Good Delivery là gì?

35

Giao hàng tốt là gì?

Giao hàng tốt là việc chuyển giao quyền sở hữu một chứng khoán từ người bán sang người mua không bị cản trở, với tất cả các yêu cầu cần thiết đã được đáp ứng. Đây từng là một quá trình khá phức tạp, mặc dù ngày nay, nhờ các sàn giao dịch điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao kỹ thuật số và thanh toán nhiều loại chứng khoán, việc phân phối tốt đã trở nên tự động và nhìn chung đơn giản hơn nhiều.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Giao hàng tốt là việc chuyển giao quyền sở hữu một chứng khoán từ người bán sang người mua không bị cản trở, với tất cả các yêu cầu cần thiết đã được đáp ứng.
  • Các tiêu chí về yếu tố cấu thành phân phối tốt khác nhau giữa các thị trường hoặc từ an ninh sang bảo mật, nhưng nó là điều kiện tiên quyết để giải quyết một giao dịch.
  • Trước khi máy tính ra đời, việc giao hàng tốt bao gồm việc kiểm tra thực tế bởi các đại lý chuyển giao để đảm bảo rằng một số xác nhận nhất định đã được xác thực và các yêu cầu đăng ký được đáp ứng để người mua nhận hàng.

Hiểu giao hàng tốt

Việc phân phối tốt xảy ra khi việc chuyển giao một chứng khoán không bị cản trở bởi các hạn chế hoặc các vấn đề khác có thể ngăn cản việc giao hàng thực hoặc ảo cho người mua. Ngày nay, giao hàng tốt thường được xác định bởi máy tính. Tuy nhiên, trước đây, chứng khoán được kiểm tra bởi một đại lý chuyển nhượng để đảm bảo rằng các chứng chỉ giấy riêng lẻ đã được xác thực và đáp ứng các yêu cầu đăng ký để người mua nhận giao hàng.

Để đủ điều kiện giao hàng tốt, giấy chứng nhận cổ phiếu phải ở tình trạng vật lý tốt, được người bán hoặc đại lý của người bán xác nhận và được giao đúng mệnh giá khớp với số lượng cổ phiếu chính xác cần chuyển nhượng.

Trong lịch sử, việc phân phối tốt chứng khoán từ người bán đến người mua là một vấn đề trên thị trường tài chính. Người mua cần biết chắc chắn rằng họ sẽ nhận được đúng chứng chỉ còn hàng, chứng chỉ đó thực sự là hàng thật và họ sẽ thực sự nhận được hàng thực sau khi trả tiền cho người bán. Các sàn giao dịch chứng khoán được quản lý và các công ty thanh toán bù trừ mọc lên với tư cách là các bên thứ ba đáng tin cậy để tạo điều kiện giao dịch và chuẩn hóa các yêu cầu để thực hiện giao hàng tốt.

Ngày nay, với các sàn giao dịch điện tử, giải quyết bằng máy tính và các phương tiện thanh toán bù trừ, những vấn đề này phần lớn đã trở thành dĩ vãng. Tuy nhiên, sự hiện diện của các hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu vẫn có thể ảnh hưởng đến khả năng giao hàng tốt của cổ phiếu.

Ví dụ: cổ phiếu nội bộ, chẳng hạn như cổ phiếu được phát hành trực tiếp cho các giám đốc điều hành của công ty, có thể có một số hạn chế nhất định không cho phép bán ra bên ngoài công ty mà không phải chào bán cổ phiếu trước cho các cổ đông hiện hữu. Quy tắc 144 có thể cho phép bán một số chứng khoán bị hạn chế nếu chúng đáp ứng các điều kiện nhất định.

Tiêu chí giao hàng tốt

Các tiêu chí về yếu tố cấu thành việc phân phối tốt khác nhau giữa các thị trường hoặc từ an ninh sang bảo mật, nhưng nó là điều kiện tiên quyết để giải quyết một giao dịch. Nhiều thị trường chứng khoán ngày nay cho phép dễ dàng giao dịch theo lô lẻ hoặc cổ phiếu phân số chẵn. Tuy nhiên, đối với các thị trường chứng khoán thực thi các lô tròn, có thể có những hạn chế về cách phân phối các lô đó. Bởi vì đơn vị cổ phiếu được giao dịch phổ biến nhất theo truyền thống là 100 cổ phiếu (một lô tròn), chứng chỉ cổ phiếu phải có tên như sau:

  • Bội số của 100 lượt chia sẻ — 100, 200, 300, v.v.
  • Số chia của 100 cổ phiếu — 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 hoặc 100
  • Các đơn vị có tối đa 100 lượt chia sẻ — 40 + 60, 91 + 9, 80 + 15 + 5, v.v.

Đối với thị trường trái phiếu, việc phân phối tốt nên được thực hiện bằng cách sử dụng bội số của mệnh giá 1.000 đô la (hoặc đôi khi là 5.000 đô la), đôi khi với mệnh giá tối đa là 100.000 đô la. Đối với trái phiếu không ghi tên chưa đăng ký ở dạng giao hàng tốt, trái phiếu đó phải được giao với tất cả các phiếu thưởng chưa thanh toán vẫn còn đính kèm.

Đối với thị trường hàng hóa, tiêu chí giao hàng tốt được sàn giao dịch nêu rõ và đưa vào quy cách hợp đồng tương lai một cách rõ ràng. Ví dụ: Hiệp hội thị trường vàng thỏi London (LBMA) chỉ định giao hàng tốt bằng vàng vật chất là:

  • Độ mịn : Tối thiểu 995,0 phần nghìn vàng ròng
  • Dấu hiệu : Số sê-ri, dấu hiệu nhà lọc, độ mịn, năm sản xuất
  • Trọng lượng : 350–430 troy ounce (11–13 kg)
  • Kích thước đề xuất : Chiều dài (trên): 250 mm +/- 40 mm, chiều rộng (trên): 70 mm +/- 15 mm, chiều cao: 35 mm +/- 10 mm. Đối với chiều dài và chiều rộng, cho phép một mức độ dốc, được gọi là đường cắt xén, từ 5º đến 25º

Nguồn tham khảo: investmentopedia