danh sách lưỡng đảng theo khuyến nghị của quốc hội. Tổng điều hành hiện tại, Gene L. Dodaro, được bổ nhiệm vào năm 2010.

Về cơ bản, GAO đóng vai trò là cơ quan giám sát của Quốc hội đối với chi tiêu của chính phủ. Nó giám sát kết quả hoạt động, tình hình tài chính và hệ thống kế toán được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ khác nhau và thực hiện kiểm toán định kỳ đối với tất cả các chi nhánh của chính phủ.

GAO tiến hành kiểm toán các cơ quan chính phủ liên bang để đảm bảo rằng các quỹ được phân bổ đúng cách và không bị biển thủ. Ví dụ, nó tiến hành kiểm toán và xem xét Lầu Năm Góc, bao gồm cả chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ cho nhân sự và hệ thống vũ khí. GAO xem xét các chương trình và chính sách của chính phủ để xác định xem các mục tiêu đã thiết lập có phù hợp với mục đích ban đầu của chúng hay không và có được thỏa mãn hay không.

Văn phòng này cũng điều tra các cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp trong chính phủ và đưa ra các quyết định pháp lý về các quy tắc được đề xuất liên quan đến các cơ quan chính phủ khác.

GAO có thẩm quyền rộng rãi để xem xét chức năng và hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang, đồng thời tiến hành đánh giá các chương trình cho vay khẩn cấp được ban hành sau sự sụp đổ của thị trường tài chính năm 2008. Tuy nhiên, nó không có thẩm quyền xem xét các cuộc họp riêng lẻ và các quyết định chính sách tiền tệ do Fed đưa ra.

Một bộ nhiệm vụ lập pháp khác bao gồm việc thiết lập các tiêu chuẩn, được gọi là Tiêu chuẩn Kiểm toán Chính phủ Thường được Chấp nhận (GAGAS), để kiểm toán chính phủ và cung cấp các báo cáo, chẳng hạn như báo cáo về Ngân sách Liên bang và Giáo dục.

Lịch sử của Văn phòng trách nhiệm giải trình của Chính phủ

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, chi tiêu và nợ của chính phủ tăng mạnh, điều này thúc đẩy nhu cầu về một hệ thống chính thức để xem xét, giám sát và kiểm soát các khoản chi tiêu của chính phủ. Kết quả là, Đạo luật Ngân sách và Kế toán năm 1921 đã thành lập Văn phòng Kế toán Tổng hợp (GAO), đảm nhận các trách nhiệm về ngân sách, kế toán và kiểm toán từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ngoài ra, đạo luật này cũng yêu cầu tổng thống phải chuẩn bị ngân sách hàng năm cho chính phủ liên bang. Năm 2004, tên đổi thành Văn phòng Giải trình Chính phủ sau khi Đạo luật Cải cách Nguồn nhân lực GAO được thông qua.

Các chương trình và chi tiêu của chính phủ mở rộng mạnh mẽ trong những năm 1930 do kết quả của các chính sách xã hội Thỏa thuận mới của Tổng thống Roosevelt, được tạo ra để đối phó với cuộc Đại suy thoái. Vai trò của GAO, ban đầu tập trung vào việc đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đúng cách, ngày càng trở nên quan trọng. Đến năm 1945, khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, chi tiêu của chính phủ lại tăng vọt, và GAO bắt đầu kiểm toán các cơ quan chính phủ để đảm bảo các cơ quan này hoạt động theo đúng mục đích của mình.

Đến những năm 1970, công việc của GAO đã mở rộng bao gồm các đánh giá về hoạt động của cơ quan về bảo vệ người tiêu dùng, môi trường và phúc lợi xã hội. Ban đầu, nhân sự đại lý chỉ bao gồm kế toán; tuy nhiên, nó sớm mở rộng để bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia chăm sóc và các nhà khoa học máy tính.

Nguồn tham khảo: investmentopedia