Monday, July 4, 2022

Creating liberating content

Tại sao nên đầu...

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm,...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Goal Seeking là gì?

Tìm kiếm mục tiêu là gì?

Tìm kiếm mục tiêu là quá trình tìm kiếm giá trị đầu vào chính xác khi chỉ biết đầu ra. Chức năng tìm kiếm mục tiêu có thể được tích hợp trong các loại chương trình phần mềm máy tính khác nhau như Microsoft Excel.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tìm kiếm mục tiêu là tìm đầu vào chính xác khi chỉ biết đầu ra.
  • Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm mục tiêu trong Microsoft Excel hoặc phân tích điều gì xảy ra thông qua các chương trình máy tính.
  • Tuy nhiên, phần mềm tìm kiếm mục tiêu chỉ hoạt động nếu chỉ có một giá trị đầu vào.

Hiểu Tìm kiếm Mục tiêu

Tìm kiếm mục tiêu là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả quá trình liên quan đến việc tìm ra giá trị đầu vào của bạn dựa trên giá trị đầu ra đã biết. Quá trình này liên quan đến việc sử dụng một toán tử cụ thể trong một công thức, có thể được tính toán bằng phần mềm máy tính.

Tìm kiếm mục tiêu là một trong những công cụ được sử dụng trong “phân tích điều gì xảy ra nếu” trên các chương trình phần mềm máy tính. Phân tích điều gì sẽ xảy ra là một quá trình thay đổi giá trị trong các ô (Microsoft Excel) để xem những thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả công thức trên trang tính. Khi bạn đang tìm kiếm mục tiêu, bạn đang thực hiện phân tích điều gì xảy ra trên một giá trị nhất định hoặc kết quả đầu ra. Vì vậy, về bản chất, bạn sẽ tạo ra một kịch bản bằng cách hỏi “điều gì sẽ xảy ra nếu đầu ra là X” – về cơ bản, một tình huống nhân quả.

Đối với một số vấn đề phức tạp hơn, người ta thường sử dụng phần mềm máy tính. Một chương trình bảng tính như Microsoft Excel được tích hợp sẵn công cụ tìm kiếm mục tiêu. Nó cho phép người dùng xác định giá trị đầu vào mong muốn cho một công thức khi giá trị đầu ra đã được biết trước. Tính năng này có thể giúp người dùng xác định những thứ như lãi suất mà người đi vay cần đủ điều kiện (đầu vào) nếu họ chỉ biết số tiền mình có thể trả mỗi tháng (đầu ra).

Nhưng có một lưu ý khi sử dụng phần mềm tìm kiếm mục tiêu: Nó chỉ hoạt động nếu có một giá trị đầu vào. Nếu bạn cần tìm ra hai hoặc nhiều giá trị đầu vào, thì nó sẽ không hoạt động. Nếu chúng ta lấy ví dụ ở trên, nếu bạn muốn tính tổng số tiền của khoản vay và khoản thanh toán hàng tháng, phần mềm tìm kiếm mục tiêu sẽ không hoạt động. Bạn có thể cần một tiện ích bổ sung để tìm ra nhiều biến.

Cách Tìm kiếm Mục tiêu hoạt động trong Microsoft Excel

Như đã đề cập ở trên, phần mềm tìm kiếm mục tiêu sẽ chỉ hoạt động nếu bạn đã biết giá trị đầu ra (hoặc kết quả) nhưng muốn xác định một giá trị đầu vào. Dưới đây là một số bước chính bạn có thể làm theo nếu bạn muốn sử dụng tính năng tìm kiếm mục tiêu trong chương trình:

  • Mở một bảng tính mới
  • Gắn nhãn các cột của bạn. Điều này sẽ giúp bạn đọc mọi thứ trong trang tính dễ dàng hơn. Vì vậy, sử dụng ví dụ ở trên, cột đầu tiên sẽ là “Số tiền cho vay”, cột thứ hai sẽ là “Thời hạn trong tháng”, cột thứ ba sẽ là “Lãi suất” và cột cuối cùng sẽ là “Thanh toán”.
  • Nhập các giá trị mà bạn biết.
  • Nhập công thức để tính toán mục tiêu – trong trường hợp này là khoản thanh toán. Bạn có thể bỏ qua lãi suất bây giờ, mà công thức sẽ giả định là 0 phần trăm.

Bây giờ bạn sẽ phải xác định lãi suất. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng chức năng Tìm kiếm Mục tiêu trong Excel và nhập các giá trị bạn đã có.

Ví dụ về Tìm kiếm Mục tiêu

Doanh nhân tìm kiếm mục tiêu là người sử dụng mục tiêu tìm kiếm để xác định cách họ có thể đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Ví dụ, một doanh nhân có thể hỏi họ sẽ cần kiếm bao nhiêu mỗi giờ để đạt được 100.000 đô la trong một năm. Họ biết giá trị đầu ra mong muốn của họ – 100.000 đô la – và do đó, họ sẽ phải làm việc lại để tìm ra đầu vào tối ưu. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải xác định xem họ có thể (hoặc sẵn sàng) làm việc bao nhiêu giờ trong năm và do đó, họ sẽ kiếm được bao nhiêu cho mỗi giờ để đạt được mục tiêu của mình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Tại sao chúng ta nên đầu tư tài chính? trước khi giải quyết câu hỏi trên, chúng ta hãy hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một người chọn không đầu tư. Giả sử bạn kiếm được 50.000 đồng...

Branch Office là gì?

Văn phòng chi nhánh là gì? Văn phòng chi nhánh là một địa điểm, không phải là văn phòng chính, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Hầu hết các văn phòng chi nhánh bao gồm các bộ phận nhỏ...

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.