Good Credit là gì?

24

Tín dụng Tốt là gì?

Tín dụng tốt là sự phân loại lịch sử tín dụng của một cá nhân, cho thấy người đi vay có điểm tín dụng tương đối cao và là một rủi ro tín dụng an toàn. Điểm tín dụng được cung cấp thông qua các cơ quan báo cáo tín dụng. Người cho vay kiểm tra điểm tín dụng nhằm mục đích đưa ra các quyết định bảo lãnh tín dụng và chi tiết kiểm tra lý lịch.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tín dụng tốt là sự phân loại lịch sử tín dụng của một cá nhân, cho thấy người đi vay có điểm tín dụng tương đối cao và là một rủi ro tín dụng an toàn.
  • Các tổ chức xếp hạng tín dụng ấn định điểm cho người vay dựa trên lịch sử tín dụng của họ, điểm này được theo dõi trong báo cáo tín dụng.
  • Người cho vay kiểm tra điểm tín dụng nhằm mục đích đưa ra các quyết định bảo lãnh tín dụng và chi tiết kiểm tra lý lịch.

Hiểu tín dụng tốt

Các tổ chức xếp hạng tín dụng ấn định điểm cho người vay dựa trên lịch sử tín dụng của họ, điểm này được theo dõi trong báo cáo tín dụng. Điểm tín dụng thay đổi tùy theo các phương pháp được sử dụng trong tính toán của họ. Điểm tín dụng được sử dụng phổ biến nhất là điểm FICO.

Điểm tín dụng của người đi vay có thể nằm trong khoảng từ 300 đến 850. Các phân loại điểm tín dụng được chia thành năm cấp: đặc biệt, rất tốt, tốt, khá và rất kém. Những người vay có điểm tín dụng tốt thuộc bất kỳ cấp nào trong ba cấp cao nhất. Theo Experian, những người đi vay có tín dụng đặc biệt có số điểm từ 800 trở lên. Những người vay có tín dụng rất tốt có số điểm nằm trong khoảng từ 740 đến 799, trong khi những người có tín dụng tốt có điểm từ 670 đến 739 .

Do đó, những người đi vay có điểm tín dụng xấp xỉ 670 hoặc cao hơn được coi là có điểm tín dụng tốt và là cơ hội tốt nhất để nhận được sự chấp thuận tín dụng từ người cho vay.

Hai bậc cuối cùng là công bằng và kém. Những người đi vay trong hai loại này gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cấp tín dụng và thường bị tính lãi suất cao hơn dưới hình thức cho vay dưới chuẩn. Những người đi vay với mức tín dụng hợp lý có số điểm từ 580 đến 669, trong khi những người có mức tín dụng kém có số điểm từ 579 trở xuống .

Cân nhắc của Bên vay

Người vay có thể thực hiện một số bước để cải thiện điểm tín dụng của mình. Lịch sử thanh toán chiếm 35% điểm số của người đi vay. Bất kỳ khoản thanh toán quá hạn nào sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến điểm tín dụng và duy trì trên báo cáo tín dụng trong bảy năm. Vì vậy , người đi vay nên thanh toán đúng hạn và tránh chậm trễ để cải thiện điểm số.

Một cách khác để nhanh chóng cải thiện điểm tín dụng là giảm tổng số tiền nợ. Tổng mức sử dụng tín dụng chiếm 30% điểm tín dụng của người đi vay. Người đi vay có thể nhanh chóng cải thiện điểm tín dụng của mình bằng cách trả bớt đáng kể số dư nợ hiện có .

Mặc dù trả bớt nợ thường là cách tốt nhất để cải thiện điểm tín dụng của bạn, nhưng một lựa chọn khác là yêu cầu tăng hạn mức tín dụng với công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn. Chiến lược này làm giảm hiệu quả việc sử dụng tín dụng của bạn, điều này có thể cải thiện điểm số của bạn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro tín dụng của bạn, công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn có thể không đồng ý tăng. Nếu việc tăng được chấp thuận, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng khoản tín dụng bổ sung được sử dụng một cách có trách nhiệm và không đánh bại mục đích bằng cách làm xấu điểm tín dụng của bạn.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến điểm tín dụng bao gồm độ dài lịch sử tín dụng, loại tín dụng được sử dụng, hạn mức tín dụng mới được cấp và các yêu cầu tín dụng gần đây. Người đi vay nên thận trọng về các hạn mức tín dụng mới mà họ sử dụng và số lượng tài khoản tín dụng mà họ đăng ký. Một số lượng lớn các câu hỏi khó trong một khoảng thời gian ngắn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điểm tín dụng của người đi vay và làm tăng nguy cơ vỡ nợ đối với người cho vay .

Cân nhắc của Người cho vay

Điểm tín dụng của người đi vay là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến loại tín dụng mà họ sẽ đủ điều kiện. Những người cho vay truyền thống thường tập trung vào những người đi vay có tín dụng tốt. Điều này có nghĩa là họ thường sẽ chỉ xem xét những người vay có điểm tín dụng từ 670 trở lên. Nhìn chung, những người đi vay này có nhiều khả năng nhận được các phê duyệt cho vay hơn. Họ cũng có nhiều khả năng nhận được các điều khoản vay có lợi hơn so với những người đi vay có điểm tín dụng kém.

Nguồn tham khảo: investmentopedia